Göm menyn

Publications for Anders Persson


Co-author map based on Web of Sciences articles 2007-

Journal Articles

Anders Persson and Göran Goldkuhl
  Government Value Paradigms: Bureaucracy, New Public Management and eGovernment
  Communications of the Association for Information Systems, 2010, 27, .

Karin Axelsson, Ulf Melin and Anders Persson
  Communication Analysis of Public Forms: Discovering Multi-functional Purposes in Citizen and Government Communication
  International journal of public information systems, 2007, 3, 161-181.

Conference Articles

Göran Goldkuhl, Anders Persson and Annie Röstlinger
  Visionary Design Research: Renewing e-government Support for Business Set Up
  NEW HORIZONS IN DESIGN SCIENCE: BROADENING THE RESEARCH AGENDA, 2015.


Göran Goldkuhl and Anders Persson
  From e-ladder to e-diamond - re-conceptualising models for public e-services
  Proceedings of the 14th European Conference on Information Systems,2006, 2006.


Göran Goldkuhl and Anders Persson
  Characteristics of Public E-services: Investigating the E-diamond Model
  First International Conference on the Pragmatic Web, PragWeb 2006, 2006.


Anders Persson, Karin Axelsson and Ulf Melin
  e-Government challenges: Exploring inter-organisational aspects of e-service development
  Proceedings of the Fourteenth European Conference on Information Systems, ECIS 2006, Göteborg, Sweden, 2006, 2006.


Karin Axelsson, Ulf Melin and Anders Persson
  Information systems mediation in communication between citizens and government agencies: Experiences from communication analysis of forms
  , 2006.


Anders Persson and Göran Goldkuhl
  Stage-models for public e-services - investigating conceptual foundations
  the 2nd Scandinavian Workshop on e-Government,2005, 2005.


Licentiate Theses

Anders Persson
  Förutsättningar för sammanhållen kommunal eFörvaltning
  2009.


  Fulltext PDF

Reports

Göran Goldkuhl, Owen Eriksson, Anders Persson and Annie Röstlinger
  Offentliggemensamma digitala resurser: Utmaningar i samstyrning och samanvändning inom svensk e-förvaltning (RESONANS slutrapport)
  2014.


  Fulltext PDF

Göran Goldkuhl, Anders Persson and Annie Röstlinger
  DUKAT för restaurangföretagare – visioner om ett samlat informationssystem
  2012.


  Fulltext PDF

Göran Goldkuhl, Annie Röstlinger and Anders Persson
  Webbtjänster i samspelmellan statlig och kommunal företagspolitik: verksamt.se i samverkan medkommunala IT-miljöer och verksamhetsprocesser
  2010.


 Responsible for this page: Peter Berkesand
Last updated: 2017-02-21