Göm menyn

Publications for Annika Alzén


Co-author map based on Web of Sciences articles 2007-

Anthologies

Annika Alzén and Peter Aronsson
  Demokratiskt kulturarv?: Nationella institutioner, universella värden, lokala praktiker
  Skriftserie / Tema, Kultur och samhälle, Linköpings universitet, 2006:1, Linköping University Electronic Press, 2006.


  Fulltext PDF

Annika Alzén and Johan Hedrén
  Kulturarvets natur
  Symposion, 1998.


Chapters in Books

Annika Alzén
  Demokrati och kultur-varv
  Demokratiskt kulturarv: nationella institutioner, universella värden, lokala praktiker, Tema Kultur och samhälle, Campus Norrköping, Linköpings universitet, 2006, 139-163.


  Fulltext PDF

Ph.D. Theses

Joakim Andersson
  Skilda världar: Samtida föreställningar om kulturarvsplatser
  2008.


  Fulltext PDF

Annika Alzén  Fabriken som kulturarv: Frågan om industrilandskapets bevarande i Norrköping 1950-1985
  1996.


 Responsible for this page: Peter Berkesand
Last updated: 2017-02-21