Göm menyn

Publications for Ann-Margreth Hammar


Co-author map based on Web of Sciences articles 2007-

Licentiate Theses

Ann-Margreth Hammar
  Från projektorganisation till förvaltningsorganisation: en studie av överlämningsarenan
  2011.


  Fulltext PDF

 Responsible for this page: Peter Berkesand
Last updated: 2017-02-21