Göm menyn

Publications for Anders Holm


Co-author map based on Web of Sciences articles 2007-

Journal Articles

Anders Holm
  Anmälan av Strömbäck, Skadestånd i skola och privatliv
  Svensk Juristtidning, 2014, (4), 424-427.

Anders Holm
  Kalibrerade krav på bundenhet vid successivt undertecknade köpehandlingar
  Juridisk Tidskrift, 2013, (1), 149-158.

Anders Holm
  Nytt avgörande från Högsta domstolen: Kronofogdemyndighetens ansvar vid utmätning av stöldgods
  Blendow Lexnova, 2013, , 4.

Anders Holm
  Alternativa ansvarskategorier - särskilt vad gäller skador på medkontrahentens övriga egendom
  Blendow Lexnova, 2012, , 1-3.

Anders Holm
  Ekonomiska skador orsakade av supportrar vid idrottsevenemang
  Blendow Lexnova, 2012, , 4.

Anders Holm
  Nytt avgörande från Högsta domstolen avseende regressrätt, placering av kostnader och tolkning av lagtext
  Blendow Lexnova, 2012, , 1-4.

Anders Holm
  Skadestånd för skador orsakade av häst
  Blendow Lexnova, 2011, , 4.

Books

Jan Kellgren and Anders Holm
  Att skriva uppsats i rättsvetenskap - råd och reflektioner
    Studentlitteratur, 2007.


Chapters in Books

Anders Holm
  Raketer, risker och regress: några kommentarer om bedömningar av underårigas skadeståndsansvar
  Uppsatser om försäkringsvillkor, Jure, 2015, 55-76.


Anders Holm
  Något om skadestånd för skador orsakade av häst
  Vänbok till Ingrid Arnesdotter: Uppsatser i affärsrättsliga frågor och om utbildning i affärsrätt, Jure, 2012, 56-69.


Anders Holm
  Produktskador: Garantier och ansvarsförsäkring
  Uppsatser om skadeståndsansvar och ansvarsförsäkring, Jure, 2012, 81-101.


Ph.D. Theses

Anders Holm
  Den avtalsgrundade lojalitetsplikten: en allmän rättsprincip
  2004.


Reports

Anders Holm
  Några ansvarsfrågor avseende aktörer, i synnerhet frivilliga, som deltar i räddningsinsatser
  CARER Rapport, 16, 2016.


  Fulltext PDF

 Responsible for this page: Peter Berkesand
Last updated: 2017-02-21