Publications for Ann-Carita Evaldsson
Co-author map based on ISI articles 2007-

Keywords

vardagliga throwing talk social samtal samspelar sammanhang peer människor intresse institutionen girls game flerspråkighet fenomen doktorander childrens children centers boken

Journal Articles

Ann-Carita Evaldsson
  Staging insults and mobilizing categorizations in a multiethnic peer group
  Discourse & Society, 2005, 16(6), 763-786.
 Web of Science® Times Cited: 41

Ann-Carita Evaldsson
  Shifting moral stances: Morality and gender in same-sex and cross-sex game interaction
  Research on Language and Social Interaction, 2004, 37(3), 331-363.
 Web of Science® Times Cited: 18

Ann-Carita Evaldsson
  Throwing like a girl? Situating gender differences in physicality across game contexts
  Childhood, 2003, 10(4), 475-497.
 Web of Science® Times Cited: 13

Ann-Carita Evaldsson
  Könsskillnader och regellekar. En studie av flickors sociala interaktion (verbal och kroppslig) i regelleken boll i fyrkant
  Nordisk Psykologi: teori, forskning, praksis, 2000, 2, 65-79.

Ann-Carita Evaldsson
  För jag är bäst på svenska! Om sociala och språkliga ordningar i en mångkulturell skola
  Utbildning och Demokrati, 2000, 9(2), 29-48.

Ann-Carita Evaldsson
  "Ja då ska du U
  BUKS - Tidskrift for børne- & ungdomskultur, 2000, 41, 123-140.

Ann-Carita Evaldsson
  The myth of Swedishness. Ideologies and values in representations of national identities
  Sociological analysis= Analiza sociologjike : an international journal associated with the New Sociological Research Center at Tirana, 1998, 1(4), 59-67.

Ann-Carita Evaldsson and William Corsaro
  Play and Games in the Peer Cultures of Preschool and Preadolescent Children : An Interpretative Approach.
  Childhood, 1998, 5(4), 377-402.

Books

Jakob Cromdal and Ann-Carita Evaldsson
  Ett vardagsliv med flera språk
    Liber, 2004.


Anthologies

Anna Sparrman, Jakob Cromdal, Ann-Carita Evaldsson and Viveka Adelswärd
  Den väsentliga vardagen: Några diskursanalytiska perspektiv på tal, text och bild.
  Carlsson, 2009.


Chapters in Books

Ann-Carita Evaldsson and Anna Sparrman
  Barns kamratkulturer (hjärta) visuella kulturer = Sant. Två analyser av barns samtal om reklam
  Den väsentliga vardagen:: Några diskursanalytiska perspektiv på tal, text och bild, Carlsson, 2009, 94-134.


Jakob Cromdal, Anna Sparrman, Ann-Carita Evaldsson and Viveka Adelswärd
  Några diskursanalytiska perspektiv på tal, text och bild
  Den väsentliga vardagen: Några diskursanalytiska perspektiv på tal, text och bild, Carlssons, 2009, 13-35.


Viveka Adelswärd, Anna Sparrman, Jakob Cromdal and Ann-Carita Evaldsson
  Den väsentliga vardagen
  Den väsentliga vardagen: Några diskursanalytiska perspektiv på tal, text och bild, Carlssons, 2009, 9-12.


Jakob Cromdal and Ann-Carita Evaldsson
  Flerspråkighet till vardags - en introduktion
  Ett vardagsliv med flera språk, Liber, 2004, 11-43.


Ann-Carita Evaldsson
  "Eee el enchufe, enchufate, enchufate!" Skämt om språk i multietniska kamratgrupper
  Möten : en vänbok till Roger Säljö, Tema K, Linköpings universitet, 1999, 241-266.


Karin Aronsson and Ann-Carita Evaldsson
  Pedagogic discourse and interaction orders
  Discourse and life-span development, Sage, 1992, 103-131.


Conference Articles

Ann-Carita Evaldsson
  Throwing like a girl? Situating girls' experiences of embodiment within social interaction in games.
  Fjärde nordiska konferensen om språk och kön,2000, 2000.


Ann-Carita Evaldsson
  Don't write that we are children! On the dual nature of fieldwork with preadolescents in multiethnic schoolbased peergroups.
  American Sociological Conference,2000, 2000.


Ph.D. Theses

Katarina Ayton
  An Ordinary School Child: Agency and Authority in Children’s Schooling
  2008.


  Fulltext PDF

Yvonne Karlsson
  Att inte vilja vara problem: social organisering och utvärdering av elever i en särskild undervisningsgrupp
  2008.


  Fulltext PDF

Kristina Hellberg
  Elever på ett anpassat individuellt gymnasieprogram: skolvardag och vändpunkter
  2007.


  Fulltext PDF

Bodil Axelsson
  Meningsfulla förflutenheter: Traditionalisering och teatralisering i en klosterruin
  2003.


  Fulltext PDF

Ann-Carita Evaldsson  Play, disputes and social order: Everyday life in two Swedish after-school centers
  1993.


Reports

Ann-Carita Evaldsson
  Mångkulturalitet och jämställdhet i vardagen - en interaktionsstudie av multikulturella barngrupper i övergången förskola-skola.
  Arbetsrapport från Tema K, 8, 2000.