Göm menyn

Publications for Andrea Schmidt


Co-author map based on Web of Sciences articles 2007-

Reports

Lars-Åke Levin, David Andersson, Anders Anell, Emelie Heintz, Mikael Hoffman, Andrea Schmidt and Per Carlsson
  Styrformer för effektiv läkemedelsanvändning
  CMT Rapport, 2010:2, 2010.


  Fulltext PDF

Andrea Schmidt and Agneta Andersson
  Östgötars samhällskostnader för ohälsa fördelat på sjukdomsgrupper - 2006
  CMT Rapport, 2008:2, 2008.


  Fulltext PDF

Eva Hallert, Magnus Husberg, Andrea Schmidt and Dick Jonsson
  Sjukdomsförlopp, kostnader och livskvalitet vid nydebuterad reumatoid artrit
  CMT Rapport, 2007:7, 2007.


  Fulltext PDF

Andrea Schmidt, Magnus Husberg and Lars Bernfort
  Samhällsekonomiska kostnader för reumatiska sjukdomar
  CMT Rapport, 2003:5, 2003.


  Fulltext PDF

Ann-Margret Krantz, Ulla Lundh and Andrea Schmidt
  Äldres hälsa : en studie av befolkningen i Östergötlands och Kalmar län
  CMT rapport, 1, 2000.


 Responsible for this page: Peter Berkesand
Last updated: 2017-02-21