Göm menyn

Publications for Aleksandra Ålund


Co-author map based on Web of Sciences articles 2007-

Publications mentioned in social media 9 times*

Journal Articles

René León Rosales and Aleksandra Ålund
  Aktivism som platskamp. Självpositionering och medborgarskapande inom den svenska förortsrörelsen
  ARKIV. Tidskrift för samhällsanalys, 2018, (9), 53-76.
   Fulltext  PDF  

Aleksandra Ålund and Carl-Ulrik Schierup
  Making or Unmaking a Movement?: Challenges for Civic Activism in the Global Governance of Migration
  Globalizations, 2018, 15(5), .
   Fulltext  PDF  

Carl-Ulrik Schierup and Aleksandra Ålund
  Reimagineering the Common in Precarious Times
  Journal of Intercultural Studies, 2018, 39(2), .
   Fulltext  PDF  

Aleksandra Ålund and René León Rosales
  Becoming an Activist Citizen: Individual Experiences and Learning Processes within the Swedish Suburban Movement
  Journal of Education and Culture Studies, 2017, 1(2), 123-140.
   Fulltext  PDF  

Carl-Ulrik Schierup, Aleksandra Ålund and Anders Neergaard
  “Race” and the upsurge of antagonistic popular movements in Sweden
  Ethnic and Racial Studies, 2017, , 1-18.
   Fulltext  PDF  

Carl-Ulrik Schierup, Aleksandra Ålund and Branka Likic-Brboric
  Migration, Precarization and the Democratic Deficit in Global Governance
  International migration (Geneva. Print), 2015, 53(3), 50-63.
   Fulltext  PDF  
 Web of Science® Times Cited: 13

Aleksandra Ålund
  Politics of Belonging: A Narrative on Activism in Sweden
  NORA: Nordic Journal of Feminist and Gender Research, 2014, 22(4), 330-337.
   Fulltext  PDF  

Carl-Ulrik Schierup, Aleksandra Ålund and Lisa Kings
  Reading the Stockholm riots - a moment for social justice?
  RACE & CLASS, 2014, 55(3), .
   Fulltext  PDF  
 Web of Science® Times Cited: 24

Aleksandra Ålund, Nedžad Mešić, Lisa Kings and Magnus Dahlstedt
  Framing the Mobilization of Migrants in Sweden
  Migration Letters, 2013, 10(3), 277-287.

Nedzad Mesic and Aleksandra Ålund
  Asymmetric Partnership: Migrant organisations, trade unions and equality Ombudsman
  Revija za Sociologiju / Sociological Review, 2011, 41(1), 51-76.
   Fulltext  PDF  

Carl-Ulrik Schierup and Aleksandra Ålund
  From Paradoxes of Multiculturalism to Paradoxes of Liberalism: Sweden and the European Neo-Liberal Hegemony
  The Journal for Critical Education Policy Studies, 2011, 9(2), 125-142.

Aleksandra Ålund and Minoo Alinia
  I skuggan av kulturella stereotypier: Perspektiv på forskning om genus, jämställdhet och etniska relationer i Sverige
  Sociologisk forskning, 2011, 48(2), 43-64.
   Fulltext  PDF  

Aleksandra Ålund and Minoo Alinia
  In the Shadow of Ethno-Cultural Stereotypes: Gender, Equity and Ethnic relations in Sweden
  Sociologisk forskning, 2011, 48(2), 43-64.
 Web of Science® Times Cited: 2

Carl-Ulrik Schierup and Aleksandra Ålund
  The End of Swedish Exceptionalism?: Citizenship, neo-liberalism and politics of exclusion
  RACE & CLASS, 2011, 53(1), 45-64.
 Web of Science® Times Cited: 52

Carl-Ulrik Schierup and Aleksandra Ålund
  Beyond Liberal Pluralism: Migration and Politics of Exclusion in Europe
  The Journal for Critical Education Policy Studies, 2010, , .

Magnus Dahlstedt, Aleksandra Ålund and Anna Ålund
  Villkorat partnerskap: Demokrati och social inkludering i relationer mellan bildningsförbund och föreningar bildade på etnisk grund
  Dansk Sociologi, 2010, 4(21), 71-90.

Aleksandra Ålund
  Segregationens motmakt.
  Invandrare & Minoriteter, 2009, (2), 5-12.

