Göm menyn

Publications for Anna Bjuremark


Co-author map based on Web of Sciences articles 2007-

Books

Madeleine Abrandt Dahlgren and Anna Bjuremark
  Reshaping doctoral education :: international approaches and pedagogies
    Routledge, 2012.


Chapters in Books

Anna Bjuremark
  Utvärdering och måluppfyllelse: Måluppfyllelse ur ett styrningsperspektiv, Summativ utvärdering
  När mästaren tar ett steg tillbaka: ett pedagogiskt utvecklingsprojekt vid LiU Malmsten Furniture Studies, Linköpings universitet, 2014, .


Eva-Marie Harlin, Anna Bjuremark and Sofia Nyström
  Lärande på vuxnas vis.: Lockbeten oh konsumentupplysning i rekrytering av studenter
  , , 2009, .


Anna Bjuremark
  The Relationship between Supervisor and Doctoral Student: Lasting Longer than an Average Marrige in Sweden
  "The future is not what it appears to be": pedagogy, genealogy and political epistemology : in honor and in memory of Kenneth Hultqvist, HLS Förlag, 2006, 84-104.


Anna Bjuremark
  Att forma en forskare - i tider med krav på snabb genomströmning
  Handledning - perspektiv och erfarenheter, Studentlitteratur, 2005, 61-74.


Anna Bjuremark and Pia Forsberg
  En orientering i det akademiska riket
  Läkare, doktor, kvinna, Studentlitteratur, 1998, .


Conference Articles

Anna Bjuremark and Madelaine Johansson
  "The double role - a sustainable academic career "
  LiU Junior Faculty Career Day 2011, Planck, Campus Valla, November 24, 2011.


Anna Bjuremark
  Med intuitiv kunskap och instrumentella verktyg som underlag för bedömning och betygssättning
  Att bedöma och sätta betyg :: en utvecklingskonferens om traditioner. krav och nytänkande vid LiU, 11 mars 2010, 2011.


Anna Bjuremark
  Conducting supervision in the name of freedom and in time of national changes and global competition
  , 2011.


Anna Bjuremark and Ann-Sofie Bergeling
  'Kollegial reflektion, att utveckla sin undervisning tillsammans med andra'
  NU-konferensen, Dialog för lärande, 13-15 okt 2010, Stockholm., 2010.


Anna Bjuremark
  Promoting innovation in teaching through educational  journeys of discovery - A development project for senior teachers
  Enhancing Strategies for Global Quality Learning in Higher Education (ICED 2010), Barcelona, 28-30th June, 2010., 2010.


Anna Bjuremark
  'Att genom Rundabordssamtal låta sig utmanas och inspireras av varandra'
  Rikskonferensen i ämnesdidaktik, 26-27 maj, 2010. Linköping, 2010.


Anna Bjuremark
  Co-supervision, a position of negotiation in a practice of governing
  Postgraduate Research Conference, Adelaide, April 22-23, 2010, 2010.


Anna Bjuremark and Maria Simonsson
  Construction of co-supervsion in Swedish PhD-projects
  The second bi-annual international conference on “Postgraduate Supervison: Research and Practice”, 27 – 30th April 2009, South Africa, 2009.


Anna Bjuremark
  Flexible Figures in Discourses of University Governing
  , 2008.


Anna Bjuremark
  När historiska tankefigurer möter nutida krav på handledning av doktorander
  Den första Nordiska konferensen - Forrskarhandledning i teori och praktik,2003, 2004.


Anna Bjuremark
  När kvantitet blir till kvalitet och ett kalkylerande ersätter förtroende
  Högskoleverkets kvalitetskonferens, Key-note,2003, 2003.


Reports

Anna Bjuremark
  Att bedöma och sätta betyg: En utvecklingskonferens om traditioner. krav och nytänkande vid LiU
  CUL-rapporter, 15, 2011.


  Fulltext PDF

Anna Bjuremark
  Bakgrund - Från Kunskapskontroll till att stödja lärande.
  CUL-rapporter, 2008:13, 2008.


Anna Bjuremark, Camilla Nilsberth, Marlene Dufvenberg and Theresa Holmgren
  Kursutvärdering som incitament till förändring
  CUL-rapporter, 2008:13, 2008.


Anna Bjuremark, Johan Hedborg, Nigel John Musk and Eva Tjernström
  Hemtenta, salstenta, muntlig tenta, inlämningsuppgifter, portfolio: Variation på temat examination
  CUL-rapporter, 2008:13, 2008.


Anna Bjuremark, Helen Setterud and Carin Franzén
  Att examinera kvalitet i kurser och program
  CUL-rapporter, 2008:13, 2008.


Anna Bjuremark
  Variation på temat examination: En rapport från grundutbildningsdag och rundabordssamtal vid LiU 2007
  CUL-rapporter, 2008:13, 2008.


  Fulltext PDF

Anna Bjuremark
  Iscensättning av problematiken genus och mångfald i undervisningen vid LiU: några exempel från fördjupningskurser i högskolepedagogik
  CUL-rapporter, 2004:9, 2004.


  Fulltext PDF

Anna Bjuremark
  Iscensättning av problematikengenus och mångfaldi undervisningen vid LiU: några exempel från fördjupningskurseri högskolepedagogi
  CUL-rapporter, 2004:9, 2004.


  Fulltext PDF

Anna Bjuremark
  Om frihet och styrning av lärosäten och ledare i 1993 års högskolereform
  1997.


  Fulltext PDF

Anna Bjuremark
  Kvinnors hälsa: en studie av utbildningsmaterial och undervisningsmetoder avseende grundutbildning för läkare vid Hälsouniversitetet i Linköping
  Lednings-, jämställdhets- och organisationsutvecklingsstudier, 1, 1996.


Anna Bjuremark
  Tankemöjligheter och handlingsmönster för prefekt-ledarrelationer i akademin
  Rapport / Forskargruppen i socialt arbete, 28, 1995.


Bertil Kågedal, Eva Lindblad and Anna Bjuremark
  Kompetensutveckling i forskargrupper. Ett av arbetslivsfonden stött projekt
  Personal- och organisationsutvecklingsstudier : rapport, 1, 1995.


Anna Bjuremark
  Såhär kan man göra - Kvinnan som ledare och förebild. - Hur utvärderar vi?
  1990.


 Responsible for this page: Peter Berkesand
Last updated: 2017-02-21