Göm menyn

Publications for Anders Persson


Co-author map based on Web of Sciences articles 2007-

Journal Articles

Anders Persson, Sven Hamlin and Stellan Welin
  Profitable exchanges for scientists: The case of Swedish human embryonic stem cell research
  Health Care Analysis, 2007, 15(4), 291-304.

Anders Persson
  Research ethics and the development of medical biotechnology
  Xenotransplantation, 2006, 13(6), 511-513.
 Web of Science® Times Cited: 3

Anders Persson
  Lucky Strike - cancerlobbyistens guldkalv
  Dagens forskning: : tidning för vetenskap och kultur, teknik och samhälle, 2002, , 14-14.

Anders Persson and Stellan Welin
  Svårt möte mellan vetenskap och marknadskrafter
  Läkartidningen, 2002, 99, 2022-2026.

Anders Persson and Stellan Welin
  Humana embryonala stamceller: etik, politik och ekonomi
  Vest: journal for science and technology studies, 2001, (3-4), .

Anders Persson and Stellan Welin
  Kommersialiserad forskning kräver öppenhet
  Göteborgsposten, 2001, , .

Anders Persson
  Optimismen falnar om xenotransplantation. Lång väg kvar innan hela grisorgan kan överföras till människa
  Läkartidningen, 2001, 98, 3200-3202.

Anders Persson
  Thomas Östros är fel ute
  Göteborgsposten, 2001, , .

Stellan Welin and Anders Persson
  Ändra förslaget till biobank
  Svenska dagbladet, 2001, , .

Anders Persson
  Om konsten att bota gener
  Vest: journal for science and technology studies, 2000, 13(3-4), 99-101.

Stellan Welin and Anders Persson
  Public reactions to xenotransplantation
  Science Studies, 1999, 12(1), 70-83.

Anders Persson
  Att överskrida gränser. Om xenotransplantation, risker och människouppfattning
  Vest: journal for science and technology studies, 1998, 11(1), 31-60.

Anders Persson
  När cancer blev ett samhällsproblem. Om svensk cancerepidemiologi, cancerforskning och strategier i kampen mot cancer i början av 1900-talet
  Vest: journal for science and technology studies, 1998, 11(3-4), .

Stellan Welin, Anders Persson and John Hultberg
  Vårdforskning i Sverige: utveckling och aktuella problem
  Vest: journal for science and technology studies, 1998, 11(3-4), 41-85.

Books

Anders Persson
  Svensk cancerforskning: en studie av Cancerfondens anslagspolicy och forskningsutvecklingen 1951-1991
    Riksfören. mot cancer - Cancerfonden, 1991.


Conference Articles

Anders Persson
  Pigs, profits and problems. Research ethics in the biotech era
  VII International Xenotransplantation Congress,2005, 2005.


Anders Persson
  Masterna, medierna och motståndet. en studie av kontroversen kring utbyggnaden av mobiltelefonsystemet 3G i Sverige
  Nordiska sociologförbundets årsmöte,2004, 2004.


Anders Persson and Stellan Welin
  The Swedish stem cell debate
  Conference of the Association for professional and practical ethics,2002, 2002.


Anders Persson
  Patientorganisationer och cancerforskning
  Svenska sociologförbundets årsmöte,1998, 1998.


Anders Persson
  Transgressing boundaries
  EASST,1998, 1998.


Anders Persson and Stellan Welin
  Strategic Actors and Research Cultures in Swedish Biomedical Science
  4S-EASST,1996, 1996.


Anders Persson
  Att studera vetenskapliga discipliner
  Nordiska sociologförbundets årsmöte,1993, 1993.


Reports

Stellan Welin and Anders Persson
  En analys av medicinsk forskningsprioritering
  Forskningsberedningens skrift, 3, 1996.


 Responsible for this page: Peter Berkesand
Last updated: 2010-08-30