Göm menyn

Publications for Ann-Marie Laginder


Co-author map based on Web of Sciences articles 2007-

Journal Articles

Jorun M Stenöien and Ann-Marie Laginder
  Praktisk-estetisk laeringsinteresse - en motkulturell verdi?
  Nordisk kulturpolitisk tidskrift, 2015, 18(2), 182-197.
   Fulltext  PDF  

Ann-Marie Laginder and Jorun M Stenöien
  Learning by Interest: Experiences and Commitments in Lives with Dance and Crafts
  Vocations and Learning, 2011, 4(2), 151-167.
   Fulltext  PDF  
 Web of Science® Times Cited: 3

Staffan Larsson, Eva Andersson, Ann-Marie Laginder and Gunnar Sundgren
  On the Significance of the study circles
  Educazione comparata, 1997, 8(26/27), 49-56.

Books

Ann-Marie Laginder
  Mimer – nationellt program för folkbildningsforskning: Verksamhet  och utveckling 1990-2015
    Mimers småskriftserie, , Linköping University Electronic Press, 2015.


  Fulltext PDF

Ann-Marie Laginder
  Längtan att skapa med händerna: Att lära konsthantverk i studiecirkel
    Bildningsförbundet Östergötland, 2011.


Eva Andersson and Ann-Marie Laginder
  Deltagarröster om folkbildning på distans - motiv, betydelser och datoranvändning
    Folkbildningsrådet i samarbete med LearnIT, 2006.


Jorun Stenøien, Ann-Marie Laginder, Tone Mörkved, Kjell Rubenson and Sigvart Tøsse red
  Utfordringer for voksnes læring :: et nordisk perspektiv : festskrift til Lars Arvidson
    VOX & Mimer, 2004.


Eva Andersson, Gunnar Sundgren, Ann-Marie Laginder and Staffan Larsson
  Cirkelsamhället. Studiecirklars betydelser för individ och lokalsamhälle: delbetänkande / av Utredningen för statlig utvärdering av folkbildningen
    Statens offentliga utredningar, 1996:47, Fritzes, 1996.


Anthologies

Ann-Marie Laginder, Eva Önnesjö, Irma Carlsson and Erik Nylander
  Folkhögskolan 150 år: Folkbildning & Forskning Årsbok 2018
  Föreningen för Folkbildningsforskning. Årsbok, 1, Föreningen för folkbildningsforskning, 2018.


Ann-Marie Laginder, Henrik Nordvall and Jim Crowther
  Popular education, power and democracy: Swedish experiences and contributions
  NIACE - National Institute of Adult Continuing Education, 2013.


  Fulltext PDF

Ann-Marie Laginder and Helena Wedborn
  Sökvägar till folkbildningens historia: Svensk folkbildningsbibliografi (1850-1950)
  Mimers småskriftserie, , Linköping University Electronic Press, 2007.


  Fulltext PDF

Ann-Marie Laginder and Inger Landström
  Folkbildning - samtidig eller tidlös?: Om innebörder över tid
  Mimer/Skapande Vetande, 2005.


  Fulltext PDF

Chapters in Books

Ann-Marie Laginder and Jorun M. Stenöien
  Att lära konsthantverk för njutningens skull
  Lärandets mångfald: Om vuxenpedagogik och folkbildning, Studentlitteratur, 2013, 107-117.


Eva Andersson and Ann-Marie Laginder
  Dimensions of power: The influence of study circles
  Popular education, power and democracy: Swedish experiences and contributions, NIACE - National Institute of Adult Continuing Education, 2013, 99-121.


Ann-Marie Laginder, Henrik Nordvall and Jim Crowther
  Introduction
  Popular education, power and democracy: Swedish experiances and contributions, NIACE - National Institute of Adult Continuing Education, 2013, 3-13.


Ann-Marie Laginder and Jorun M Stenöien
  Lärande av intresse: Om hemslöjd, hantverk och folkdans
  Årsbok om folkbildning: Forskning och utveckling 2009, Föreningen för folkbildningsforskning, 2010, 69-89.


Jorun M Stenöien and Ann-Marie Laginder
  I spenningsfeltet mellom individ og kultur
  Liv og laere: Om laering i liv med dans, husflid og bygningsvern, Tapir akademisk forlag, 2009, 65-83.