Aleksandra Ålund, Magnus Dahlstedt and Anna Ålund
  Unequal Partnership?: "Immigrant Associations" and Adult Education in Sweden
  International Journal of Sociology, 2008, 38(2), 17-29.

Aleksandra Ålund
  Migration och socialt medborgarskap
  Nordisk sosialt arbeid, 2007, 7(4), 280-294.
   Fulltext  PDF  

Aleksandra Ålund
  Ethnic entrepreneurs and other Migrants in the Wake of Globalisation"
  International Review of Sociology, 2003, 13(1), 77-87.

Aleksandra Ålund
  Ethnic Entrepreneurs and Other Migrants in the Wake of Globalization
  International Review of Sociology, 2003, 13(1), 77-87.
   Fulltext  PDF  

Aleksandra Ålund
  Ethnicity, Multiculturalism and the Problem of Culture
  European Societies: The Official Journal of the European Sociological Association, 1999, 1(1), 105-116.
   Fulltext  PDF  

Aleksandra Ålund
  Etnicitat, multiculturalisme i l´emergencia d´identitats transnacionals
  Revista d´Etnologia de Catalanya, 1999, (15), 22-36.

Aleksandra Ålund
  Nina och Tina: Föreställningar och erfarenheter bland två unga flickor i Stockholms multietniska värld
  Kvinder, Køn og Forskning, 1998, (4), 72-83.
   Fulltext  PDF  

Aleksandra Ålund
  Swedish Multicultural Society
  Soundings (Nashville, Tenn.), 1998, (9), 176-180.
   Fulltext  PDF  

Aleksandra Ålund
  Vidas Verwandlung in eine 'Migrantin'
  Das Argument, 1998, (224), 174-186.
   Fulltext  PDF  

Aleksandra Ålund
  Book, bread and monument; continuity and change through ethnic memory and beyond
  Innovation : the European Journal of Social Sciences, 1997, 10(2), 145-160.
   Fulltext  PDF  

Aleksandra Ålund
  Feminism and Multiculturalism: Recognition of Difference and Beyond
  Sosiologisk Tidsskrift, 1997, (2), 127-143.
   Fulltext  PDF  

Aleksandra Ålund
  Feminism och "de andra": erkännandets politik, dess potential och fällor
  Kvinneforskning, 1997, (1), 5-11.
   Fulltext  PDF  

Aleksandra Ålund
  Samtida etniciteter
  Zenit : nordisk socialistisk tidskrift, 1997, 135-136(1-2), 95-102.
   Fulltext  PDF  

Aleksandra Ålund
  Alterity in Modernity
  Acta Sociologica, 1995, 38(4), 311-322.
   Fulltext  PDF  

Aleksandra Ålund
  Lilla Aktuellts förkrympta världsbild: Brott och bruk av kulturella koder
  Kulturella perspektiv - Svensk etnologisk tidskrift, 1995, (4), 2-18.
   Fulltext  PDF  

Aleksandra Ålund
  Processi della modernita, immigrazione e creazione di nuove identita
  Inchiesta, 1994, (103), 6-9.
   Fulltext  PDF  

Aleksandra Ålund
  Ungdom, transkulturella identiteter och nya gemenskaper
  Social forskning : inblick i SFR:s verksamhetsomrede / Socialvetenskapliga forskningsredet - SFR, 1994, (1), 18-30.

Aleksandra Ålund and Carl-Ulrik Schierup
  Kulturpluralismens paradoxer
  Kulturella perspektiv - Svensk etnologisk tidskrift, 1992, (1), 8-20.
   Fulltext  PDF  

Aleksandra Ålund
  Modern Youth and Transethnic Identities
  European Journal of Intercultural Studies, 1991, 2(2), 49-62.
   Fulltext  PDF  

Aleksandra Ålund
  Invandrarkultur som samverkanshinder
  Häften för Kritiska Studier, 1990, (3), 40-49.
   Fulltext  PDF  

Aleksandra Ålund
  Ungdom, multietnisk kultur och nya gemenskaper
  Kvinnovetenskaplig tidskrift, 1990, (3), 18-30.
   Fulltext  PDF  

Aleksandra Ålund
  Ett nytt synsätt växer fram
  I & M : invandrare & minoriteter, 1988, (4-5), 52-55.

