Göm menyn

Publications for Anna Fogelberg Eriksson


Co-author map based on Web of Sciences articles 2007-

Publications mentioned in social media 1 times*

Journal Articles

Daniel Lundqvist, Anna Fogelberg Eriksson and Kerstin Ekberg
  Managers social support: Facilitators and hindrances for seeking support at work
  Work: A journal of Prevention, Assesment and rehabilitation, 2018, 59(3), 351-365.
   Fulltext  PDF  

Johanna Nählinder and Anna Fogelberg Eriksson
  Innovationer. Inte ett mål i sig
  Kommunal ekonomi, 2017, (5), 29-30.
   Fulltext  PDF  

Johanna Nählinder and Anna Fogelberg Eriksson
  The MIO Model: A Guide for Innovation Support in Public Sector Organisations
  Scandinavian Journal of Public Administration, 2017, 21(2), 23-47.
   Fulltext  PDF  

Anna Fogelberg Eriksson
  A gender perspective as trigger and facilitator of innovation
  International Journal of Gender and Entrepreneurship, 2014, 6(2), 163-180.

Daniel Lundqvist, Anna Fogelberg Eriksson and Kerstin Ekberg
  Exploring the relationship between managers’ leadership and their health.
  WORK: A journal of Prevention, Assessment & Rehabilitation, 2012, 42(3), 419-427.
 Web of Science® Times Cited: 5

Anna Fogelberg Eriksson
  Eva Amundsdotter: Att framkalla och förändra ordningen. Aktionsorienterad genusforskning för jämställda organisationer. Recension.
  Tidskrift för genusvetenskap, 2010, (3), 135-137.

Maria Gustavsson and Anna Fogelberg Eriksson
  Gendered learning environments in managerial work
  Studies in the Education of Adults, 2010, 42(2), 141-155.
   Fulltext  PDF  

Anna Fogelberg Eriksson
  Användbart om organisation
  Kvinnovetenskaplig tidskrift, 2002, (nr 1), 73-75.

Chapters in Books

Anna Fogelberg Eriksson
  Chefers föreställningar om ledarskap och kön
  Mot ett förändrat ledarskap?: om chefers arbete och ledarskap i ett organisationsperspektiv, Studentlitteratur AB, 2016, 97-118.


Andreas Wallo, Anna Fogelberg Eriksson, Per-Erik Ellström and Henrik Kock
  Förändrat ledarskap: ledarskap i förändring
  Mot ett förändrat ledarskap?: om chefers arbete och ledarskap i ett organisationsperspektiv, Studentlitteratur AB, 2016, 55-76.


Per-Erik Ellström, Anna Fogelberg Eriksson, Henrik Kock and Andreas Wallo
  Inledning
  Mot ett förändrat ledarskap?: Om chefers arbete och ledarskap i ett organisationsperspektiv, Studentlitteratur AB, 2016, 11-23.


Anna Fogelberg Eriksson, Andreas Wallo, Per-Erik Ellström and Henrik Kock
  Traditioner inom ledarskapsforskningen
  Mot ett förändrat ledarskap?: om chefers arbete och ledarskap i ett organisationsperspektiv, Studentlitteratur AB, 2016, 25-54.


Anna Fogelberg Eriksson
  Kan man lära sig att bli innovativ? Organisatoriska förutsättningar för innovation
  Lärande i arbetslivet: möjligheter och utmaningar : en vänbok till Per-Erik Ellström, Institutionen för beteendevetenskap och lärande, Linköpings universitet, 2014, 79-89.


  Fulltext PDF

Anna Fogelberg Eriksson and Elisabeth Sundin
  Projects on gender equality or gender equality as a project
  Capturing effects: of projects and programmes, Studentlitteratur, 2013, 223-238.


Anna Fogelberg Eriksson and Elisabeth Sundin
  Projekt om jämställdhet eller jämställdhet som projekt?
  Att fånga effekter: av program och projekt, Studentlitteratur, 2013, 217-231.


Anna Fogelberg Eriksson
  Gender Mainstreaming as a Driving Force of Innovation: Process and Outcome in a School Setting
  Promoting innovation: policies, practices and procedures, Vinnova, 2012, 275-290.


Anna Fogelberg Eriksson
  Att förvalta arv men ändå utvecklas
  Rum och rörelse: Vänbok till Forum för genusvetenskap och jämställdhet, Linköping University Electronic Press, 2011, 121-136.


  Fulltext PDF

Anna Fogelberg Eriksson
  A gender perspective and learning evaluation
  Learning Through Ongoing Evaluation, Studentlitteratur, 2009, 203-215.


Anna Fogelberg Eriksson
  "Dom tänker lite mer på den mjuka biten än vad vi killar gör." Ledares föreställningar om ledarskap och kön-
  Mot ett förändrat ledarskap?: Om chefers arbete i team- och processorganiserad verksamhet., Studentlitteratur, 2009, 139-160.


