Göm menyn

Publications for Anders Jidesjö


Co-author map based on Web of Sciences articles 2007-

Journal Articles

Anders Jidesjö and Åsa Danielsson
  Student experience and interest in science: Connections and implication for further education
  NorDiNa: Nordic Studies in Science Education, 2016, 12(1), 36-55.
   Fulltext  PDF  

Anders Jidesjö
  Titta utåt för att förstå något om det inre: Om utbildning och hållbar utveckling
  Att lära in ute-bladet, 2016, 30(2), 8-8.

Anders Jidesjö
  Tänk högt, långt och hållbart: En ny generation lär sig möta välfärdens utmaningar
  Lärorik, 2016, (1), 3-5.

Anders Jidesjö, Åsa Danielsson and Annika Björn
  Interest and Recruitment in Science: A Reform, Gender and Experience Perspective
  Procedia - Social and Behavioral Sciences, 2015, 167(0), 211-216.

Åse Lo Skarsgård and Anders Jidesjö
  Varannan högstadieelev tappar lusten för skolan: Forskare: Ämnena behandlas inte på ett sätt som är relevant för ungdomarna
  Dagens samhälle: Politik, ekonomi & offentliga affärer, 2014, (14), 17-17.

Anders Jidesjö
  Forskningen som vänder upp och ner på NO-undervisningen
  skolporten.se, 2012, , .

Anders Jidesjö
  Jo, ungdomar gillar visst NO!
  Magasin 360, 2012, (4), 50-51.

Anders Jidesjö
  Naturvetenskap måste kopplas till verkligheten
  Svenskt näringsliv, 2012, , .

Anna-Karin S. Hallonsten and Anders Jidesjö
  No-lärare måste lära av media
  Origo, 2012, (5), 16-17.

Anders Jidesjö
  Barn vill och barn kan: Låt koncentration gå före disciplin i klassrummet
  Lärorik, 2011, (2), 3-5.

Sofia Eriksson and Anders Jidesjö
  Lyssna mer på eleverna
  Energi i skolan, 2011, , 18-19.

Anders Jidesjö
  Naturvetenskap för alla eller för några få?
  Grundskollärartidningen, 2011, 21(5), 26-31.

Sofia Eriksson and Anders Jidesjö
  Nystart: Nu ska skolan lyfta upp energi- och klimatfrågorna
  Energivärlden, 2011, (4), 8-11.

Anders Jidesjö
  Litet bokstöd till teknik och naturvetenskap
  Farad, 2010, , .

Anders Jidesjö, Magnus Oscarsson, Karl-Göran Karlsson and Helge Strömdahl
  Science for all or science for some: What Swedish students want to learn about in secondary science and technology and their opinions on science lessons
  NorDiNa: Nordic Studies in Science Education, 2009, 5(2), 213-229.

Magnus Oscarsson, Anders Jidesjö, Karl-Göran Karlsson and Helge Strömdahl
  Science in society or science in school: Swedish secondary school science teachers' beliefs about science and science lessons in comparison with what their students want to learn
  NorDiNa: Nordic Studies in Science Education, 2009, 5(1), 18-34.

Sture Henckel and Anders Jidesjö
  Tidig teknik väcker nyfikenhet
  Ingenjören, 2009, (4), 12-16.

Anders Jidesjö
  Different content orientations in science and technology among primary and secondary boys and girls in Sweden: Implications for the transition from primary to secondary school?
  NorDiNa: Nordic Studies in Science Education, 2008, 4(2), 192-208.

Anders Jidesjö
  Minskat intresse för no skapar oro
  Skolvärlden, 2008, (publ 2008-10-29), .

Anders Jidesjö
  Skolan berättar inte vad barnen vill veta
  Forskning och framsteg, 2005, 2, 12-12.

Anders Jidesjö
  Gör naturvetenskapen viktig
  Kemivärlden Biotech, 2004, 12, .

Chapters in Books

Anders Jidesjö
  Lärandet i skolan måste vara en del av en social process
  Fler som kan: Hur kan vi underlätta för ungdomar att läsa naturvetenskap och teknik?, Skolverket, tryck Danagårdlitho 2011, 2011, 117-139.


Anders Jidesjö
  Naturvetenskap som allmänbildning - En kritisk ämnesdidaktik
  Naturvetenskap som allmänbildning: En kritisk ämnesdidaktik, Studentlitteratur, 2005, 353-381.


Anders Jidesjö and Magnus Oscarsson
  Science and Technology Education for aDiverse World. Dilemmas, Needs and Partnerships
  Science and Technology Education for aDiverse World. Dilemmas, Needs and Partnerships, Maria CurieSklodowska University Press, 2004, 295-307.


Conference Articles

Anders Jidesjö
  Time for a renewed relevance of science education (ROSE) study
  ESERA 2017 Conference: Learning Science: Cognitive, Affective, and Social Aspects, 2017.


Anders Jidesjö
  Initiating a process: Time for a revised and updated version of the ROSE study?: Experiences from the Relevance of Science Education (ROSE) Research Studies in Sweden
  XVII IOSTE Symposium Science and Technology Education for a Peaceful and Equitable World, 2016.


Mia Abramsson and Anders Jidesjö
  Research and development projects aiming to increase young adults’ knowledge of energy and energy efficiency
  eceee Summer Study proceedings, 2015.


Anders Jidesjö
  Rekrytering och allmänbildning inom STEM
  FND 2014, Forskning i naturvetenskapernas didaktik - Modeller och representationer i naturvetenskaplig undervisning, 5-6 november 2014, Karlstads universitet, 2014.


Anders Jidesjö and Ulrika Johansson
  Developing a relevant science education together with students and their teachers
  Inquiry Based Science & Mathematics Education: Bridging the gap between education research and practice, 2012.


