Göm menyn

Publications for Carin Franzén and Anna Bjuremark


Co-author map based on Web of Sciences articles 2007-

Journal Articles

Carin Franzén
  Review: Christine de Pizan. The Book of the Mutability of Fortune
  Renaissance quarterly, 2018, 71(2), 799-800.

Carin Franzén
  The Book of the Mutability of Fortune
  Renaissance quarterly, 2018, 71(2), 799-800.

Carin Franzén
  Vägval i subjektivitetens historia: Det moderna subjekts genealogi som posthumanism avant la lettre
  Norsk litteraturvitenskapelig tidsskrift, 2017, 19(02), 94-107.
   Fulltext  PDF  

Carin Franzén
  Utopiska strategier i Christine de Pizans Kvinnostaden
  K & K: kultur og klasse : kritik og kulturanalyse, 2012, (114), 31-44.

Carin Franzén
  Kærlighedens tvetydighet og den kvindelige position
  Drift. Tidsskrift for psykoanalyse, 2010, 10(1), 49-64.

Carin Franzén
  Att komma utöver sig själv: Om upprepning hos Freud, Kierkegaard och Lacan
  Tidskrift för litteratur teori och estetik, Aiolos, 2009, 14(36-37), 91-97.

Carin Franzén
  Recension av Röstens anatomi
  Tidskrift för litteraturvetenskap, 2009, (1), 106-108.

Carin Franzén
  Intimitetens utsatthet
  Tidskrift för litteratur teori och estetik, AIOLOS, 2008, 13(32-33), 71-75.

Carin Franzén
  Den estetiska autonomins frihet
  TFL : tidskrift för litteraturvetenskap, 2007, 1-2, 100-103.

Carin Franzén
  Joyce och litteraturens pris
  Aiolos : tidskrift för litteratur, teori och estetik / redaktion: Jan Arnald (ansv. utg.), Ingemar Haag, Jan Holmgaard, 2007, 30-31, 19-25.

Carin Franzén
  Om hänförelse
  Lyrikvännen, 2006, 1, 30-35.

Carin Franzén
  Från en skönhet till en annan
  Aiolos : tidskrift för litteratur, teori och estetik / redaktion: Jan Arnald (ansv. utg.), Ingemar Haag, Jan Holmgaard, 2005, 25-26, 67-78.

Books

Carin Franzén
  Jag gav honom inte min kärlek: Om hövisk kärlek som kvinnlig strategi
    Ersatz förlag, 2012.


Madeleine Abrandt Dahlgren and Anna Bjuremark
  Reshaping doctoral education :: international approaches and pedagogies
    Routledge, 2012.


Carin Franzén
  Till det omöjligas konst: Essäer om litteratur och psykoanalys
    Glänta Hardcore, 02, Glänta produktion, 2010.


Carin Franzén
  För en litteraturens etik. En studie i Birgitta Trotzigs och Katarina Frostensons författarskap
    Symposion, 2007.


Anthologies

Carin Franzén
  Grundbok i litteraturvetenskap: Historia, praktik och teori
  Studentlitteratur AB, 2015.


Chapters in Books

Carin Franzén
  «En känning av vad språk kan vara»: Om Katarina Frostensons Sånger och formler
  NORSK LITTERÆR ÅRBOK 2017, Samlaget, 2017, 74-89.


Carin Franzén
  Joi d'amor as Discursive Practice
  Tears, sighs and laughter: expressions of emotions in the middle ages, KVHAA, 2017, 305-314.


Carin Franzén
  Lacan och subjektets arkeologi
  Vem är rädd för Lacan, TankeKraft Förlag, 2017, 27-44.


Carin Franzén
  Love and desire in French moralist discourse
  Framing Premodern Desires: Sexual Ideas, Attitudes, and Practices in Europe, Amsterdam University Press, 2017, 131-150.


Carin Franzén
  Duras and the art of the impossible
  Psychoanalysis and the unrepresentable: from culture to the clinic, Routledge, 2016, 130-140.


Carin Franzén
  Stratégie discursive dans l’œuvre de Christine de Pizan
  <em>Genre et discours rapporté en français médiéval</em>: Le discours et la langue, L'Harmattan, 2016, 53-68.


Carin Franzén
  Ambiguities of spiritual and courtly love: a theoretical refection
  The eufemiavisor and courtly culture: time, texts and cultural transfer : papers from a symposium in Stockholm 11-13 October 2012, Kungl. Vitterhets historie och antikvitets akademien, 2015, 121-135.


Carin Franzén
  Med pennan som murslev
  Mellan himmel och helvete: bilder och berättelser från senmedeltidens Italien, Bokförlaget Atlantis, 2015, 63-80.


Carin Franzén
  Polyphony of Love in the Heptaméron
  Allusions and Reflections: Greek and Roman Mythology in Renaissance Europe, Cambridge Scholars Publishing, 2015, 257-270.


Carin Franzén
  Christine de Pizan’s appropriation of the courtly tradition
  Narrations genrées: Ecrivaines dans l'histoire européenne jusqu'au début du XXe siècle, Peeters Publishers, 2014, 43-57.


  Fulltext PDF

Anna Bjuremark
  Utvärdering och måluppfyllelse: Måluppfyllelse ur ett styrningsperspektiv, Summativ utvärdering
  När mästaren tar ett steg tillbaka: ett pedagogiskt utvecklingsprojekt vid LiU Malmsten Furniture Studies, Linköpings universitet, 2014, .