Anna Fogelberg Eriksson
  Genusperspektiv och lärande utvärdering
  Lärande utvärdering genom följeforskning, Studentlitteratur, 2009, 195-207.


Per-Erik Ellström, Anna Fogelberg Eriksson and Henrik Kock
  Ledarskap i "nya" organisationsformer
  Mot ett förändrat ledarskap?: om chefers arbete och ledarskap i team- och processorganiserad verksamhet, Studentlitteratur, 2009, 47-70.


Per-Erik Ellström, Anna Fogelberg Eriksson and Henrik Kock
  Traditioner inom ledarskapsforskningen
  Mot ett förändrat ledarskap?: om chefers arbete i team- och processorganiserad verksamhet, Studentlitteratur, 2009, 17-46.


Anna Fogelberg Eriksson
  Högspänningsledning. Om innovativt och entreprenöriellt ledarskap inom kommunal äldreomsorg
  Perspektiv på förnyelse och entreprenörskap i offentlig verksamhet, Forum för småföretagsforskning, 2008, 123-140.


Anna Fogelberg Eriksson
  Manligt ledarskap?
  Mandom, mod och morske män. Rapport från manlighetskonferensen den 30 november 2006., Forum för genusvetenskap och jämställdhet, Linköpings universitet, 2007, 71-84.


Anna Fogelberg Eriksson
  Glipor i mönstret - att lära sig genus på jobbet.
  Lärande och förändring i organisationer: om pedagogik i arbetslivet, Studentlitteratur, 2004, 179-197.


Anna Fogelberg Eriksson
  Dom tänker mer på den mjuka biten än vad vi killar gör. Ledares föreställningar om ledarskap och kön.
  Ledarskap i teamorganiserad verksamhet. En antologi., Linköpings universitet, 2003, 110-131.


Conference Proceedings

Anna Fogelberg Eriksson
  Equality, Growth and Sustainability: Do They Mix?
  Linköping Electronic Conference Proceedings, 58, Linköping University Electronic Press, 2010.


  Fulltext PDF

Conference Articles

Johanna Nählinder, Anna Fogelberg Eriksson and Monica Nyström
  Learning together as professionals or just playing different games?
  ProPel Conference, Linköping 14-16 June 2017., 2017.


Anna Fogelberg Eriksson and Minna Salminen-Karlsson
  What is work of equal value?: Job evaluation systems as tools to achieve gender equal pay.
  WORK2017, Work and labour in the digital future, University of Turku, Finland, August 16-18, 2017, 2017.


Minna Salminen-Karlsson and Anna Fogelberg Eriksson
  Ignoring, minding or closing the gender pay gap?: Gender and salary negotiations in the Swedish governmental sector
  GWO2016: Book of Abstracts, 2016.


Anna Fogelberg Eriksson and Linda Schultz
  Same and different - talk and action on gender (in)equalities in organizations
  Gender, Work and Organization, 8th Biennial International Interdisciplinary Conference, 24th-26th June, 2014, Keele University, Staffordshire, UK, 2014.


Anna Fogelberg Eriksson
  Gender mainstreaming as a catalyst of innovation
  Gender, Work and Organization. 7th Biennial International Interdisciplinary Conference, Keele University, UK, June 27-29, 2012, 2012.


Anna Fogelberg Eriksson
  A Gender Perspective as Leverage of Learning and Innovation?
  Proceedings from 7th International Conference on Researching Work and Learning, 2011.


Daniel Lundqvist, Anna Fogelberg Eriksson and Kerstin Ekberg
  Det sociala stöd chefer får både stärker och försvagar deras legitimitet: Posterpresentation
  Nätverksmötet i arbets- och organisationspsykologi – AOnet. Umeå, september 2011., 2011.


Anna Fogelberg Eriksson, Linda Schultz and Elisabeth Sundin
  Gender uncertainty in academia
  Gender Paradoxes in Academic and Scientific Organisation(s) - Change, Excellence and Interventions, Örebro University, October 20-21, 2011., 2011.


Daniel Lundqvist, Anna Fogelberg Eriksson and Kerstin Ekberg
  Exploring the Relationship between Managers’ Leadership and their Health. Oral presentation
  9th Conference on European Academy of Occupational Health Psychology. Rome, Italy. March 2010, 2010.


Anna Fogelberg Eriksson, Renee Frangeur and Elisabeth Samuelsson
  Exploring new horizons in gender mainstreaming: Beyond the pro and contra-contradiction
  , 2009.


Hanna Antonsson and Anna Fogelberg Eriksson
  Gendering of public sector organizations - paradoxical processes of stability and change
  Nya perspektiv på kön och arbete,2009, 2009.


Anna Fogelberg Eriksson and Maria Gustavsson
  Situated gendered learning in management
  6th International Conference on Researching Work and Learning, Roskilde 28 June - 1 July, 2009, 2009.


Anna Fogelberg Eriksson
  "We men are more gender equal here" : gendered dimensions of local leadership in a multinational corporation
  Men and Masculinities, Moving On Embodiments, Virtualities, Transnationalisations,2009, 2009.


