Göm menyn

Publications for Johan Hedbrant


Co-author map based on Web of Sciences articles 2007-

Publications mentioned in social media 2 times*

Journal Articles

Tore Scherstén, Karl Arfors, Andreas Eenfeldt, Christer Enkvist, Björn Hammarskjöld, Johan Hedbrant, Tore Persson, Göran Petersson, Uffe Ravnskov, Ralf Sundberg and Lars Werkö
  Kostråden saknar vetenskaplig grund
  Dagens medicin, 2009, , .

Uffe Ravnskov, Karl E. Arfors, Andreas Eenfeldt, Christer Enkvist, Björn Hammarskjöld, Johan Hedbrant, Tore Persson, Göran Petersson, Tore Scherstén, Ralf Sundberg, Lars Werkö and J Vesti-Nielsen
  Livsmedelsverket bör omedelbart sluta med kostråd till allmänheten
  Dagens medicin, 2009, , .

Uffe Ravnskov, Karl Arfors, Andreas Eenfeldt, Christer Enkvist, Björn Hammarskjöld, Johan Hedbrant, Tore Persson, Göran Petersson, Tore Scherstén, Ralf Sundberg and Jørgen Vesti-Nielsen
  Radikal förändring av WHO:s syn på fett
  Dagens medicin, 2009, , .

Uffe Ravnskov, Karl Arfors, Andreas Eenfeldt, Christer Enkvist, Björn Hammarskjöld, Johan Hedbrant, Tore Persson, Göran Petersson, Tore Scherstén, Ralf Sundberg, Jørgen Vesti-Nielsen and Lars Werkö
  Var finns SLV:s expertis när den behövs bäst?
  Dagens medicin, 2009, , .

Ralf Sundberg and Johan Hedbrant
  Fortfarande vilseledande om fett: [Still misleading about fat]
  Läkartidningen, 2008, 105(24-25), 1818-1818.

Ralf Sundberg, Karl E Arfors, Johan Hedbrant, Jörgen Vesti Nielsen and Tore Scherstén
  Lågkolhydratkost vid diabetes och fetma är en fysiologisk och evidensbaserad metod: [Carbohydrate-restricted diet in diabetes and obesity is a physiological and evidence-based method]
  Läkartidningen, 2008, 105(47), 3460-3463.

Ralf Sundberg, Karl-E Arfors, Annika Dahlqvist, Christer Enkvist, Björn Hammarskjöld, Johan Hedbrant, Åsa Larsson, Tore Persson, Göran Petersson and Jørgen Vesti-Nielsen
  Varför förnekar "kostexperter" vetenskapen?: [Why do "diet experts" deny science?]
  Läkartidningen, 2008, 105(37), 2495-2497.

Ralf Sundberg and Johan Hedbrant
  Vilseledande om fett – kritisk granskning av kostråd från expertgrupper: [Misleading about fat--critical scrutiny of dietary advice given by experts groups]
  Läkartidningen, 2008, 105(20), 1480-1482.

Johan Hedbrant, Sam Nordfeldt, Sam Nordfeldt, Johnny Ludvigsson and Johnny Ludvigsson
  The Särimner Diabetes Simulator - A Look in the Rear View Mirror
  Diabetes Technology & Therapeutics, 2007, 9(1), 10-16.
 Web of Science® Times Cited: 4

Johan Hedbrant
  Kostråd till diabetiker baseras inte på studier av diabetiker!: en kritik av ovetenskapen inom vetenskapen
  2000-Talets Vetenskap, 2006, (2), 14-15.
   Fulltext  PDF  

Johan Hedbrant
  Ju större andel kolhydrat vi äter, desto mer äter vi: [The more carbohydrates there is in our food, the more we eat]
  Läkartidningen, 2005, 102(32-33), 2238-2238.

Johan Hedbrant
  Somatisk tinnitus: Hör vi ljudet av muskelspänningar?
  Medikament, 2005, (1), 64-66.
   Fulltext  PDF  

Johan Hedbrant
  Somatisk tinnitus och Ménières sjukdom: nya metoder för behandling
  Medikament, 2005, (3), 54-57.
   Fulltext  PDF  

Johan Hedbrant
  [Common sense against rolls of fat--should we reduce our intake of carbohydrates?].: Folkvett mot fettvalk – bör vi minska vårt kolhydratintag?
  Läkartidningen, 2003, 100(47), 3889-3890.

Johan Hedbrant
  [Meagre knowledge about obesity].: Mager kunskap om fetma.
  Läkartidningen, 2003, 100(21), 1922.

John Svidén, Johan Hedbrant, Ulrik Lohm and J Tarr
  Copper Emissions from Fuel Combustion Consumption and Industry in Two Urban Areas 1900-1980
  Water, Air and Soil Pollution, 2001, 1(3-4), 167-177.

Louise Sörme and Johan Hedbrant
  Data Vagueness and Uncertainties in Urban Heavy-Metal Data Collection
  Water, Air and Soil Pollution, 2001, 1(3-4), 43-53.

