Publications for Anders Szczepanski
Co-author map based on ISI articles 2007-

Publications mentioned in social media 1 times*

Keywords

utveckla undervisning teaching teachers schools school place perspectives outdoors ones lärande learning landskapet intervention experience environment educational education boken articles

Journal Articles

Anders Szczepanski and Per Andersson
  Perspektiv på plats: 15 professorers uppfattningar av platsens betydelse för lärande och undervisning utomhus
  Pedagogisk forskning i Sverige, 2015, 20(1-2), 127-149.
   Fulltext  PDF  

Anders Szczepanski
  Platsens betydelse för lärande och undervisning: ett utomhuspedagogiskt perspektiv
  NorDiNa: Nordic Studies in Science Education, 2013, 9(1), 3-17.
   Fulltext  PDF  

Per E Gustafsson, Anders Szczepanski, Nina Nelson and Per A Gustafsson
  Effects of an outdoor education intervention on the mental health of schoolchildren
 
Altmetric usage: 1

  Journal of Adventure Education and Outdoor Learning, 2012, 12(1), 63-79.
   Fulltext  PDF  

Anders Szczepanski and Lars Owe Dahlgren
  Lärares uppfattningar av lärande och undervisning utomhus
  Didaktisk Tidskrift, 2011, 20(1), 21-48.
   Fulltext  PDF  

Anders Szczepanski, Karin Malmer, Nina Nelson and Lars Owe Dahlgren
  Utomhuspedagogikens särart och möjligheter ur ett lärarperspektiv: En interventionsstudie bland lärare i grundskolan
  Didaktisk Tidskrift, 2006, 16(4), 89-106.

Lars-Ove Dahlgren and Anders Szczepanski
  Utomhuspedagogik. Boklig bildning och sinnlig erfarenhet
  Skapande vetande, 1997, nr 31, .

Anders Szczepanski
  Fältpedagogik: Natur- och kulturlandskapet som kunskapskälla
  Kronos : historia i skola och samhälle, 1989, (1), 57-60.
   Fulltext  PDF  

Books

Lars-Ove Dahlgren and Anders Szczepanski
  Outdoor Education: Literary education and sensory experience - Japanese translation and Chinese translation
    SOHUM Company Sendai City Sendai Japan, 2011.


Lars-Ove Dahlgren and Anders Szczepanski
  Outdoor Education: literary education and sensory experience : an attempt at defining the identity of outdoor education
    Kinda Education Center, 1, Beijing Company Ltd Beijing China, 2005.


Lars-Ove Dahlgren and Anders Szczepanski
  Outdoor education: authentic learning in the context of landscapes
    Kinda förlag, 2001.


Lars-Ove Dahlgren and Anders Szczepanski
  Udendørspædagogik: boglig dannelse og sanselig erfaring
    Forlaget Born & Unge, 2001.


Lars-Ove Dahlgren and Anders Szczepanski
  Outdoor Education: Literary education and sensory experience
    Kinda Education Center, 1, Kinda Education Center, 1998.


Ulla Ekström and Anders Szczepanski
  Nycklar till Naturen: Med barnen i Närmiljön
    Liber, 1989.


Anthologies

Lars-Ove Dahlgren, Sverre Sjölander, Jan Paul Strid and Anders Szczepanski
  Utomhuspedagogikens kunskapskälla. Närmiljö blir lärmiljö.
  Studentlitteratur, 2007.


Chapters in Books

Anders Szczepanski and Per Andersson
  Perspectives on place: 15 professors' perceptions of the importance of the place for learning and teaching outdoors
  Koncepcja zrównowazonego rozwoju: Wksztalceniu nauczycieli klas poczatkowych, Wydamnictwo Akademii Pedagogiki Specijalnej, 2016, 45-66.


Anders Szczepanski
  Utomhusbaserat lärande och undervisning
  Skolans och förskolans utemiljöer: Kunskap och inspiration till stöd vid planering av barns utemiljö, Skolhusgruppen, Movium och Arkus, 2014, 25-31.


  Fulltext PDF

Anders Szczepanski
  Uterummet - ett mäktigt klassrum med många lärmiljöer
  Utomhuspedagogik som kunskapskälla - Närmiljö blir lärmiljö, Studentlitteratur Lund, 2008, -205.


Anders Szczepanski
  Sundhed og udendorspaedagogik
  Sundhed, udvikling og laering.: Professionelle perspektiver på born og unges sundhed., Billeso og Baltzer, 2006, 104-128.


Lars-Ove Dahlgren and Anders Szczepanski
  Rum för lärande - Några reflexioner om utomhusdidaktikens särart
  Utomhusdidaktik, Studentlitteratur, 2004, 9-23.


Anders Szczepanski
  Utomhusundervisningens didaktik
  Friluftslivets Pedagogik - För kunskap, känsla och livskvalitet, Liber, 1999, 47-50.


Conference Articles

Susanna Nilsson, Mattias Arvola, Anders Szczepanski and Magnus Bång
  Exploring Place and Direction: Mobile Augmented Reality in the Astrid Lindgren Landscape
  OzCHI '12 Proceedings of the 24th Australian Computer-Human Interaction Conference, 2012.


  Fulltext PDF

Anders Szczepanski
  Boklig bindning och sinnlig erfarenhet
  Plats och lärande,2004, 2004.


Anders Szczepanski
  Waht is Outdoor Education? - The Didactic Implications of Learning on the Context of Landscape
  Forth European Congress for Outdoor Adventure Education and Experiential Learning,2000, 2001.


Anders Szczepanski
  Outdoor, Adventure and Experiential Learning - A Wreth of European Concepts
  Third European Congress,1998, 2000.


Licentiate Theses

Anders Szczepanski
  Handlingsburen kunskap: Lärares uppfattningar om landskapet som lärandemiljö
  2009.


  Fulltext PDF

Reports

Inger Edforss Fuchs, Mattias Arvola, Ingemar Nyman and Anders Szczepanski
  Slutrapportering av VASS-projektet “Virtuell värld möter autentisk värld i ett sinnligt, samlat lärande"
  2015.


  Fulltext PDF

* Social media data based on publications from 2011 to present and with a DOI; data delivered by Altmetric.com.