Göm menyn

Publications for Ann-Marie Laginder


Co-author map based on Web of Sciences articles 2007-

Journal Articles

Jorun M Stenöien and Ann-Marie Laginder
  Praktisk-estetisk laeringsinteresse - en motkulturell verdi?
  Nordisk kulturpolitisk tidskrift, 2015, 18(2), 182-197.
   Fulltext  PDF  

Ann-Marie Laginder and Jorun M Stenöien
  Learning by Interest: Experiences and Commitments in Lives with Dance and Crafts
  Vocations and Learning, 2011, 4(2), 151-167.
   Fulltext  PDF  
 Web of Science® Times Cited: 1

Staffan Larsson, Eva Andersson, Ann-Marie Laginder and Gunnar Sundgren
  On the Significance of the study circles
  Educazione comparata, 1997, 8(26/27), 49-56.

Books

Ann-Marie Laginder
  Mimer – nationellt program för folkbildningsforskning: Verksamhet  och utveckling 1990-2015
    Mimers småskriftserie, , Linköping University Electronic Press, 2015.


  Fulltext PDF

Ann-Marie Laginder
  Längtan att skapa med händerna: Att lära konsthantverk i studiecirkel
    Bildningsförbundet Östergötland, 2011.


Eva Andersson and Ann-Marie Laginder
  Deltagarröster om folkbildning på distans - motiv, betydelser och datoranvändning
    Folkbildningsrådet i samarbete med LearnIT, 2006.


Jorun Stenøien, Ann-Marie Laginder, Tone Mörkved, Kjell Rubenson and Sigvart Tøsse red
  Utfordringer for voksnes læring :: et nordisk perspektiv : festskrift til Lars Arvidson
    VOX & Mimer, 2004.


Eva Andersson, Gunnar Sundgren, Ann-Marie Laginder and Staffan Larsson
  Cirkelsamhället. Studiecirklars betydelser för individ och lokalsamhälle: delbetänkande / av Utredningen för statlig utvärdering av folkbildningen
    Statens offentliga utredningar, 1996:47, Fritzes, 1996.


Anthologies

Ann-Marie Laginder, Henrik Nordvall and Jim Crowther
  Popular education, power and democracy: Swedish experiences and contributions
  NIACE - National Institute of Adult Continuing Education, 2013.


  Fulltext PDF

Ann-Marie Laginder and Helena Wedborn
  Sökvägar till folkbildningens historia: Svensk folkbildningsbibliografi (1850-1950)
  Mimers småskriftserie, , Linköping University Electronic Press, 2007.


  Fulltext PDF

Ann-Marie Laginder and Inger Landström
  Folkbildning - samtidig eller tidlös?: Om innebörder över tid
  Mimer/Skapande Vetande, 2005.


  Fulltext PDF

Chapters in Books

Ann-Marie Laginder and Jorun M. Stenöien
  Att lära konsthantverk för njutningens skull
  Lärandets mångfald: Om vuxenpedagogik och folkbildning, Studentlitteratur, 2013, 107-117.


Eva Andersson and Ann-Marie Laginder
  Dimensions of power: The influence of study circles
  Popular education, power and democracy: Swedish experiences and contributions, NIACE - National Institute of Adult Continuing Education, 2013, 99-121.


Ann-Marie Laginder, Henrik Nordvall and Jim Crowther
  Introduction
  Popular education, power and democracy: Swedish experiances and contributions, NIACE - National Institute of Adult Continuing Education, 2013, 3-13.


Ann-Marie Laginder and Jorun M Stenöien
  Lärande av intresse: Om hemslöjd, hantverk och folkdans
  Årsbok om folkbildning: Forskning och utveckling 2009, Föreningen för folkbildningsforskning, 2010, 69-89.


Madeleine Abrandt Dahlgren, Lars Owe Dahlgren and Ann-Marie Laginder
  I takt och otakt: om teori och praktik
  Lärande på vuxnas vis: vetenskap och beprövad erfarenhet, Studentlitteratur, 2009, 43-59.


Jorun M Stenöien and Ann-Marie Laginder
  I spenningsfeltet mellom individ og kultur
  Liv og laere: Om laering i liv med dans, husflid og bygningsvern, Tapir akademisk forlag, 2009, 65-83.