Aleksandra Ålund
  Invandrarkvinnor och problemideologier: Om möjligheter och begränsningar i den privata och offentliga sfären
  Sociologisk forskning, 1988, (1), 32-46.
   Fulltext  PDF  

Aleksandra Ålund
  The Power of Definitions: Immigrant Women and Problem-Centered Ideologies
  Migration. A European Journal of International Migration and Ethnic Relation, 1988, (4), 37-55.
   Fulltext  PDF  

Aleksandra Ålund
  Kvinnor vid migrationens vägskäl
  Socialmedicinsk Tidskrift, 1987, (2-3), 90-95.

Aleksandra Ålund and Carl-Ulrik Schierup
  The Migrant Dilemma: To Stay or to Return Home. Studies of Yugoslavs in Scandinavia
  Social Change in Sweden, 1984, (24, april), .

Aleksandra Ålund and Carl-Ulrik Schierup
  Trives ej längere her
  Forskningen og samfundet, 1984, (2), 17-23.

Aleksandra Ålund and Carl-Ulrik Schierup
  Vaggan och graven
  I & M : invandrare & minoriteter, 1982, (3), 18-33.

Aleksandra Ålund and Aleksandra Ålund
  Review artical: Claudio Marta
  Acta Sociologica, 1980, 23(4), 351-353.

Aleksandra Ålund
  Från stad eller land avgörande för omställningen
  Forskning och framsteg, 1979, (3), .

Aleksandra Ålund
  Inga krafter kvar för klasskamp
  Forskning och framsteg, 1979, (3), 33-37.

Aleksandra Ålund
  Med olika kultur från samma land
  I & M : invandrare & minoriteter, 1979, (5-6), 26-27.

Aleksandra Ålund
  Mönstren är svåra att bryta
  I & M : invandrare & minoriteter, 1979, (5-6), 27-30.

Aleksandra Ålund
  Zadruga - det jugoslaviska familjekollektivet,
  I & M : invandrare & minoriteter, 1979, (5-6), 26-27.

Aleksandra Ålund
  Olika familjemönster men gemensam kvinnosyn
  Forskning och framsteg, 1970, (3), 10-15.

Books

Aleksandra Ålund, Car-Ulrik Schierup and Anders Neergaard
  Reimagineering the nation: essays on twenty-first-century Sweden
    Political and Social Change, 4, Peter Lang Publishing Group, 2017.


Magnus Dahlstedt, Aleksandra Ålund and Catarina Lundqvist
  Utbildning, arbete och medborgarskap: I:Resultatdialog 2008: Forskning inom utbildningsvetenskap
    Vetenskapsrådets rapportserie, 12:2008, Vetenskapsrådet, 2008.


Aleksandra Ålund
  The Spectre of Ethnicity
    Merge studies on ethnicity and society, 2002, Department of Ethnic Studies, Linköpings Universitet, 2002.


Aleksandra Ålund
  Mot ett normalt liv: Bosniska flyktingar i Norden
    Nord, 7, Nordisk Ministerråd, 1998.


Aleksandra Ålund
  Multikultiungdom: Kön, etnicitet, identitet
    Studentlitteratur AB, 1997.


  Fulltext PDF

Aleksandra Ålund
  Negotiating Identities; Essays on Immigration and Culture in present-day Europe
    Rodopi, 1995.


Aleksandra Ålund
  Lilla juga: Etnicitet, familj och kvinnliga nätverk i kulturbrytningars tid
    Carlsson Bokförlag, 1991.


  Fulltext PDF

Alexandra Ålund and Carl-Ulrik Schierup
  Paradoxes of Multiculturalism: Essays on Swedish society
    Avebury, Academic Publishing Group, 1991.


  Fulltext PDF

Carl-Ulrik Schierup and Alexandra Ålund
  Will They Still be Dancing?: Integration and Ethnic Transformation Among Yougslav Immigrants in Scandinavia
    , 1987.


  Fulltext PDF

Aleksandra Ålund
  Skyddsmurar: Etnicitet och klass i invandrarsammanhang
    Liber, 1985.


  Fulltext PDF

Anthologies

Aleksandra Ålund, Carl-Ulrik Schierup and Anders Neergaard
  Reimagineering the Nation: essays on twenty-first-century Sweden
  Political and Social Change, , Peter Lang Publishing Group, 2017.