Johan Hedbrant
  Stockhome: A spreadsheet model of urban heavy-metal metabolism
  Water, Air and Soil Pollution, 2001, 1(3-4), 55-66.

Johan Hedbrant
  En annorlunda dag om tinnitus
  Audio-nytt, 1998, (4), 16-21.
   Fulltext  PDF  

B Jönsson, C Christiansen, O Johnell, Johan Hedbrant and G Karlsson
  Cost-effectiveness of Fracture Prevention in Established Osteoporosis
  Scandinavian Journal of Rheumatology. Supplement, 1996, 25(Suppl. 103), 30-38.
 Web of Science® Times Cited: 8

B Jönsson, C Christiansen, O Johnell and Johan Hedbrant
  Cost-effectiveness of fracture prevention in established osteoporosis.
  Osteoporosis International, 1995, 5(2), 136-142.
 Web of Science® Times Cited: 69

Johan Hedbrant and Johnny Ludvigsson
  Use of computer simulator training in the education of diabetic teenagers
  Practical Diabetes International, 1995, 12(1), 18-21.

M Johannesson, Johan Hedbrant and B Jönsson
  A computer simulation model for cost-effectiveness analysis of cardiovascular disease prevention.
  Médecine et informatique, 1991, 16(4), 355-362.

Johan Hedbrant, Johnny Ludvigsson and Kerstin Nordenskjöld
  Särimner: a computer model of diabetes physiology for education of physicians and patients.
  Diabetes Research and Clinical Practice, 1991, 14(2), 113-122.

K Djerf, P Edholm and Johan Hedbrant
  A simplified roentgen stereophotogrammetric method. Analysis of small movements between the prosthetic stem and the femur after total hip replacement.
  Acta Radiologica, 1987, 28(5), 603-606.

Conference Articles

Martina Berglund, Torbjörn Andersson, Johan Hedbrant, Vanja Pavlasevic and Jonas Stålhand
  Understanding the user beyond ‘common sense’ – teaching Product Ergonomics to design engineering students
  Proceedings 19th Triennial Congress of the IEA, 2015.


Martina Berglund, Vanja Pavlasevic, Torbjörn Andersson, Johan Hedbrant and Jonas Stålhand
  Theme-based assessment of education in design and product development
  Proceedings of the 10th International CDIO Conference, 2014.


Anders Jidesjö, Johan Hedbrant and Annika Björn
  Intresseväckande naturvetenskaplig undervisning - Exemplet tematisk naturvetenskap
  Rikskonferens för lärarutbildare i naturvetenskap - NALUT,2007, 2007.


Ph.D. Theses

Johan Hedbrant
  Structuring empirical knowledge on environmental issues: urban heavy metal metabolism
  2003.


Licentiate Theses

Johan Hedbrant
  On the thermal inertia and time constant of single-family houses
  2001.


  Fulltext PDF

Johan Hedbrant
  Särimner: a computer model for diabetes education
  1993.


  Fulltext PDF

Reports

Anders Jidesjö, Annika Björn, Johan Hedbrant, Sophia Kalliokoski, Maria Petersson and Thomas Tydén
  Det goda lärandet: Energi, resurs, klimat ochhållbarhet som del i undervisningen i grundskolan & på gymnasiet
  Kultur och Lärande, 2014:02, 2014.


  Fulltext PDF

Anders Jidesjö, Annika Björn, Johan Hedbrant, Sophia Kalliokoski, Maria Petersson and Thomas Tydén
  Samhällets utvecklings- och omställningsförmåga: Framgångsrik skolutveckling för lärares arbete med och elevers lärande i energi, resurs, klimat och hållbarhet: Rapportering av forskningsinsatseri skolutvecklingsprojektet ”KNUT”
  Kultur och lärande, 2014:01, 2014.


  Fulltext PDF

Sten Johansson and Johan Hedbrant
  Kursskal eller aktiv kurshemsida: Sammanfattning av några erfarenheter av kursskali teknologkurser
  CUL-rapporter, 2001:3, 2001.


Johan Hedbrant and Assar Bjorne
  Ny mätmetod för käkmuskulaturen kan finna orsaken till tinnitus: Slutrapport Nutek 92-11904
  1997.


  Fulltext PDF

Per Carlsson, Johan Hedbrant, Knud Pedersen, Eberhard Varenhorst and Darryl Gray
  An evaluation of prostate cancer screening using a decision analytic model
  CMT Rapport, 1993:2, 1993.


  Fulltext PDF

Magnus Johannesson, Johan Hedbrant and Bengt Jönsson
  A computer simulation model for cost-effectiveness analysis of cardiovascular disease prevention
  CMT Rapport, 1991:3, 1991.


  Fulltext PDF

* Social media data based on publications from 2011 to present and with a DOI; data delivered by Altmetric.com.

 Responsible for this page: Peter Berkesand
Last updated: 2017-02-21