Göm menyn

Publications for Johan Hedbrant


Co-author map based on Web of Sciences articles 2007-

Publications mentioned in social media 1 times*

Journal Articles

Uffe Ravnskov, Karl E. Arfors, Andreas Eenfeldt, Christer Enkvist, Björn Hammarskjöld, Johan Hedbrant, Tore Persson, Göran Petersson, Tore Scherstén, Ralf Sundberg, Lars Werkö and J Vesti-Nielsen
  Livsmedelsverket bör omedelbart sluta med kostråd till allmänheten
  Dagens medicin, 2009, , .

Uffe Ravnskov, Karl Arfors, Andreas Eenfeldt, Christer Enkvist, Björn Hammarskjöld, Johan Hedbrant, Tore Persson, Göran Petersson, Tore Scherstén, Ralf Sundberg and Jørgen Vesti-Nielsen
  Radikal förändring av WHO:s syn på fett
  Dagens medicin, 2009, , .

Uffe Ravnskov, Karl Arfors, Andreas Eenfeldt, Christer Enkvist, Björn Hammarskjöld, Johan Hedbrant, Tore Persson, Göran Petersson, Tore Scherstén, Ralf Sundberg, Jørgen Vesti-Nielsen and Lars Werkö
  Var finns SLV:s expertis när den behövs bäst?
  Dagens medicin, 2009, , .

Tore Scherstén, Karl Arfors, Andreas Eenfeldt, Christer Enkvist, Björn Hammarskjöld, Johan Hedbrant, Tore Persson, Göran Petersson, Uffe Ravnskov, Ralf Sundberg and Lars Werkö
  Kostråden saknar vetenskaplig grund
  Dagens medicin, 2009, , .

Ralf Sundberg and Johan Hedbrant
  Vilseledande om fett – kritisk granskning av kostråd från expertgrupper: [Misleading about fat--critical scrutiny of dietary advice given by experts groups]
  Läkartidningen, 2008, 105(20), 1480-1482.

Ralf Sundberg and Johan Hedbrant
  Fortfarande vilseledande om fett: [Still misleading about fat]
  Läkartidningen, 2008, 105(24-25), 1818-1818.

Ralf Sundberg, Karl-E Arfors, Annika Dahlqvist, Christer Enkvist, Björn Hammarskjöld, Johan Hedbrant, Åsa Larsson, Tore Persson, Göran Petersson and Jørgen Vesti-Nielsen
  Varför förnekar "kostexperter" vetenskapen?: [Why do "diet experts" deny science?]
  Läkartidningen, 2008, 105(37), 2495-2497.

Ralf Sundberg, Karl E Arfors, Johan Hedbrant, Jörgen Vesti Nielsen and Tore Scherstén
  Lågkolhydratkost vid diabetes och fetma är en fysiologisk och evidensbaserad metod: [Carbohydrate-restricted diet in diabetes and obesity is a physiological and evidence-based method]
  Läkartidningen, 2008, 105(47), 3460-3463.

Johan Hedbrant, Sam Nordfeldt, Sam Nordfeldt, Johnny Ludvigsson and Johnny Ludvigsson
  The Särimner Diabetes Simulator - A Look in the Rear View Mirror
  Diabetes Technology & Therapeutics, 2007, 9(1), 10-16.
 Web of Science® Times Cited: 4

Johan Hedbrant
  Kostråd till diabetiker baseras inte på studier av diabetiker!: en kritik av ovetenskapen inom vetenskapen
  2000-Talets Vetenskap, 2006, (2), 14-15.
   Fulltext  PDF  

Johan Hedbrant
  Ju större andel kolhydrat vi äter, desto mer äter vi: [The more carbohydrates there is in our food, the more we eat]
  Läkartidningen, 2005, 102(32-33), 2238-2238.

Johan Hedbrant
  Somatisk tinnitus: Hör vi ljudet av muskelspänningar?
  Medikament, 2005, (1), 64-66.
   Fulltext  PDF  

Johan Hedbrant
  Somatisk tinnitus och Ménières sjukdom: nya metoder för behandling
  Medikament, 2005, (3), 54-57.
   Fulltext  PDF  

Johan Hedbrant
  [Common sense against rolls of fat--should we reduce our intake of carbohydrates?].: Folkvett mot fettvalk – bör vi minska vårt kolhydratintag?
  Läkartidningen, 2003, 100(47), 3889-3890.

Johan Hedbrant
  [Meagre knowledge about obesity].: Mager kunskap om fetma.
  Läkartidningen, 2003, 100(21), 1922.

Louise Sörme and Johan Hedbrant
  Data Vagueness and Uncertainties in Urban Heavy-Metal Data Collection
  Water, Air and Soil Pollution, 2001, 1(3-4), 43-53.

Johan Hedbrant
  Stockhome: A spreadsheet model of urban heavy-metal metabolism
  Water, Air and Soil Pollution, 2001, 1(3-4), 55-66.

