Göm menyn

Publications for Anna Bjuremark


Co-author map based on Web of Sciences articles 2007-

Books

Madeleine Abrandt Dahlgren and Anna Bjuremark
  Reshaping doctoral education :: international approaches and pedagogies
    Routledge, 2012.


Chapters in Books

Anna Bjuremark
  Utvärdering och måluppfyllelse: Måluppfyllelse ur ett styrningsperspektiv, Summativ utvärdering
  När mästaren tar ett steg tillbaka: ett pedagogiskt utvecklingsprojekt vid LiU Malmsten Furniture Studies, Linköpings universitet, 2014, .


Eva-Marie Harlin, Anna Bjuremark and Sofia Nyström
  Lärande på vuxnas vis.: Lockbeten oh konsumentupplysning i rekrytering av studenter
  , , 2009, .


Anna Bjuremark
  The Relationship between Supervisor and Doctoral Student: Lasting Longer than an Average Marrige in Sweden
  "The future is not what it appears to be": pedagogy, genealogy and political epistemology : in honor and in memory of Kenneth Hultqvist, HLS Förlag, 2006, 84-104.


Anna Bjuremark
  Att forma en forskare - i tider med krav på snabb genomströmning
  Handledning - perspektiv och erfarenheter, Studentlitteratur, 2005, 61-74.


Anna Bjuremark and Pia Forsberg
  En orientering i det akademiska riket
  Läkare, doktor, kvinna, Studentlitteratur, 1998, .


Conference Articles

Anna Bjuremark
  Conducting supervision in the name of freedom and in time of national changes and global competition
  , 2011.


Anna Bjuremark
  Med intuitiv kunskap och instrumentella verktyg som underlag för bedömning och betygssättning
  Att bedöma och sätta betyg :: en utvecklingskonferens om traditioner. krav och nytänkande vid LiU, 11 mars 2010, 2011.


Anna Bjuremark and Madelaine Johansson
  "The double role - a sustainable academic career "
  LiU Junior Faculty Career Day 2011, Planck, Campus Valla, November 24, 2011.


Anna Bjuremark
  'Att genom Rundabordssamtal låta sig utmanas och inspireras av varandra'
  Rikskonferensen i ämnesdidaktik, 26-27 maj, 2010. Linköping, 2010.


Anna Bjuremark
  Co-supervision, a position of negotiation in a practice of governing
  Postgraduate Research Conference, Adelaide, April 22-23, 2010, 2010.


Anna Bjuremark and Ann-Sofie Bergeling
  'Kollegial reflektion, att utveckla sin undervisning tillsammans med andra'
  NU-konferensen, Dialog för lärande, 13-15 okt 2010, Stockholm., 2010.


Anna Bjuremark
  Promoting innovation in teaching through educational  journeys of discovery - A development project for senior teachers
  Enhancing Strategies for Global Quality Learning in Higher Education (ICED 2010), Barcelona, 28-30th June, 2010., 2010.


Anna Bjuremark and Maria Simonsson
  Construction of co-supervsion in Swedish PhD-projects
  The second bi-annual international conference on “Postgraduate Supervison: Research and Practice”, 27 – 30th April 2009, South Africa, 2009.


Anna Bjuremark
  Flexible Figures in Discourses of University Governing
  , 2008.


Anna Bjuremark
  När historiska tankefigurer möter nutida krav på handledning av doktorander
  Den första Nordiska konferensen - Forrskarhandledning i teori och praktik,2003, 2004.


Anna Bjuremark
  När kvantitet blir till kvalitet och ett kalkylerande ersätter förtroende
  Högskoleverkets kvalitetskonferens, Key-note,2003, 2003.


Reports

Anna Bjuremark
  Att bedöma och sätta betyg: En utvecklingskonferens om traditioner. krav och nytänkande vid LiU
  CUL-rapporter, 15, 2011.


  Fulltext PDF

Anna Bjuremark, Helen Setterud and Carin Franzén
  Att examinera kvalitet i kurser och program
  CUL-rapporter, 2008:13, 2008.


Anna Bjuremark
  Bakgrund - Från Kunskapskontroll till att stödja lärande
  CUL-rapporter, 2008:13, 2008.


  Fulltext PDF

Anna Bjuremark, Johan Hedborg, Nigel John Musk and Eva Tjernström
  Hemtenta, salstenta, muntlig tenta, inlämningsuppgifter, portfolio: Variation på temat examination
  CUL-rapporter, 2008:13, 2008.


Anna Bjuremark, Camilla Nilsberth, Marlene Dufvenberg and Theresa Holmgren
  Kursutvärdering som incitament till förändring
  CUL-rapporter, 2008:13, 2008.


Anna Bjuremark
  Variation på temat examination: En rapport från grundutbildningsdag och rundabordssamtal vid LiU 2007
  CUL-rapporter, 2008:13, 2008.


  Fulltext PDF

Anna Bjuremark
  Iscensättning av problematiken genus och mångfald i undervisningen vid LiU: några exempel från fördjupningskurser i högskolepedagogik
  CUL-rapporter, 2004:9, 2004.


  Fulltext PDF

Anna Bjuremark
  Iscensättning av problematikengenus och mångfaldi undervisningen vid LiU: några exempel från fördjupningskurseri högskolepedagogi
  CUL-rapporter, 2004:9, 2004.


  Fulltext PDF

Anna Bjuremark
  Om frihet och styrning av lärosäten och ledare i 1993 års högskolereform
  1997.


  Fulltext PDF

Anna Bjuremark
  Kvinnors hälsa: en studie av utbildningsmaterial och undervisningsmetoder avseende grundutbildning för läkare vid Hälsouniversitetet i Linköping
  Lednings-, jämställdhets- och organisationsutvecklingsstudier, 1, 1996.


Bertil Kågedal, Eva Lindblad and Anna Bjuremark
  Kompetensutveckling i forskargrupper. Ett av arbetslivsfonden stött projekt
  Personal- och organisationsutvecklingsstudier : rapport, 1, 1995.


Anna Bjuremark
  Tankemöjligheter och handlingsmönster för prefekt-ledarrelationer i akademin
  Rapport / Forskargruppen i socialt arbete, 28, 1995.


Anna Bjuremark
  Såhär kan man göra - Kvinnan som ledare och förebild. - Hur utvärderar vi?
  1990.


 Responsible for this page: Peter Berkesand
Last updated: 2017-02-21