Göm menyn

Publications for Ann-Carita Evaldsson


Co-author map based on Web of Sciences articles 2007-

Journal Articles

Ann-Carita Evaldsson
  Staging insults and mobilizing categorizations in a multiethnic peer group
  Discourse & Society, 2005, 16(6), 763-786.
 Web of Science® Times Cited: 73

Ann-Carita Evaldsson
  Shifting moral stances: Morality and gender in same-sex and cross-sex game interaction
  Research on Language and Social Interaction, 2004, 37(3), 331-363.
 Web of Science® Times Cited: 24

Ann-Carita Evaldsson
  Throwing like a girl? Situating gender differences in physicality across game contexts
  Childhood, 2003, 10(4), 475-497.
 Web of Science® Times Cited: 19

Ann-Carita Evaldsson
  För jag är bäst på svenska! Om sociala och språkliga ordningar i en mångkulturell skola
  Utbildning och Demokrati, 2000, 9(2), 29-48.

Ann-Carita Evaldsson
  "Ja då ska du U
  BUKS - Tidskrift for børne- & ungdomskultur, 2000, 41, 123-140.

Ann-Carita Evaldsson
  Könsskillnader och regellekar. En studie av flickors sociala interaktion (verbal och kroppslig) i regelleken boll i fyrkant
  Nordisk Psykologi: teori, forskning, praksis, 2000, 2, 65-79.

Ann-Carita Evaldsson and William Corsaro
  Play and Games in the Peer Cultures of Preschool and Preadolescent Children : An Interpretative Approach.
  Childhood, 1998, 5(4), 377-402.

Ann-Carita Evaldsson
  The myth of Swedishness. Ideologies and values in representations of national identities
  Sociological analysis= Analiza sociologjike : an international journal associated with the New Sociological Research Center at Tirana, 1998, 1(4), 59-67.

Books

Jakob Cromdal and Ann-Carita Evaldsson
  Ett vardagsliv med flera språk
    Liber, 2004.


Anthologies

Anna Sparrman, Jakob Cromdal, Ann-Carita Evaldsson and Viveka Adelswärd
  Den väsentliga vardagen: Några diskursanalytiska perspektiv på tal, text och bild.
  Carlsson, 2009.


Chapters in Books

Ann-Carita Evaldsson
  Schoolyard suspect: blame negotiations, category work and conflicting versions among children and teachers
  Children's knowledge-in-interaction: Children’s Knowledge-in-Interaction, Springer, 2017, 149-168.


Ann-Carita Evaldsson and Anna Sparrman
  Barns kamratkulturer (hjärta) visuella kulturer = Sant. Två analyser av barns samtal om reklam
  Den väsentliga vardagen:: Några diskursanalytiska perspektiv på tal, text och bild, Carlsson, 2009, 94-134.


Viveka Adelswärd, Anna Sparrman, Jakob Cromdal and Ann-Carita Evaldsson
  Den väsentliga vardagen
  Den väsentliga vardagen: Några diskursanalytiska perspektiv på tal, text och bild, Carlssons, 2009, 9-12.


Jakob Cromdal, Anna Sparrman, Ann-Carita Evaldsson and Viveka Adelswärd
  Några diskursanalytiska perspektiv på tal, text och bild
  Den väsentliga vardagen: Några diskursanalytiska perspektiv på tal, text och bild, Carlssons, 2009, 13-35.


Jakob Cromdal and Ann-Carita Evaldsson
  Flerspråkighet till vardags - en introduktion
  Ett vardagsliv med flera språk, Liber, 2004, 11-43.


Ann-Carita Evaldsson
  "Eee el enchufe, enchufate, enchufate!" Skämt om språk i multietniska kamratgrupper
  Möten : en vänbok till Roger Säljö, Tema K, Linköpings universitet, 1999, 241-266.


Ann-Carita Evaldsson
  Vad flickor lär sig i förorten: om skillnader mellan barns vardagsliv och fritidshemsideologi
  Korsvägar: En antologi om möten mellan unga och institutioner förr och nu, Symposion Brutus Östlings bokförlag, 1995, 141-165.


Karin Aronsson and Ann-Carita Evaldsson
  Pedagogic discourse and interaction orders
  Discourse and life-span development, Sage, 1992, 103-131.


Conference Articles

Ann-Carita Evaldsson
  Don't write that we are children! On the dual nature of fieldwork with preadolescents in multiethnic schoolbased peergroups.
  American Sociological Conference,2000, 2000.


Ann-Carita Evaldsson
  Throwing like a girl? Situating girls' experiences of embodiment within social interaction in games.
  Fjärde nordiska konferensen om språk och kön,2000, 2000.


Ph.D. Theses

Katarina Ayton
  An Ordinary School Child: Agency and Authority in Children’s Schooling
  2008.


  Fulltext PDF

Yvonne Karlsson
  Att inte vilja vara problem: social organisering och utvärdering av elever i en särskild undervisningsgrupp
  2008.


  Fulltext PDF

Kristina Hellberg
  Elever på ett anpassat individuellt gymnasieprogram: skolvardag och vändpunkter
  2007.


  Fulltext PDF

Bodil Axelsson
  Meningsfulla förflutenheter: Traditionalisering och teatralisering i en klosterruin
  2003.


  Fulltext PDF

Ann-Carita Evaldsson  Play, disputes and social order: Everyday life in two Swedish after-school centers
  1993.


Reports

Ann-Carita Evaldsson
  Mångkulturalitet och jämställdhet i vardagen - en interaktionsstudie av multikulturella barngrupper i övergången förskola-skola.
  Arbetsrapport från Tema K, 8, 2000.


 Responsible for this page: Peter Berkesand
Last updated: 2017-02-21