Madeleine Abrandt Dahlgren, Lars Owe Dahlgren and Ann-Marie Laginder
  I takt och otakt: om teori och praktik
  Lärande på vuxnas vis: vetenskap och beprövad erfarenhet, Studentlitteratur, 2009, 43-59.


Ann-Marie Laginder and Jorun M Stenöien
  Lärande av intresse: Om liv med hemslöjd, hantverk och folkdans
  I lärandets gränsland: Formella, icke-formella och informella studier igår och idag, Gidlunds förlag, 2009, 107-129.


Eva Andersson, Ann-Marie Laginder, Inger Landström and Staffan Larsson
  Learning at Distance within Popular Adult Education - Where is the Context?
  Adult Education - Liberty, Fraternity, Equality? Nordic Views on Lifelong Learning, Finnish Educational Research Association, 2007, 359-377.


Eva Andersson, Ann-Marie Laginder and Inger Landström
  Möjligheter och dilemman - om folkbildning på distans
  Årsbok om folkbildning. Forskning och utveckling 2006, Föreningen för folkbildningsforskning, 2007, 202-221.


Ann-Marie Laginder and Eva Andersson
  Datorkunskaper på köpet. Om folkbildning på distans, IKT och samhälle
  Lärande, IKT och samhällsomvandling.: två rapporter om folkbildning på distans, Folkbildningsrådet, 2006, 121-156.


Eva Andersson, Inger Landström and Ann-Marie Laginder
  Lärande och vardag. Om gränsöverskridande i folkbildning på distans
  Lärande, IKT och samhällsomvandling. Två rapporter om folkbildning på distans, Folkbildningsrådet, 2006, -156.


Ann-Marie Laginder
  Mellan globala hot och individualisering. Om studiecirklar i risksamhället.
  Folkbildning: samtidig eller tidlös? : om innebörder över tid, Skapande Vetande, 2005, 145-165.


Eva Andersson and Ann-Marie Laginder
  "Studies have become possible..." The interplay: distance studies and everyday life
  'Old' and 'New' Worlds of Adult Learning, Wydawnictwo Naukowe DSWE, 2005, 118-134.


Ann-Marie Laginder
  Mellan fält och forskning - en berättelse om Lars Arvidsons arbete med folkbildning och vuxenutbildning
  Utfordringer for voksnes læring :: et nordisk perspektiv : festskrift til Lars Arvidson, VOX & Mimer, 2004, 259-273.


Eva Andersson and Ann-Marie Laginder
  "Studierna blev möjliga att genomföra..." Om samspelet mellan distansstudier och vardag
  Folkbildning och lärande med IKT-stöd.: En antologi om felxibelt lärande i folkhögskolor och studieförbund, Fritzes, 2004, 121-144.


Ann-Marie Laginder
  Folkbildning i risksamhället? Om framtidsbilders betydelse för problemformulering
  Spänningsfält. Tekniken, Politiken, Framtiden, Carlsson Bokförlag, 2002, 297-314.


Conference Articles

Sofia Österborg Wiklund, Daphne Arbouz, Henrik Nordvall and Ann-Marie Laginder
  Research on popular education in transformation: a bibliographic analysis of doctoral theses in Sweden 1991-2014
  NERA 42nd Congress, 5-7 March 2014, Lillehammer, Norway, 2014.


Ann-Marie Laginder
  Becoming skilled in arts and crafts just for fun: learning and meaning in study circles
  ESREA 6th European Research Conference "Adult learning in Europe - understanding diverse meanings and contexts September 23-26 2010, Linköping, 2010.


Ann-Marie Laginder and Jorun M Stenöien
  Learning Landscape of Voluntariness: choices in lives with dance, arts and crafts
  Paper presented at ESREA research network Active Democratic Citizenship and Adult Learning Conference: Civil Society as an Arena of Learning, Stockholm June 11-13 2009, 2009.


Eva Andersson, Ann-Marie Laginder, Petri Salo, Jorun M Stenöien and Sigvart Tösse
  Adult Education and Lifelong Learning Research in the Nordic Countries: A mapping of recent articles in international journals
  Paper at NERA/NFPF´s 36th Congress, Copenhagen March 6-8, 2008, 2008.


