Göm menyn

Publications for Andreas Wallo


Co-author map based on Web of Sciences articles 2007-

Publications mentioned in social media 6 times*

Journal Articles

Andreas Wallo and Henrik Kock
  HR outsourcing in small and medium-sized enterprises: Exploring the role of human resource intermediaries
  Personnel review, 2018, , .

Alan Coetzer, Henrik Kock and Andreas Wallo
  Distinctive Characteristics of Small Businesses as Sites for Informal Learning
  Human Resource Development Review, 2017, 16(2), 111-134.
   Fulltext  PDF  

Andreas Wallo
  Learning-Oriented Leadership: Managers as Facilitators of Human Resource Development in Daily Work
  International Journal of HRD Practice, Policy and Research, 2017, 2(1), 21-34.

Andreas Wallo, Henrik Kock and Peter Nilsson
  Setting the stage for innovation: towards a conceptual model of the HR-innovation link
  International Journal of Human Resources Development and Management, 2016, 16(1/2), 100-120.
   Fulltext  PDF  

Andreas Wallo, Per-Erik Ellström and Henrik Kock
  Leadership as a balancing act between performance- and development-orientation: a study of managers’ and co-workers’ understanding of leadership in an industrial organisation
  Leadership & Organization Development Journal, 2013, 34(3), 222-237.
   Fulltext  PDF  
 Web of Science® Times Cited: 4

Fredrik Sandberg and Andreas Wallo
  The interactive researcher as a virtual participant: A Habermasian interpretation
  Action Research, 2013, 11(2), 194-212.
   Fulltext  PDF  
 Web of Science® Times Cited: 1

Andreas Wallo, Henrik Kock and Peter Nilsson
  Accelerating and braking in times of economic crisis: Organisational learning in a top management team
  European Journal of Training and Development, 2012, 36(9), 930-944.

Henrik Kock, Andreas Wallo, Barbro Nilsson and Cecilia Höglund
  Outsourcing HR Services: The Role of Human Resource Intermediaries
  European Journal of Training and Development, 2012, 36(8), 772-790.

Books

Peter Nilsson, Andreas Wallo, Dan Rönnqvist and Bo Davidson
  Human Resource Development: att utveckla individer, grupper och organisationer
    Studentlitteratur AB, 2018.


Peter Nilsson, Andreas Wallo, Dan Rönnqvist and Bo Davidson
  Human Resource Development: att utveckla medarbetare och organisationer
    Studentlitteratur, 2011.


Anthologies

Per-Erik Ellström, Anna Fogelberg Eriksson, Henrik Kock and Andreas Wallo
  Mot ett förändrat ledarskap?: om chefers arbete och ledarskap i ett organisationsperspektiv
  Studentlitteratur AB, 2016.


Sandra Bohlinger, Ulrika Haake, Christian Helms Jørgensen, Hanna Toiviainen and Andreas Wallo
  Working and Learning in Times of Uncertainty: Challenges to Adult, Professional and Vocational Education
  Research on the Education and Learning of Adults, 4, Sense Publishers, 2015.


Andreas Wallo and Henrik Kock
  Intermediärer som stöd för kompetensförsörjning: Ett kunskapsbidrag
  HELIX working papers, , Linköpings universitet, 2014.


Chapters in Books

Andreas Wallo
  Chefers arbete
  Mot ett förändrat ledarskap?: om chefers arbete och ledarskap i ett organisationsperspektiv, Studentlitteratur AB, 2016, 77-96.


Andreas Wallo, Anna Fogelberg Eriksson, Per-Erik Ellström and Henrik Kock
  Förändrat ledarskap: ledarskap i förändring
  Mot ett förändrat ledarskap?: om chefers arbete och ledarskap i ett organisationsperspektiv, Studentlitteratur AB, 2016, 55-76.


Per-Erik Ellström, Anna Fogelberg Eriksson, Henrik Kock and Andreas Wallo
  Inledning
  Mot ett förändrat ledarskap?: Om chefers arbete och ledarskap i ett organisationsperspektiv, Studentlitteratur AB, 2016, 11-23.


Andreas Wallo and Per-Erik Ellström
  Ledarskap för lärande och utveckling
  Ledarskap, utveckling, lärande: grundbok för rektorer och förskolechefer, Natur och kultur, 2016, 339-363.


Andreas Wallo, Per-Erik Ellström and Henrik Kock
  Ledarskap i brytningstid: om ledarskap i ett industriföretag i förändring
  Mot ett förändrat ledarskap?: om chefers arbete och ledarskap i ett organisationsperspektiv, Studentlitteratur AB, 2016, 163-182.