Magnus Dahlstedt, Fredrik Hertzberg, Susanne Urban and Aleksandra Ålund
  Utbildning, arbete, medborgarskap: strategier för social inkludering i den mångetniska staden
  Borea, 2016.


Magnus Dahlstedt, Fredrik Hertzberg, Susanne Urban and Aleksandra Ålund
  Utbildning, arbete, medborgarskap
  Borea, 2007.


Magnus Dahlstedt, Aleksandra Ålund, Fredrik Hertzberg and Susanne Urban
  Utbildning, arbete, medborgarskap: strategier för social inkludering i den mångetniska staden
  Boréa, 2007.


Chapters in Books

Magnus Dahlstedt and Aleksandra Ålund
  Den nya svenska förortsrörelsen – viljan att höra hemma
  Förortsdrömmar: Ungdomar, utanförskap och viljan till inkludering, Linköping University Electronic Press, 2018, 181-199.


  Fulltext PDF

Aleksandra Ålund, Carl-Ulrik Schierup and Lisa Kings
  Home-making: youth and urban unrest in multiethnic Sweden
  <em>Reimagining Home in the 21<sup>st</sup> Century</em>, Edward Elgar Publishing, 2017, 135-150.


Carl-Ulrik Schierup, Aleksandra Ålund and Lisa Kings
  Reading the Stockholm riots: a moment of social justice?
  Reimagineering the nation: essays on twenty-first-century Sweden, Peter Lang Publishing Group, 2017, 327-350.


Carl-Ulrik Schierup, Aleksandra Ålund and Anders Neergaard
  Reimagineering the nation: crisis and social transformation in 21st century Sweden : an introduction
  Reimagineering the nation: essays on twenty-first-century Sweden, Peter Lang Publishing Group, 2017, 9-37.


René León Rosales and Aleksandra Ålund
  Renaissance from the margins: urban youth activism in Sweden
  Reimagineering the nation: essays on twenty-first-century Sweden, Peter Lang Publishing Group, 2017, 351-374.


Lisa Kings, Aleksandra Ålund and Nazem Tahvilzadeh
  Contesting urban management regimes: the rise of urban justice movements in Sweden
  Solidarity without borders: Gramscian perspectives on migration and civil society alliances, Pluto Press, 2016, 186-202.


Aleksandra Ålund and Isak Reichel
  Mellan marknad och volontär aktivism: att arbeta för social inkludering
  Utbildning, arbete, medborgarskap: strategier för social inkludering i den mångetniska staden, Borea, 2016, 341-363.


Carl-Ulrik Schierup and Aleksandra Ålund
  The end of swedish exceptionalism?: citizenship, neoliberalism and the politics of exclusion
  Citizens at heart?: perspectives on integration of refugees in the EU after the Yugoslav wars of succession, Hugo Valentin Centre, Uppsala universitet, 2016, 191-213.


Aleksandra Ålund, Carl-Ulrik Schierup and Anders Neergaard
  Осень или весна демократии?: Эссе о миграции, социальных движениях и переменах в Швеции [Democratic fall or spring? An essay on migration, social movements and Sweden's current transformation]
  Транснациональные миграции и современные государства в условиях экономической турбулентности [Transnational migrations and modern states in times of economic turbulence], Delo, 2016, 77-115.


Aleksandra Ålund, Carl-Ulrik Schierup and Anders Neergaard
  Осень или весна демократии? Эссе о миграции, социальных движениях и переменах в Швеции: [Democratic fall or spring? An essay on migration, social movements and Sweden's current transformation]
  Transnational migrations and modern states in times of economic turbulence, Delo, 2016, 77-115.


Tünde Puskas and Aleksandra Ålund
  Ethnicity: the complexity of boundary creation and social differentiation
  International migration and ethnic relations: critical perspectives, Routledge, 2015, 13-37.


Aleksandra Ålund
  Alterity
  Blackwell Encyclopedia of Globalization, Wiley Blackwell, 2012, 52-53.


Tünde Puskás and Aleksandra Ålund
  Etnicitet: Gränsdragningens och skillnadsskapandets komplexitet
  Migrationens och etnicitetens epok: kritiska perspektiv i etnicitets- och migrationsstudier, Liber, 2012, 27--53.


Carl-Ulrik Schierup and Aleksandra Ålund
  За пределами либерального плюрализма: миграция и политика исключения в Европе (Beyond liberal pluralism. Migration and politics of exclusion in Europe)
  Государство, миграция и культурный плюрализм в современном мире, IKAR, 2011, 46-89.