Anders Jidesjö
  Flickor och naturvetenskap, rekrytering och allmänbildning
  Forskning i naturvetenskapernas didaktik, 2012, 2012.


Anders Jidesjö and Per Kornhall
  Gemensam föreläsning: Aktuell information gällande de nya skolreformerna
  Nordiskt ForskarSymposium om Undervisning i Naturvetenskap, NFSUN, Naturvetenskap som kunskap och kultur, 14 -16 juni, Linköping, 2011.


Anders Jidesjö
  Hur kan man arbeta som lärare för att engagera elever i NO-undervisningen? (6 – 9)
  NFSUN 2011 - Nordiskt forskarsymposium om undervisningen i naturvetenskap: Naturvetenskap som kunskap och kultur, 2011.


Anders Jidesjö
  Elevers perspektiv på N&T-undervisningen i år 2, 4 och 9 ger tankar om progression och platsens betydelse för lärandet
  FND 2010: Att kommunicera naturvetenskap i teori och praktik – ett möte mellan lärarutbildning, skola och NV-didaktisk forskning, 16-17 november, Högskolan i Kristianstad, 2010.


Anders Jidesjö and Kerstin Eriksson
  Kompetensutveckling av lärare i naturvetenskap och teknik, som sätter avtryck i klassrum - Det nationella projektet KNUT.
  FND 2010: Att kommunicera naturvetenskap i teori och praktik – ett möte mellan lärarutbildning, skola och NV-didaktisk forskning, 16-17 november, Högskolan i Kristianstad, 2010.


Anders Jidesjö
  Secondary Student's Interest in Science and Technology Understood as a Media Effect
  Socio-cultural and Human Values in Science and Technology Education, 2010.


  Fulltext PDF

Anders Jidesjö, Johan Hedbrant and Annika Björn
  Intresseväckande naturvetenskaplig undervisning - Exemplet tematisk naturvetenskap
  Rikskonferens för lärarutbildare i naturvetenskap - NALUT,2007, 2007.


Anders Jidesjö
  Rénover Science et Technologie au collège
  Rénover Science et Technologie au collège, 12-17 mars,, 2007.


Anders Jidesjö and Magnus Oscarsson
  Science teachers' instruction in relation to students' interests and experiences: Two divergent agendas.
  International Organization for Science and Technology Education - IOSTE,2006, 2006.


Anders Jidesjö and Magnus Oscarsson
  ROSE - The Relevance of Science Education
  Rikskonferens för lärarutbildare i naturvetenskap, NALUT, Malmö, 19-21 oktober, 2005.


Anders Jidesjö and Magnus Oscarsson
  What Science Teachers Teach and Its Relations to Students' Interest in Science and Technology
  European Science Education Research Association (ESERA) - "Contributions of Research to Enhancing Students' Interest in Learning Science", August 28 - September 1, 2005, Barcelona - Spain, 2005.


Ph.D. Theses

Anders Jidesjö
  En problematisering av ungdomars intresse för naturvetenskap och teknik i skola och samhälle: Innehåll, medierna och utbildningens funktion
  2012.


  Fulltext PDF

Reports

Anders Jidesjö
  Utbildningsutskottets öppna utfrågning om brist på utbildade inom naturvetenskap och teknik: vad säger forskningen om elevers attityder till naturvetenskap och teknik?
  Rapporter från riksdagen, 2015:16 RFR24, 2016.


Anders Jidesjö and Ola Uhrqvist
  Vår stad 2030 och efterföljande rådslag: om kapacitet för utbildning och delaktighet
  Rapport från Världsnaturfonden WWF, 2016, 2016.


  Fulltext PDF

Anders Jidesjö, Annika Björn, Thomas Tydén and Ola Uhrqvist
  Rapportering av fördjupande forskningsinsatser kopplade till skolutvecklingsprogrammet ”KNUT3”: En berättelse om vad en transformativ inriktning på utbildningens genomförande kan innebära för skolutveckling och möjligheter till meningsfullt lärande
  Kultur och lärande, 2015:02, 2015.


  Fulltext PDF

Anders Jidesjö, Annika Björn, Johan Hedbrant, Sophia Kalliokoski, Maria Petersson and Thomas Tydén
  Det goda lärandet: Energi, resurs, klimat ochhållbarhet som del i undervisningen i grundskolan & på gymnasiet
  Kultur och Lärande, 2014:02, 2014.


  Fulltext PDF

Anders Jidesjö
  Preparing for Nagoya: The implementation of Education for Sustainable Development (ESD) in Sweden
  2014.


  Fulltext PDF

Anders Jidesjö, Annika Björn, Johan Hedbrant, Sophia Kalliokoski, Maria Petersson and Thomas Tydén
  Samhällets utvecklings- och omställningsförmåga: Framgångsrik skolutveckling för lärares arbete med och elevers lärande i energi, resurs, klimat och hållbarhet: Rapportering av forskningsinsatseri skolutvecklingsprojektet ”KNUT”
  Kultur och lärande, 2014:01, 2014.


  Fulltext PDF

Anders Jidesjö
  Den globala skolans fortbildning av lärare: Ett inifrånperspektiv på verksamheten
  Internationella programkontorets rapportserie, 30, 2010.


Johan Hedrén and Anders Jidesjö
   Kunskap utan kunskapens användning:  En studie av fysikläromedel i grundskolans senare år
  Skolinspektionens publikationsserie, 2010:8, 2010.


  Fulltext PDF

Anders Jidesjö
  Naturvetenskap i och utanför skolan: Hela vägen in i klassrummet
  2010.


Anders Jidesjö
  Energy forum 2008
  2008.


 Responsible for this page: Peter Berkesand
Last updated: 2017-02-21