Anna Fogelberg Eriksson and Hanna Antonsson
  Women leading women - a masculine or feminine business? Management in Swedish elderly care.
  Engendering Leadership Through Research and Practice,2008, 2008.


Anna Fogelberg Eriksson
  Always masculine and always hegemonic? Intersections of leadership and gender in an engineering company in Sweden.
  Engendering Leadership through research and practice,2008, 2007.


Anna Fogelberg Eriksson
  Doing Leadership, Doing Gender. An analysis of leadership and masculinities in an engineering company in Sweden.
  Gender, Work and Organization 2007, 5th International Interdisciplinary Conference,2007, 2007.


Anna Fogelberg Eriksson
  Learning gender at work
  Meaning, Relevance and Variation, 2nd Nordic conference on adult learning,2007, 2007.


Anna Fogelberg Eriksson
  Doing Gender and Leadership in Organizations
  Hetero Factory,2006, 2006.


Anna Fogelberg Eriksson and Ingrid Karlsson
  Genus som innehåll och form i Programmet för personal- och arbetsvetenskap.
  Nationell jämställdhetskonferens för universitet och högskolor. Tema: genusperspektiv i grundutbildningen.,2004, 2004.


Ph.D. Theses

Daniel Lundqvist
  Psychosocial Work Conditions, Health, and Leadership of Managers
  2013.


  Fulltext PDF

Alma Persson
  Changing boundaries, defending boundaries: Gender relations in the Swedish Armed Forces
  2011.


  Fulltext PDF

Anna Fogelberg Eriksson
  Ledarskap och kön: En studie av ledare och maskuliniteter i ett verkstadsindustriföretag
  2005.


  Fulltext PDF

Reports

Johanna Nählinder and Anna Fogelberg Eriksson
  Att skapa förutsättningar för innovation: Erfarenheter från "Idéslussar i kommuner - Förstudier 2015"
  Vinnova Rapport, VR 2017:01, 2017.


  Fulltext PDF

Minna Salminen-Karlsson, Anna Fogelberg Eriksson and Elizabeth Neu Morén
  Att koda på BESTA sätt: Reflektioner kring kodning och kön
  2015.


Anna Fogelberg Eriksson and Johanna Nählinder
  Ledarskap för innovation i offentlig sektor
  HELIX working papers, 1, 2015.


  Fulltext PDF

Linda Schultz and Anna Fogelberg Eriksson
  Jämställdhet - en fråga på agendan?: En kartläggning över organisationers behov, utmaningar och möjligheter
  HELIX working papers, , 2013.


  Fulltext PDF

Anna Fogelberg Eriksson, Tone Merethe Aasen and Kirsten Møller
  Nordiske strategier for medarbeiderdrevet innovasjon - 2013: Rapport fra arbeidsseminar om medarbeiderdrevet innovasjon (MDI) i Norden
  Nordiske arbejdspapirer, NA2013:911, 2013.


Anna Fogelberg Eriksson
  Utvärdering av Kvalitet Jämt Linköping Fas 2
  HELIX working papers, , 2013.


Anna Fogelberg Eriksson
  Utvärdering av Kvalitet Jämt Linköping - Systematisk jämställdhetsintegrering i Linköpings kommun
  HELIX working papers, 2011:2, 2011.


  Fulltext PDF

Anna Fogelberg Eriksson
  Verksamhetsberättelse 2011
  2011.


  Fulltext PDF

Linda Schultz and Anna Fogelberg Eriksson
  Genusaspekter i Helix forskningsprojekt
  HELIX working papers, 2010:6, 2010.


  Fulltext PDF

Anna Fogelberg Eriksson
  Verksamhetsberättelse 2010
  2010.


  Fulltext PDF

Anna Fogelberg Eriksson
  Verksamhetsberättelse 2009
  2009.


  Fulltext PDF

Maria Gustavsson, Anna Fogelberg Eriksson, Daniel Lundqvist, Peter Nilsson and Kerstin Ekberg
  Lokalt ledarskap i en global organisation - kvinnors och mäns möjligheter att bli chefer och utöva ledarskap inom ett verkstadsindustriföretag
  HELIX working papers, 2008:1, 2008.


  Fulltext PDF

Anna Fogelberg Eriksson and Ingrid Karlsson
  Att integrera genus som innehåll och form: En rapport om genusintegrering av högskoleundervisning.
  2006.


  Fulltext PDF

Ingrid Karlsson and Anna Fogelberg Eriksson
  Genus som innehåll och form i högskoleundervisning
  CUL-rapporter, 2004:9, 2004.


Anna Fogelberg Eriksson and Sara Sandberg
  Ledarskapsforskning - en kunskapsöversikt
  CMTO Research Papers, , 2000.


* Social media data based on publications from 2011 to present and with a DOI; data delivered by Altmetric.com.

 Responsible for this page: Peter Berkesand
Last updated: 2010-08-30