Anna Fogelberg Eriksson, Andreas Wallo, Per-Erik Ellström and Henrik Kock
  Traditioner inom ledarskapsforskningen
  Mot ett förändrat ledarskap?: om chefers arbete och ledarskap i ett organisationsperspektiv, Studentlitteratur AB, 2016, 25-54.


Sandra Bohlinger, Ulrika Haake, Christian Helms Jørgensen, Hanna Toiviainen and Andreas Wallo
  Conclusion: The Contested Field of Working and Learning
  Working and Learning in Times of Uncertainty: Challenges to Adult, Professional and Vocational Education, Sense Publishers, 2015, 223-232.


Dan Rönnqvist, Andreas Wallo, Peter Nilsson and Bo Davidson
  Employee Resourcing in Elderly Care: Attracting, Recruiting and Retaining the Right Competence
  Working and Learning in Times of Uncertainty: Challenges to Adult, Professional and Vocational Education, Sense Publishers, 2015, 131-143.


Sandra Bohlinger, Ulrika Haake, Christian Helms Jørgensen, Hanna Toiviainen and Andreas Wallo
  Introduction: Working and Learning in Times of Uncertainty
  Working and Learning in Times of Uncertainty: Challenges to Adult, Professional and Vocational Education, Sense Publishers, 2015, 1-14.


Andreas Wallo
  Att organisera och leda kompetensförsörjning och lärande
  Lärande i arbetslivet: möjligheter och utmaningar: en vänbok till Per-Erik Ellström, Linköpings universitet, 2014, 310-331.


  Fulltext PDF

Andreas Wallo, Henrik Kock, Erik Jakobsson, Barbro Nilsson, Fredrik Jönsson and Malin Ljungzell
  Avslutning: Konklusioner och implikationer
  Intermediärer som stöd för kompetensförsörjning: Ett kunskapsbidrag, Linköpings universitet, 2014, .


Andreas Wallo, Barbro Nilsson and Henrik Kock
  Begreppen intermediär och arbetsmarknadsintermediär
  Intermediärer som stöd för kompetensförsörjning: Ett kunskapsbidrag, Linköpings universitet, 2014, .


Henrik Kock, Andreas Wallo and Barbro Nilsson
  HR-intermediärer som stöd för kompetensförsörjning i organisationer
  Intermediärer som stöd för kompetensförsörjning: Ett kunskapsbidrag, Linköpings universitet, 2014, .


Andreas Wallo, Henrik Kock and Erik Jakobsson
  Inledning och bakgrund
  Intermediärer som stöd för kompetensförsörjning: Ett kunskapsbidrag, Linköpings universitet, 2014, .


Andreas Wallo, Barbro Nilsson, Henrik Kock and Erik Jakobsson
  Kompetensförsörjning i organisationer och regioner
  Intermediärer som stöd för kompetensförsörjning: Ett kunskapsbidrag, Linköpings universitet, 2014, .


Henrik Kock and Andreas Wallo
  Begreppet intermediär
  Uppdrag kompetensförsörjning: Rollen som intermediär, APeL Forskning och utveckling, 2013, 11-14.


Henrik Kock, Peter Nilsson and Andreas Wallo
  Ledningsteamets lärprocess bidrog till att lösa företagets kris
  Leda mot det nya: en forskningsantologi om chefskap och innovation, VINNOVA, 2013, 188.


Andreas Wallo
  Projektarbete i högre utbildning – några kritiska reflektioner
  Att bedöma och sätta betyg - En utvecklingskonferens om traditioner, krav och nytänkande vid LiU, 11 mars 2010, Centrum för undervisning och lärande, 2010, 91-96.


Conference Articles

Mattias Elg, Martina Berglund, Per-Erik Ellström, Henrik Kock, Malin Tillmar and Andreas Wallo
  Sustainable Working Life development through interactive research
  The 5th Participatory Innovation Conference, Eskilstuna, Sweden, 11-13th January, 2018, 2018.


Martina Berglund, Mattias Elg, Henrik Kock, Malin Tillmar and Andreas Wallo
  HELIX Competence Centre – Knowledge for Sustainable Working Life
  The Nordic Ergonomics and Human Factors Society Annual Conference, 20-23 August, Lund, Sweden, 2017.


Alan Coetzer, Henrik Kock and Andreas Wallo
  Characteristics of the Small Business as a Site for Informal Learning
  The 30th ANZAM Conference,Brisbane, Australia, 6-9 December, 2016.


Andreas Wallo, Gun Sparrhoff and Henrik Kock
  Exploring Criticality and Creativity in Leadership and Management Education: Towards a Conceptual Model
  The 8th ESREA Triennial European Research Conference, Maynooth, Ireland, 8-11 September., 2016.


