Göm menyn

Publications for Anette Anjou


Co-author map based on Web of Sciences articles 2007-

Chapters in Books

Annette Anjou
  Icke-monetära prestationsmått i incitamentsprogram
  Icke-monetär styrning, Linköpings universitet, 2006, 33-38.


Conference Articles

Annette Anjou, Erik B Nilsson Jannesson, Fredrik Nilsson and Birger Rapp
  Strategi styrning och konkurrenskraft: ett pågående forskningsprogram
  Nordisk workshop XII i ekonomi- och verksamhetsstyrning vid Uppsala universitet,2007, 2007.


Licentiate Theses

Annette Anjou
  Scanias framgång: Betydelsen av strategisk kongruens och integrerad styrning
  2008.


  Fulltext PDF

 Responsible for this page: Peter Berkesand
Last updated: 2017-02-21