Göm menyn

Publications for Anna Levén


Co-author map based on Web of Sciences articles 2007-

Journal Articles

Anna Levén, Björn Lyxell, Jan Andersson and Henrik Danielsson
  Pictures as cues or as support to verbal cues at encoding and execution of prospective memories in individuals with intellectual disability
  Scandinavian Journal of Disability Research, 2014, 16(2), 141-158.
   Fulltext  PDF  

Anna Levén, Björn Lyxell, Jan Andersson, Henrik Danielsson and Jerker Rönnberg
  The relationship between prospective memory, working memory and self-rated memory performance in individuals with intellectual disability
  Scandinavian Journal of Disability Research, 2011, 13(3), 207-223.
   Fulltext  PDF  

Anna Levén, Björn Lyxell, Jan Andersson, Henrik Danielsson and Jerker Rönnberg
  Prospective memory, working memory, retrospective memory and self-rated memory performance in persons with intellectual disability
  Scandinavian Journal of Disability Research, 2008, 10(3), 147-165.
   Fulltext  PDF  

Henrik Danielsson, Jerker Rönnberg, Anna Levén, J. Andersson and Björn Lyxell
  Memory conjunction errors and working memory capacity in persons with learning disability
  , 2006, , .

Henrik Danielsson, Jerker Rönnberg, Anna Levén, Jan Andersson, Karin Andersson and Björn Lyxell
  The face you recognize may not be the one you saw: Memory conjunction errors in individuals with or without learning disability
  Scandinavian Journal of Psychology, 2006, 47(3), 177-186.
   Fulltext  PDF  
 Web of Science® Times Cited: 6

Henrik Danielsson, Jerker Rönnberg, Anna Levén and J. Andersson
  Verbal overshadowing and memory conjunction errors in persons with learning disability
  , 2006, , .

Chapters in Books

Anna Levén
  Minne och kognitiv assistans
  Nya omsorgsboken: en bok om människor med begåvningsmässiga funktionshinder, Liber, 2011, .


Conference Articles

Anna Levén, Henrik Danielsson and Lars-Göran Nilsson
  Prospective memory and intellectual disability
  Conference of the European Society for Cognitive Psychology 2017, 2017.


Anna Levén, Björn Lyxell, Mats Granlund and Patrik Arvidsson
  Prospective memory in persons with intellectual disability: reduced load on episodic memory due to the link between what to do and when to act.
  11th European Conference on psychological theory and research on Intellectual and Developmental Disabilities, 2016.


Anna Levén
  Mastermind: Förbättrat vardagsfungerande för personer med utvecklingsstörning genom träning av exekutiva funktioner
  Örebrokonferensen HAB2012 "Fånga framtiden - möjlighet och hinder för ökad aktivitet och delaktighet". Den 13:e forsknings- och utvecklingskonferensen i Örebro, 17-19 april 2012, 2012.


Anna Levén
  The relation between prospective memory, episodic memory and working memory in persons with intellectual disability and matched controls:
  , 2011.


Henrik Danielsson, Jerker Rönnberg, Jan Andersson and Anna Levén
  New faces for old: Binding for persons with learning disability
  XIV meeting of the European Society for Cognitive Psychology,2005, 2005.


Anna Levén
  Prospektivt minne och andra minnesfunktioner hos personer med utvecklingsstörning
  Biennalen för specialundervisning och särskola,2005, 2005.


Anna Levén, Henrik Danielsson, Jan Andersson, Jerker Rönnberg and Björn Lyxell
  The relationship between prospective memory, working memory and subjective memory ratings in individuals with and without learning disability
  XIV meeting for the European Society for Cognitive Psychology,2005, 2005.


Anna Levén
  Relationen mellan prospektivt minne, arbetsminne och förståelse av tid hos individer med utvecklingsstörning
  Funktionshinder, Vardagsliv, Habilitering,2004, 2004.


Anna Levén
  Kognitiva aspekter på tidsuppfattning hos personer med utvecklingsstörning
  Nationell vuxenhabiliteringskonferens,2003, 2003.


Anna Levén
  Prospektivt minne, arbetsminne och tidsuppfattning hos personer med utvecklingsstörning
  Biennalen för specialundervisning och särskola,2003, 2003.


Anna Levén
  Kognitiv assistans, individuella färdigheter och förståelse av tid
  Vardagsliv, Livskvalitet, Habilitering,2002, 2002.


Ph.D. Theses

Anna Levén
  Postponed Plans: Prospective Memory and Intellectual Disability
  2007.


  Fulltext PDF

 Responsible for this page: Peter Berkesand
Last updated: 2017-02-21