Aleksandra Ålund
  "After Tito - Vampires: Fragments from the field and work"
  European perspectives on exclusion and Subordination; The Political economy of migration, Shaker publishing, 2009, 347-357.


Aleksandra Ålund
  Kvinnor som nav i föreningsarbete: Socialt aktörskap i det multietniska Stockholm
  Samhällsbyggande och integration: Frågor om assimilation, mångfald och boende, Linköping University Electronic Press, 2009, 11-25.


Aleksandra Ålund and Isak Reichel
  Civic agency, market and social inclusion: The emergence of informal economy in the context of Swedish associations established on ethnic grounds
  International migration, informal labour and community: A challenge for Europe,, Shaker Publishing, 2007, 314-332.


Abby Peterson and Aleksandra Ålund
  Etniciteter: Ras, kön, klass, identitet och kultur
  Etnicitet; perspektiv på samhället, Gleerups Utbildning, 2007, 11-26.


Aleksandra Ålund and Isak Reichel
  Mellan marknad och volontär aktivism: Arbete för social inkludering bland föreningar bildade på etnisk grund
  Utbildning, arbete och medborgarskap: strategier för social inkludering i den mångetniska staden, Boréa, 2007, 314-332.


Aleksandra Ålund and Isak Reichel
  Mellan marknad och volontär aktivism:: Arbete för social inkludering bland svenska medborgarsammanslutningar bildade på etnisk grund
  <em>Utbildning, arbete och medborgarskap</em>: strategier för social inkludering i den mångetniska staden / Magnus Dahlstedt, Borea, 2007, 343-367.


Catarina Lundqvist and Aleksandra Ålund
  Social exkludering och motstånd; Utbildning och arbete i multietniska ungdomssammanhang
  Ungas framtidsvägar, Agora, 2007, 160-178.


Aleksandra Ålund
  Ungdom, social exkludering, kulturell agens
  Makt, kultur och kontroll över invandrares livsvillkor: Multidimensionella perspektiv på strukturell diskriminering i Sverige, Acta Universitatis Upsaliensis, 2007, 473-489.


Abby Peterson and Aleksandra Ålund
  Ungdomar och identitet
  Etnicitet; perspektiv på samhället, Gleerups Utbildning, 2007, 186-194.


Aleksandra Ålund
  Discrimination through Culture: Reflections on labour Market, Education and Social Exclusion
  A Case of Identities: festschrift in honour of Martin Peterson, June 22, 2006, Department of History, Göteborg University, 2006, 289-308.


Aleksandra Ålund
  Medborgerlig agens för social inkludering: Reflektioner om sammanslutningar bildade på etnisk grund
  Demokrati på svenska: om strukturell diskriminering och politiskt deltagande : rapport / av Utredningen om makt, integration och strukturell diskriminering, Fritzes, 2005, 261-301.


Aleksandra Ålund
  Internationell migration, socialt medborgarskap, kulturpanik
  Rasismer i Europa: migration i den nya världsordningen : rapport från forskarseminariet 27 mars 2004, Agora, 2004, 21-53.


Aleksandra Ålund
  Pathways of Social Exclusion; Multicultural Youth in Sweden
  Perspectives of Multiculturalism; Western and Transitional Countries, FF Press and Croatian Commission for UNESCO, 2004, -330.


Aleksandra Ålund
  Sociale problemer i kulturel forkledning
  Perspektiver på sociale problemer, Hans Reitzels Forlag, 2004, 279-289.


Aleksandra Ålund
  Buch. Brot und Denkmal - `Ethnic Memory´ bei jugendlichen Migrantinnen der 2 Generation- Identitätsarbeit in der Migration
  Migration, Biographie und Geschlechterverhältnisse, Münster, 2003, 38-65.


Aleksandra Ålund
  Ethnicity, Social Subordination and Cultural Resistance
  Multicultural Challenge, Emerald Group Publishing Limited, 2003, 245-261.


Aleksandra Ålund
  Social subordination, cultural resistance, transethnic identities
  The Multicultural Challenge, Comparative Social Research, JAI, 2003, -285.