Jason Martin, Mattias Elg, Andreas Wallo and Henrik Kock
  Performance measurement as a driver for learning and improvement in organizations
  23rd EurOMA Conference, Trondheim, June 17-22, 2016, 2016.


Andreas Wallo, Henrik Kock and Peter Nilsson
  Facilitating innovation in organisations: The role of the HR function
  the International HELIX Conference 2013, 2013.


Andreas Wallo, Henrik Kock and Peter Nilsson
  Accelerating and Braking in Times of Economic Crisis: Organisational learning in a top management team
  The 4th HRM Workshop in Skövde, Sweden, 22-23 August 2012., 2012.


Andreas Wallo, Peter Nilsson and Henrik Kock
  Accelerating and Braking in Times of Economic Crisis - Organisational learning in a top management team
  The 1st ESREA-seminar in Linköping, Sweden, 10-11 November 2011., 2011.


Henrik Kock, Andreas Wallo, Barbro Nilsson and Cecilia Höglund
  Human Resource Intermediaries as Facilitators of Organisational Development and Learning
  The 1st ESREA-seminar, Linköping, Sweden, 10-11 November 2011., 2011.


Andreas Wallo, Barbro Nilsson, Henrik Kock and Cecilia Höglund
  Human Resource Intermediaries as Facilitators of Organisational Development and Learning?
  The 7th International Conference on Researching Work and Learning, Shanghai, China, December 4-7., 2011.


Peter Nilsson, Andreas Wallo and Henrik Kock
  Organisational Learning in Times of Crisis
  The 7th International Conference on Researching Work and Learning, Shanghai, China, December 4-7, 2011., 2011.


Bo Davidson, Dan Rönnqvist, Andreas Wallo and Peter Nilsson
  Will anyone do? Employee resourcing in Swedish Elderly Care
  The 1st ESREA-seminar, Linköping, 10-11 November 2011., 2011.


Peter Nilsson, Andreas Wallo and Henrik Kock
  Adult learning in Small and Medium-sized Enterprises
  The ESREA conference: Adult Learning in Europe – understanding diverse meanings and contexts in Linköping, 24-26 September, 2010, 2010.


Henrik Kock, Peter Nilsson and Andreas Wallo
  Coordination as Organizational Learning in a Fast Growing Company
  The 10th International Conference on Human Resource Development: Research and Practice across Europe in Newcastle, UK, 10-12 June, 2009.


Dan Rönnqvist, Bo Davidson, Andreas Wallo and Peter Nilsson
  Supply of competence in elderly care. An HRM and HRD perspective.
  The Third International Conference on Training, Employability and Employment in Karlstad, Sweden, 16-17 June 2009, 2009.


Andreas Wallo
  The leader as a facilitator of learning at work
  The 6th International Conference on Researching Work and Learning, RWL6, in Roskilde, Denmark, June 28 to July 1, 2009, 2009.


Andreas Wallo
  The leader as a facilitator of learning at work
  The 10th International Conference on Human Resource Development: Research and Practice across Europe in Newcastle, UK, 10-12 June, 2009.


Andreas Wallo
  Leaders as facilitators of workplace learning
  Nordic Conference on Adult Learning, 2007, 2007.


Ph.D. Theses

Andreas Wallo
  The Leader as a Facilitator of Learning at Work: A study of learning-oriented leadership in two industrial firms
  2008.


  Fulltext PDF

Reports

Andreas Wallo, Lotta Löfgren-Markör and Heather Forsyth
  Ledarskap, chefskap och medarbetarskap vid LiU: Erfarenheter från utvecklingsarbetet MedLed
  2018.


  Fulltext PDF

Jenny Alexandersson, Anna Wikman, Barbro Nilsson, Andreas Wallo, Henrik Kock and Cecilia Höglund
  HR-strategier för regional tillväxt och samverkan? En studie av två arbetsmarknadsintermediärer
  HELIX working papers, 11/4, 2011.


  Fulltext PDF

Cecilia Höglund, Lisa Östman, Andreas Wallo, Henrik Kock and Peter Nilsson
  Effekter av ledarutveckling för individ och organisation
  HELIX working papers, 2009:8, 2009.


  Fulltext PDF

Hanna Karlström, Helena Schyldt, Andreas Wallo, Henrik Kock and Barbro Nilsson
  Kompetensöverföring i småföretag: En övervägande informell process
  HELIX working papers, 2009:6, 2009.


  Fulltext PDF

* Social media data based on publications from 2011 to present and with a DOI; data delivered by Altmetric.com.

 Responsible for this page: Peter Berkesand
Last updated: 2010-08-30