Jorun M Stenöien and Ann-Marie Laginder
  Choices and Life Courses. Learning and meaning in dance, arts and crafts
  The Second Nordic Conference on Adult Learning. Meaning, Relevance and Variation,2007, 2007.


Eva Andersson, Inger Landström and Ann-Marie Laginder
  Learning and Everyday Life - Crossing Boundaries. The significance of popular adult education at distance
  ESREA European research conference,2007, 2007.


Ann-Marie Laginder and Eva Andersson
  Studies at Distance - An Additional Advantage of Computer Knowledge. Popular Adult Education, ICT and Society
  The Second Nordic Conference on Adult Learning. Meaning, Relevance and Variation,2007, 2007.


Jorun M Stenöien and Ann-Marie Laginder
  Valg og laeringsforlöp. Om ambivalens og mening i dans og husflid/håndverk
  Mimers årliga forskarkonferens,2007, 2007.


Eva Andersson, Ann-Marie Laginder, Inger Landström and Staffan Larsson
  Distans, IKT, folkbildning och vardag (Folklikt)
  Mimers årliga forskarkonferens,2006, 2006.


Eva Andersson, Ann-Marie Laginder, Inger Landström and Staffan Larsson
  Learning at a distance - between studies and everyday life.
  Adult Education - Liberty, Fraternity, Equality,2005, 2005.


Eva Andersson and Ann-Marie Laginder
  "Studies become possible..." About the interplay between distance studies and everyday life
  4th ESREA European Research Conference,2004, 2004.


Eva Andersson and Ann-Marie Laginder
  Popular Adult Education as Distance Learning - The Significance for Participants
  NFPFs 31 kongress,2003, 2003.


Eva Andersson and Ann-Marie Laginder
  Distansstudier - motiv och betydelser. Några preliminära resultat från det pågående projektet "Distans, IKT, folkbildning och vardag" (Folklikt)
  Forskning i Norden,2002, 2002.


Staffan Larsson, Ann-Marie Laginder, Eva Andersson and Bengt Petersson
  Distans, IKT, folkbildning och vardag
  Forskning i Norden och Mimers årliga forskarkonferens,2001, 2001.


Ann-Marie Laginder
  Folkbildning och framtidsbilder i tiden - en forskningsansats
  Mimers årliga forskarkonferens,1999, 1999.


Ann-Marie Laginder
  Folkbildningen och framtidsbilder i tiden
  Forskning i Norden,1999, 1999.


Staffan Larsson, Ann-Marie Laginder, Gunnar Sundgren and Eva Andersson
  On the Significance of the study circles
  European Integration and Active Citizenship,1997, 1997.


Ph.D. Theses

Karin Bolldén
  Online teaching practices: Sociomaterial matters in higher education settings
  2015.


  Fulltext PDF

Erik Nylander
  Skolning i jazz: Värde, selektion och studiekarriär vid folkhögskolornas musiklinjer
  2014.


  Fulltext PDF

Ann-Marie Laginder  Framtidsbilder i offentligt utredande.: Teknik, utbildning och samhällsutveckling
  1989.


Licentiate Theses

Brita Bergseth
  Vägledande eller vilseledande?: Kvalitetsmätning och ranking av universitet och högskolor
  2015.


  Fulltext PDF

Reports

Staffan Larsson, Stellan Boozon, Lars-Ove Dahlgren, Per-Erik Ellström, Håkan Hult and Ann-Marie Laginder
  Vuxnas lärande - en profil vid Linköpings universitet
  Rapportserie / Filosofiska fakulteten, Linköpings universitet, 11, 1999.


Ann-Marie Laginder and red --
  Kvinnor och pedagogisk praktik - erfarenheter inom universitet och folkbildning
  1993.


Ann-Marie Laginder
  Fack, samhälle och den långa sikten - ett försök med forskarmedverkan i fackliga grundkurser
  Vuxenutbildarcentrums rapportserie, 7, 1990.


Ann-Marie Laginder
  Natur, människa och samhälle - mötet i forskning och folkbildning
  Vuxenutbildarcentrums rapportserie, 6, 1990.


Ann-Marie Laginder
  Fack, forskare och framtiden? Erfarenheter och tankar under ett år som facklig kontaktsekreterare
  Rapport / Kontaktsekretariatet vid Universitetet i Linköping, 3, 1988.


 Responsible for this page: Peter Berkesand
Last updated: 2010-08-30