Göm menyn

Publications for Anders Ljungberg


Co-author map based on Web of Sciences articles 2007-

Journal Articles

Anders Ljungberg
  Staggered school hours to spread peak demand for public transport. Benefits and costs
  International Journal of Transport Economics, 2009, 36(1), 141-160.

Johan Holmgren, Jan Owen Jansson and Anders Ljungberg
  Public transport in towns: Inevitably on the decline?
  Research in Transportation Economics, 2008, 23(1), 65-74.
   Fulltext  PDF  

Anders Ljungberg
  Kohandel minskar välfärden
  Östgöta Correspondenten, 2007, 2007-01-09, .

Anders Ljungberg
  Se på alternativ till Ostlänken?
  Östgöta Correspondenten, 2007, 2007-02-21, .

Anders Ljungberg
  Vad kostar egentligen tillväxt?
  Östgöta Correspondenten, 2007, 2007-02-05, .

Anders Ljungberg
  Vad kostar ostlänken?
  Östgöta Correspondenten, 2006, 2006-12-27, .

Chapters in Books

Jan Owen Jansson, Johan Holmgren and Anders Ljungberg
  Pricing public transport services
  Handbook of research methods and applications in transport economics and policy, Edward Elgar Publishing, 2015, 260-308.


  Fulltext PDF

Jan Owen Jansson and Anders Ljungberg
  Level and structure of optimal bus fares
  Competition and Ownership in Land Passanger Transport, Elsevier, 2007, 373-392.


Anders Ljungberg
  Optimal bus transport financing - a cost-benefit analysis of zero fares policies in urban bus transport
  Competition and ownership in land passenger transport, Elsevier, 2007, 393-419.


Conference Articles

Anders Ljungberg
  Utjämnade trafiktoppar med utspridd skolstart
  Transportforum,2008, 2008.


Anders Ljungberg
  Staggered School Hours to Spread Peak Demand - Benefits and Costs
  Thredbo 10 Conference,2007, 2007.


Anders Ljungberg
  Using Geographic Information System (GIS) doing CBA on new busroute systems - an empirical example of the city of Linköping
  Thredbo 9 Conference,2005, 2005.


Anders Ljungberg
  Uträtade busslinjer i Linköping, en samhällsekonomiskt lönsam investering
  Transportforum,2005, 2005.


Anders Ljungberg
  Om den bristande användningen av samhällsekonomiska kalkyler vid investeringar i lokal/regional kollektivtrafik
  Transportforum,2004, 2004.


Anders Ljungberg
  Empirical evidence of the non-use of cost-benefit analysis in Swedish local/regional public transport
  The Thredbo 8 Conference,2003, 2003.


Anders Ljungberg
  Spårvagn kontra tunnelbana - inledande enkätstudier, resenärvärderingar. Rapportsammanställning av föredrag vid forskardagarna
  Transportforum 2003, Rapportsammanställning av föredrag i Linköping 8–9 januari 2003, 2003.


Ph.D. Theses

Anders Ljungberg
  Lokal kollektivtrafik på samhällsekonomisk grundval
  2007.


  Fulltext PDF

 Responsible for this page: Peter Berkesand
Last updated: 2017-02-21