Ann-Marie Laginder and Jorun M Stenöien
  Lärande av intresse: Om liv med hemslöjd, hantverk och folkdans
  I lärandets gränsland: Formella, icke-formella och informella studier igår och idag, Gidlunds förlag, 2009, 107-129.


Eva Andersson, Ann-Marie Laginder and Inger Landström
  Möjligheter och dilemman - om folkbildning på distans
  Årsbok om folkbildning. Forskning och utveckling 2006, Föreningen för folkbildningsforskning, 2007, 202-221.


Eva Andersson, Ann-Marie Laginder, Inger Landström and Staffan Larsson
  Learning at Distance within Popular Adult Education - Where is the Context?
  Adult Education - Liberty, Fraternity, Equality? Nordic Views on Lifelong Learning, Finnish Educational Research Association, 2007, 359-377.


Ann-Marie Laginder and Eva Andersson
  Datorkunskaper på köpet. Om folkbildning på distans, IKT och samhälle
  Lärande, IKT och samhällsomvandling.: två rapporter om folkbildning på distans, Folkbildningsrådet, 2006, 121-156.


Eva Andersson, Inger Landström and Ann-Marie Laginder
  Lärande och vardag. Om gränsöverskridande i folkbildning på distans
  Lärande, IKT och samhällsomvandling. Två rapporter om folkbildning på distans, Folkbildningsrådet, 2006, -156.


Eva Andersson and Ann-Marie Laginder
  "Studies have become possible..." The interplay: distance studies and everyday life
  'Old' and 'New' Worlds of Adult Learning, Wydawnictwo Naukowe DSWE, 2005, 118-134.


Ann-Marie Laginder
  Mellan globala hot och individualisering. Om studiecirklar i risksamhället.
  Folkbildning: samtidig eller tidlös? : om innebörder över tid, Skapande Vetande, 2005, 145-165.


Eva Andersson and Ann-Marie Laginder
  "Studierna blev möjliga att genomföra..." Om samspelet mellan distansstudier och vardag
  Folkbildning och lärande med IKT-stöd.: En antologi om felxibelt lärande i folkhögskolor och studieförbund, Fritzes, 2004, 121-144.


Ann-Marie Laginder
  Mellan fält och forskning - en berättelse om Lars Arvidsons arbete med folkbildning och vuxenutbildning
  Utfordringer for voksnes læring :: et nordisk perspektiv : festskrift til Lars Arvidson, VOX & Mimer, 2004, 259-273.


Ann-Marie Laginder
  Folkbildning i risksamhället? Om framtidsbilders betydelse för problemformulering
  Spänningsfält. Tekniken, Politiken, Framtiden, Carlsson Bokförlag, 2002, 297-314.


Conference Articles

Sofia Österborg Wiklund, Daphne Arbouz, Henrik Nordvall and Ann-Marie Laginder
  Research on popular education in transformation: a bibliographic analysis of doctoral theses in Sweden 1991-2014
  NERA 42nd Congress, 5-7 March 2014, Lillehammer, Norway, 2014.


Ann-Marie Laginder
  Becoming skilled in arts and crafts just for fun: learning and meaning in study circles
  ESREA 6th European Research Conference "Adult learning in Europe - understanding diverse meanings and contexts September 23-26 2010, Linköping, 2010.


Ann-Marie Laginder and Jorun M Stenöien
  Learning Landscape of Voluntariness: choices in lives with dance, arts and crafts
  Paper presented at ESREA research network Active Democratic Citizenship and Adult Learning Conference: Civil Society as an Arena of Learning, Stockholm June 11-13 2009, 2009.


Eva Andersson, Ann-Marie Laginder, Petri Salo, Jorun M Stenöien and Sigvart Tösse
  Adult Education and Lifelong Learning Research in the Nordic Countries: A mapping of recent articles in international journals
  Paper at NERA/NFPF´s 36th Congress, Copenhagen March 6-8, 2008, 2008.


Eva Andersson, Inger Landström and Ann-Marie Laginder
  Learning and Everyday Life - Crossing Boundaries. The significance of popular adult education at distance
  ESREA European research conference,2007, 2007.


