Göm menyn

Publications for Anna Eskilsson


Co-author map based on Web of Sciences articles 2007-

Anthologies

Anna Eskilsson, Anna Eskilsson and Anna Eskilsson
  Idéer om hembygden: utmaningar för en folkrörelse med lokalsamhället i fokus i en globaliserad värld
  Skriftserie / Tema, Kultur och samhälle, Linköpings universitet, 2007:4, Linköpings universitet, 2007.


Anna Eskilsson
  Idéer om hembygden: utmaningar för en folkrörelse med lokalsamhället i fokus i en globaliserad värld Från motstånd till mötesplats?
  Skriftserie / Tema, Kultur och samhälle, Linköpings universitet, 4, Tema Kultur och samhälle, Campus Norrköping, Linköpings universitet, 2007.


Chapters in Books

Anna Eskilsson
  Unga med inflytande - framtidens politiker?: erfarenheter från projektet Barn på landsbygd
  Samtal pågår: från forskare till politiker och tjänstemän i kommuner, Centrum för kommunstrategiska studier, 2010, 81-88.


Mats Brusman, Anna Eskilsson and Magdalena Hillström
  En kväll på Klubb Sunkit: När lågt blir högre
  Kulturellt: Reflektioner i Erling Bjurströms anda, Linköping University Electronic Press, 2009, 31-40.


  Fulltext PDF

Ph.D. Theses

Anna Eskilsson
  På plats i historien: Studier av hembygsföreningar på 2000-talet
  2008.


  Fulltext PDF

 Responsible for this page: Peter Berkesand
Last updated: 2010-08-30