Aleksandra Ålund
  Etnicitet, medborgarskap och gränser
  Maktens (o)lika förklädnader :: kön, klass &amp; etnicitet i det postkoloniala Sverige : en festskrift till Wuokko Knocke, ATLAS förlag, 2002, 285-294.


Aleksandra Ålund
  Sociala problem i kulturell förklädnad
  Perspektiv på sociala problem, Natur och Kultur, 2002, 293-313.


Aleksandra Ålund
  Etnicitetens mångfald och mångfaldens etniciteter; Kön, klass, identitet och ras
  Etnicitetens gränser och mångfald, Carlsson, 2000, 27-79.


Aleksandra Ålund
  Global Migration and Swedish Society; Youth and Culture in the Multiethnic City of Stockholm
  Globalizations and its impact: on Chinese and Swedish society, Swedish Council for Planning and Coordination of Research, 2000, 292-301.


Aleksandra Ålund
  Multikultisamhälle i vardande; ungdom, kultur och sociala rörelser
  Etnicitetens gränser och mångfald, Carlsson, 2000, 251-285.


Aleksandra Ålund
  Feminism, Multiculturalism, Essentialism
  Women, citizenship and difference, Zed Books Ltd, 1999, 147-162.


Aleksandra Ålund
  The Quest for Identity: Modern strangers and New/Old Ethnicities in Europe
  Rethinking Nationalism and Ethnicity, Berg, 1997, 91-111.


Aleksandra Ålund
  Etniska ungdomar och den sociala krisen: utbildning, arbete och identitet
  Den mångkulturella skolan, Studentlitteratur, 1996, 253-273.


Aleksandra Ålund
  The Stranger; Ethnicity, Identity and Belonging
  The Future of the Nation State, Nerenius & Santérus Publishers, 1996, 79-106.


Carl-Ulrik Schierup, Sven Paulson and Aleksandra Ålund
  Den interna arbetsmarknaden: Etniska skiktningar och dekvalificering
  Arbetets etniska delning: Studier från en svensk bilfabrik, Carlsson Bokförlag, 1994, 25-80.


Aleksandra Ålund
  Det statistiska genomsnittet och bortom; en invandrad kvinnas arbetslivshistoria
  Arbetets etniska delning, Carlsson Bokförlag, 1994, 181-202.


Aleksandra Ålund
  Ethnicity and modernity: on tradition in modern cultural studies
  Ethnic Mobilisation in a Multi-Cultural Europe, Aldershot, 1994, 57-69.


Aleksandra Ålund
  The Thorny Road to Europe - Swedish Immigrant Policy in Transition
  Racism and Migration in Western Europe, Berg Publishers, 1993, 99-115.


Aleksandra Ålund
  Immigrantenkultur als Barriere der Kooperation
  Rassismus und Migration in Europa: Beiträge des Kongresses "Migration und Rassismus in Europa", Hamburg, 26 bis 30. September 1990, Argument, 1992, 174-189.


Aleksandra Ålund
  Etnocentrism i problemideologin
  Konfliktlösning i det flerkulturella samhället, Maktutredningen, 1988, 135-156.


Aleksandra Ålund and Bengt Runblad
  Invandring, minoriteter och kulturell differentiering
  Sverige vardag och struktur, Norstedts, 1988, 50-100.


Aleksandra Ålund
  The Swedish “Vertical Mosaic”; European Migrants and the Echo from America
  The Study of Power and Democracy in Sweden, Maktutredningen, 1987, 1-17.


Aleksandra Ålund and Carl-Ulrik Schierup
  Ethnicity and Social Movements
  Det sjunde Nordiska Migrationsforskarseminariet, Delegationen för invandrarforskning, 1986, 1-6.


Aleksandra Ålund
  Kvinnor i migrationens vägskäl
  De invandrade kvinnornas situation i arbetslivet, JÄMFO/DEIFO, 1986, 121-154.


Aleksandra Ålund
  Hur invandrarkvinnornas sociala situation förändras med migration
  Invandrade kvinnor i Norden, Nordiska ministerrådet, 1985, 15-26.


Aleksandra Ålund
  Kvinnor i migrationens vägskäl
  Familjenormer - familjeformer, Stockholms Universitet, 1984, 26-35.


Aleksandra Ålund
  Att stanna eller återvända
  Sociologi i brytningstid, Umeå Universitet, 1983, .


