Publications for Ann-Margreth Hammar

Publications for Ann-Margreth HammarCo-author map based on ISI articles 2007-

Licentiate Theses

Ann-Margreth Hammar
  Från projektorganisation till förvaltningsorganisation: en studie av överlämningsarenan
  2011.


  Fulltext PDF