John Svidén, Johan Hedbrant, Ulrik Lohm and J Tarr
  Copper Emissions from Fuel Combustion Consumption and Industry in Two Urban Areas 1900-1980
  Water, Air and Soil Pollution, 2001, 1(3-4), 167-177.

Johan Hedbrant
  En annorlunda dag om tinnitus
  Audio-nytt, 1998, (4), 16-21.
   Fulltext  PDF  

B Jönsson, C Christiansen, O Johnell, Johan Hedbrant and G Karlsson
  Cost-effectiveness of Fracture Prevention in Established Osteoporosis
  Scandinavian Journal of Rheumatology. Supplement, 1996, 25(Suppl. 103), 30-38.
 Web of Science® Times Cited: 2

B Jönsson, C Christiansen, O Johnell and Johan Hedbrant
  Cost-effectiveness of fracture prevention in established osteoporosis.
  Osteoporosis International, 1995, 5(2), 136-142.
 Web of Science® Times Cited: 65

Johan Hedbrant and Johnny Ludvigsson
  Use of computer simulator training in the education of diabetic teenagers
  Practical Diabetes International, 1995, 12(1), 18-21.

M Johannesson, Johan Hedbrant and B Jönsson
  A computer simulation model for cost-effectiveness analysis of cardiovascular disease prevention.
  Médecine et informatique, 1991, 16(4), 355-362.

Johan Hedbrant, Johnny Ludvigsson and Kerstin Nordenskjöld
  Särimner: a computer model of diabetes physiology for education of physicians and patients.
  Diabetes Research and Clinical Practice, 1991, 14(2), 113-122.

K Djerf, P Edholm and Johan Hedbrant
  A simplified roentgen stereophotogrammetric method. Analysis of small movements between the prosthetic stem and the femur after total hip replacement.
  Acta Radiologica, 1987, 28(5), 603-606.

Conference Articles

Martina Berglund, Torbjörn Andersson, Johan Hedbrant, Vanja Pavlasevic and Jonas Stålhand
  Understanding the user beyond ‘common sense’ – teaching Product Ergonomics to design engineering students
  Proceedings 19th Triennial Congress of the IEA, 2015.


Martina Berglund, Vanja Pavlasevic, Torbjörn Andersson, Johan Hedbrant and Jonas Stålhand
  Theme-based assessment of education in design and product development
  Proceedings of the 10th International CDIO Conference, 2014.


Anders Jidesjö, Johan Hedbrant and Annika Björn
  Intresseväckande naturvetenskaplig undervisning - Exemplet tematisk naturvetenskap
  Rikskonferens för lärarutbildare i naturvetenskap - NALUT,2007, 2007.


Ph.D. Theses

Johan Hedbrant
  Structuring empirical knowledge on environmental issues: urban heavy metal metabolism
  2003.


Licentiate Theses

Johan Hedbrant
  On the thermal inertia and time constant of single-family houses
  2001.


  Fulltext PDF

Johan Hedbrant
  Särimner: a computer model for diabetes education
  1993.


  Fulltext PDF

Reports

Anders Jidesjö, Annika Björn, Johan Hedbrant, Sophia Kalliokoski, Maria Petersson and Thomas Tydén
  Det goda lärandet: Energi, resurs, klimat ochhållbarhet som del i undervisningen i grundskolan & på gymnasiet
  Kultur och Lärande, 2014:02, 2014.


  Fulltext PDF

Anders Jidesjö, Annika Björn, Johan Hedbrant, Sophia Kalliokoski, Maria Petersson and Thomas Tydén
  Samhällets utvecklings- och omställningsförmåga: Framgångsrik skolutveckling för lärares arbete med och elevers lärande i energi, resurs, klimat och hållbarhet: Rapportering av forskningsinsatseri skolutvecklingsprojektet ”KNUT”
  Kultur och lärande, 2014:01, 2014.


  Fulltext PDF

Sten Johansson and Johan Hedbrant
  Kursskal eller aktiv kurshemsida: Sammanfattning av några erfarenheter av kursskali teknologkurser
  CUL-rapporter, 2001:3, 2001.


Johan Hedbrant and Assar Bjorne
  Ny mätmetod för käkmuskulaturen kan finna orsaken till tinnitus: Slutrapport Nutek 92-11904
  1997.


  Fulltext PDF

Per Carlsson, Johan Hedbrant, Knud Pedersen, Eberhard Varenhorst and Darryl Gray
  An evaluation of prostate cancer screening using a decision analytic model
  CMT Rapport, 1993:2, 1993.


  Fulltext PDF

Magnus Johannesson, Johan Hedbrant and Bengt Jönsson
  A computer simulation model for cost-effectiveness analysis of cardiovascular disease prevention
  CMT Rapport, 1991:3, 1991.


  Fulltext PDF

* Social media data based on publications from 2011 to present and with a DOI; data delivered by Altmetric.com.

 Responsible for this page: Peter Berkesand
Last updated: 2017-02-21