Aleksandra Ålund
  Från stad eller land avgörande för omställning
  Vandrarsläktet människan, Forskning och Framstegs bok om folkvandringar, Forskning och framsteg, 1982, 97-102.


Aleksandra Ålund
  Kulturmöte - kulturschock
  Inte lika men jämlika, Liber, 1980, .


Aleksandra Ålund
  Emigration and Structural Change in the Yugoslavian Countryside
  Proceedings of the Nordic Seminar on Long-Term Effects of Migration, Committee of Experts on Immigration Research, Ministry of Labour, 1976, 319-328.


Conference Articles

Carl-Ulrik Schierup and Aleksandra Ålund
  A Global Migrant Precariat: Labour, Citizenship and Space for Civil Society
  Primer Seminario Internacional de Estudios Críticos del Desarollo. Crisis, Desarollo y Trabajo, University of Zacatecas, 14-15 February, 2013, 2013.


  Fulltext PDF

Aleksandra Ålund, Nedzad Mesic, Lisa Kings and Magnus Dahlstedt
  Access to Public Voice?: Framing the Mobilization of Migrants in Sweden
  Immigrants and Civil Society: 16th Nordic Migration Research Conference, 13-15 augusti, Åbo, Finland, 2012.


Aleksandra Ålund
  Ethnicity and the Vertical Mosaic
  Procedings from the conference Social Structure, Social Mobility and Social Change, 1987.


Ph.D. Theses

Nedžad Mešić
  Negotiating Solidarity: Collective Actions for Precarious Migrant Workers’ Rights in Sweden
  2017.


  Fulltext PDF

Catarina Lundqvist
  Möjligheternas horisont: Etnicitet, utbildning och arbete i ungas berättelser om karriärer
  2010.


  Fulltext PDF

Jenny Malmsten
  Den föreningsdrivna antirasismen i Sverige: antirasism i rörelse
  2008.


  Fulltext PDF

Dina Avrahami
  Vi dansar inte på bordet: Lesbiska invandrarkvinnor i Sverige: stigmatisering &amp; stolthet
  2007.


  Fulltext PDF

Reports

Carl-Ulrik Schierup and Aleksandra Ålund
  Beyond Liberal Pluralism: Migration and Politics of Exclusion in Europe
  ThemES - Themes on Migration and Ethnic Studies, 32, 2010.


  Fulltext PDF

Aleksandra Ålund and Suzanne Mason
  Final Scientific Report on TSER-Project "Self Employment activities of women and minorities: their success or failure in relation to citizenship policies"
  2001.


Aleksandra Ålund and Carl-Ulrik Schierup
  Betydelsen av generationsrelationer för "invandrardilemmat"; att stanna eller återvända
  Research reports from the Department of Sociology, 72, 1983.


Aleksandra Ålund and Carl-Ulrik Schierup
  Det kulturella glappet. Om jugoslaviska invandrare och åldrandet i hemlandet och i Sverige D1
  Äldreomsorgsprogrammet, 11:1, 1981.


Aleksandra Ålund and Carl-Ulrik Schierup
  Det kulturella glappet. Om jugoslaviska invandrare och åldrandet i hemlandet och i Sverige D2
  Äldreomsorgsprogrammet, 11:2, 1981.


Aleksandra Ålund
  Between Wishful Thinking and Reality: An Analysis of the Position of Immigrant Youth, Parental Communication and Sexuality
  Proceedings of the Symposium of the Second Generation of Yugoslav Immigrants in Sweden, , 1979.


Aleksandra Ålund
  Familjen som filter: Intervjuer bland invandrare om problem kring studier och samhällsinformation
  CSN-rapporter, Nr 1 a och 1 b, , 1979.


Aleksandra Ålund
  Fördomar mot invandrare och minoriteter - en kort översikt av debatter på området
  Värderingsförändringar i Sverige, , 1979.


Aleksandra Ålund
  Efterkrigsintereuropeisk arbetsmigration, Research Report No 42
  1978.


Aleksandra Ålund
  Ekot från gårdagen, Research Report No. 43
  1978.


Aleksandra Ålund
  Migration och sociala förändringsprocesser: Om samtida jugoslaviska arbetsmigranter, Research Report No. 44
  1978.


* Social media data based on publications from 2011 to present and with a DOI; data delivered by Altmetric.com.

 Responsible for this page: Peter Berkesand
Last updated: 2017-02-21