Jorun M Stenöien and Ann-Marie Laginder
  Valg og laeringsforlöp. Om ambivalens og mening i dans og husflid/håndverk
  Mimers årliga forskarkonferens,2007, 2007.


Ann-Marie Laginder and Eva Andersson
  Studies at Distance - An Additional Advantage of Computer Knowledge. Popular Adult Education, ICT and Society
  The Second Nordic Conference on Adult Learning. Meaning, Relevance and Variation,2007, 2007.


Jorun M Stenöien and Ann-Marie Laginder
  Choices and Life Courses. Learning and meaning in dance, arts and crafts
  The Second Nordic Conference on Adult Learning. Meaning, Relevance and Variation,2007, 2007.


Eva Andersson, Ann-Marie Laginder, Inger Landström and Staffan Larsson
  Distans, IKT, folkbildning och vardag (Folklikt)
  Mimers årliga forskarkonferens,2006, 2006.


Eva Andersson, Ann-Marie Laginder, Inger Landström and Staffan Larsson
  Learning at a distance - between studies and everyday life.
  Adult Education - Liberty, Fraternity, Equality,2005, 2005.


Eva Andersson and Ann-Marie Laginder
  "Studies become possible..." About the interplay between distance studies and everyday life
  4th ESREA European Research Conference,2004, 2004.


Eva Andersson and Ann-Marie Laginder
  Popular Adult Education as Distance Learning - The Significance for Participants
  NFPFs 31 kongress,2003, 2003.


Eva Andersson and Ann-Marie Laginder
  Distansstudier - motiv och betydelser. Några preliminära resultat från det pågående projektet "Distans, IKT, folkbildning och vardag" (Folklikt)
  Forskning i Norden,2002, 2002.


Staffan Larsson, Ann-Marie Laginder, Eva Andersson and Bengt Petersson
  Distans, IKT, folkbildning och vardag
  Forskning i Norden och Mimers årliga forskarkonferens,2001, 2001.


Ann-Marie Laginder
  Folkbildning och framtidsbilder i tiden - en forskningsansats
  Mimers årliga forskarkonferens,1999, 1999.


Ann-Marie Laginder
  Folkbildningen och framtidsbilder i tiden
  Forskning i Norden,1999, 1999.


Staffan Larsson, Ann-Marie Laginder, Gunnar Sundgren and Eva Andersson
  On the Significance of the study circles
  European Integration and Active Citizenship,1997, 1997.


Ph.D. Theses

Karin Bolldén
  Online teaching practices: Sociomaterial matters in higher education settings
  2015.


  Fulltext PDF

Erik Nylander
  Skolning i jazz: Värde, selektion och studiekarriär vid folkhögskolornas musiklinjer
  2014.


  Fulltext PDF

Ann-Marie Laginder  Framtidsbilder i offentligt utredande.: Teknik, utbildning och samhällsutveckling
  1989.


Licentiate Theses

Brita Bergseth
  Vägledande eller vilseledande?: Kvalitetsmätning och ranking av universitet och högskolor
  2015.


  Fulltext PDF

Reports

Staffan Larsson, Stellan Boozon, Lars-Ove Dahlgren, Per-Erik Ellström, Håkan Hult and Ann-Marie Laginder
  Vuxnas lärande - en profil vid Linköpings universitet
  Rapportserie / Filosofiska fakulteten, Linköpings universitet, 11, 1999.


Ann-Marie Laginder and red --
  Kvinnor och pedagogisk praktik - erfarenheter inom universitet och folkbildning
  1993.


Ann-Marie Laginder
  Fack, samhälle och den långa sikten - ett försök med forskarmedverkan i fackliga grundkurser
  Vuxenutbildarcentrums rapportserie, 7, 1990.


Ann-Marie Laginder
  Natur, människa och samhälle - mötet i forskning och folkbildning
  Vuxenutbildarcentrums rapportserie, 6, 1990.


Ann-Marie Laginder
  Fack, forskare och framtiden? Erfarenheter och tankar under ett år som facklig kontaktsekreterare
  Rapport / Kontaktsekretariatet vid Universitetet i Linköping, 3, 1988.


 Responsible for this page: Peter Berkesand
Last updated: 2017-02-21