Göm menyn

Publications for Anna Ekström


Co-author map based on Web of Sciences articles 2007-

Publications mentioned in social media 10 times*

Journal Articles

Anna Ekström, Ulrika Ferm and Christina Samuelsson
  Digital communication support and Alzheimer’s disease
  Dementia, 2017, 16(6), 711-731.

Ali Reza Majlesi and Anna Ekström
  Baking together-the coordination of actions in activities involving people with dementia
  Journal of Aging Studies, 2016, 38, 37-46.

Anna Ekström and Peter Hasselskog
  Slöjdforskning i Sverige 2004-2014
  Tilde, 2015, (15), 10-38.

Anna Ekström
  Epistemic positioning and frameworks for participation: Learning to assess objects of craft in teacher education
  Learning, Culture and Social Interaction, 2013, 2(4), 277-292.
 Web of Science® Times Cited: 2

Lindwall Oskar and Anna Ekström
  Instruction-in-interaction: The teaching and learning of a manual skill
  Human Studies, 2012, 35(1), 27-49.

Anna Ekström, Oskar Lindwall and Roger Säljö
  Questions, instructions and modes of listening in the joint production of guided action: A study of student-teacher collaboration in handicraft education
  Scandinavian Journal of Educational Research, 2009, 53(5), 497-514.

Chapters in Books

Ali Reza Majlesi, Elin Nilsson and Anna Ekström
  Video data as a method to understand non-verbal communication in couples where one person is living wih dementia
  Social research methods in dementia studies: inclusion and innovation, Routledge, 2018, 56-76.


Christina Samuelsson, Anna Ekström, Ali Reza Majlesi and Charlotta Plejert
  Kommunikation vid demens
  Att leva med demens, Gleerups Utbildning AB, 2016, 63-70.


Anna Ekström and Ali Reza Majlesi
  Samarbete och delaktighet
  Att leva med demens, Gleerups Utbildning AB, 2016, 55-62.


Anna Ekström and Oskar Lindwall
  To follow the materials: the detection, diagnosis and correction of mistakes in craft education
  Interacting with objects: Language, materiality, and social activity, John Benjamins Publishing Company, 2014, 227-248.


Oskar Lindwall and Anna Ekström
  Instruktion och imitation: Hantverkets responsiva pedagogik
  Kunskap och människans redskap: Teknik och lärande, Studentlitteratur AB, 2008, 213-244.


Anna Ekström
  Kroppsligt lärande i slöjdundervisning
  Design för lärande, Norstedts Förlag, 2008, .


Anna Ekström
  Ospecifikt beröm och inlindad kritik
  Kunskapande, kommunikation och bedömning i gestaltande utbildning, Stockholms universitets förlag, 2008, 149-160.


Anna Ekström
  Provlapp eller sjal? Om relationer till slöjdföremål
  Slöjda för livet - om pedagogisk slöjd, Lärarförlaget, 2008, 171-186.


Anna Ekström
  Hur vet man vilket som är vad då?: Instruktioner för lärande i skapande arbete
  Lärandeprocesser genom skapande arbete i vetenskaplig belysning: artiklar från forskarutbildningskurs, Åbo Akademis Förlag, 2006, .


Conference Articles

Elias Larsson, Anna Ekström and Christina Samuelsson
  Recycling narratives as a joint accomplishment in interaction with people with dementia
  5th International Conference on Conversation Analysis, Loughborough, July 11-15, 2018., 2018.


Ph.D. Theses

Anna Ekström
  Instructional work in textile craft : Studies of interaction, embodiment and the making of objects
  2012.


Reports

Peter Hasselskog and Anna Ekström
  Slöjd i grundskolan: En nationell ämnesutvärdering i årskurs 6 och 9
  Rapport, Skolverket, 425, 2015.


  Fulltext PDF

* Social media data based on publications from 2011 to present and with a DOI; data delivered by Altmetric.com.

 Responsible for this page: Peter Berkesand
Last updated: 2010-08-30