Carin Franzén
  The Division of Love and Feminine Desire: Christine de Pizanand Marguerite de Navarre
  Pangs of Love and Longing: Configurations of Desire in Premodern Literature, Cambridge Scholars Publishing, 2013, 92-109.


  Fulltext PDF

Carin Franzén
  The Legacy of Courtly Love and the Feminine Position
  (Re-)Contextualizing Literary and Cultural History: The Representation of the Past in Literary and Material Culture, Acta Universitatis Stockholmiensis, 2013, 93-114.


  Fulltext PDF

Carin Franzén
  “Vad spelar det för roll vem som talar?”: Om den kvinnliga rösten I förmodern litteratur
  Fält i förvandling: Genusvetenskaplig litteraturforskning, Gidlunds förlag, 2013, 173-183.


Eva-Marie Harlin, Anna Bjuremark and Sofia Nyström
  Lärande på vuxnas vis.: Lockbeten oh konsumentupplysning i rekrytering av studenter
  , , 2009, .


Carin Franzén
  Om den passion som kallas kärlek
  Att tänka smärtan, Södertörns högskola, 2009, 231-241.


  Fulltext PDF

Carin Franzén
  "La vieille algèbre des peines d'amour". Duras et la question du désir féminin", Marguerite Duras et la pensée contemporaine
  Marguerite Duras et la pensée contemporaine, Göteborgs universitet, 2008, 288.


Anna Bjuremark
  The Relationship between Supervisor and Doctoral Student: Lasting Longer than an Average Marrige in Sweden
  "The future is not what it appears to be": pedagogy, genealogy and political epistemology : in honor and in memory of Kenneth Hultqvist, HLS Förlag, 2006, 84-104.


Anna Bjuremark
  Att forma en forskare - i tider med krav på snabb genomströmning
  Handledning - perspektiv och erfarenheter, Studentlitteratur, 2005, 61-74.


Anna Bjuremark and Pia Forsberg
  En orientering i det akademiska riket
  Läkare, doktor, kvinna, Studentlitteratur, 1998, .


Conference Articles

Anna Bjuremark
  Conducting supervision in the name of freedom and in time of national changes and global competition
  , 2011.


Anna Bjuremark
  Med intuitiv kunskap och instrumentella verktyg som underlag för bedömning och betygssättning
  Att bedöma och sätta betyg :: en utvecklingskonferens om traditioner. krav och nytänkande vid LiU, 11 mars 2010, 2011.


Anna Bjuremark and Madelaine Johansson
  "The double role - a sustainable academic career "
  LiU Junior Faculty Career Day 2011, Planck, Campus Valla, November 24, 2011.


Anna Bjuremark
  'Att genom Rundabordssamtal låta sig utmanas och inspireras av varandra'
  Rikskonferensen i ämnesdidaktik, 26-27 maj, 2010. Linköping, 2010.


Anna Bjuremark
  Co-supervision, a position of negotiation in a practice of governing
  Postgraduate Research Conference, Adelaide, April 22-23, 2010, 2010.


Anna Bjuremark and Ann-Sofie Bergeling
  'Kollegial reflektion, att utveckla sin undervisning tillsammans med andra'
  NU-konferensen, Dialog för lärande, 13-15 okt 2010, Stockholm., 2010.


Anna Bjuremark
  Promoting innovation in teaching through educational  journeys of discovery - A development project for senior teachers
  Enhancing Strategies for Global Quality Learning in Higher Education (ICED 2010), Barcelona, 28-30th June, 2010., 2010.


Anna Bjuremark and Maria Simonsson
  Construction of co-supervsion in Swedish PhD-projects
  The second bi-annual international conference on “Postgraduate Supervison: Research and Practice”, 27 – 30th April 2009, South Africa, 2009.


Anna Bjuremark
  Flexible Figures in Discourses of University Governing
  , 2008.


Anna Bjuremark
  När historiska tankefigurer möter nutida krav på handledning av doktorander
  Den första Nordiska konferensen - Forrskarhandledning i teori och praktik,2003, 2004.


Anna Bjuremark
  När kvantitet blir till kvalitet och ett kalkylerande ersätter förtroende
  Högskoleverkets kvalitetskonferens, Key-note,2003, 2003.


Ph.D. Theses

Solveig Daugaard
  Collaborating with Gertrude Stein: Media ecologies, reception, poetics
  2018.


  Fulltext PDF

Elin Käck
  “Swarming European Consciousness”: Europe and Tradition in the Work of William Carlos Williams
  2015.


Reports

Anna Bjuremark
  Att bedöma och sätta betyg: En utvecklingskonferens om traditioner. krav och nytänkande vid LiU
  CUL-rapporter, 15, 2011.


  Fulltext PDF

Anna Bjuremark, Helen Setterud and Carin Franzén
  Att examinera kvalitet i kurser och program
  CUL-rapporter, 2008:13, 2008.


Anna Bjuremark
  Bakgrund - Från Kunskapskontroll till att stödja lärande
  CUL-rapporter, 2008:13, 2008.


  Fulltext PDF

Anna Bjuremark, Johan Hedborg, Nigel John Musk and Eva Tjernström
  Hemtenta, salstenta, muntlig tenta, inlämningsuppgifter, portfolio: Variation på temat examination
  CUL-rapporter, 2008:13, 2008.


Anna Bjuremark, Camilla Nilsberth, Marlene Dufvenberg and Theresa Holmgren
  Kursutvärdering som incitament till förändring
  CUL-rapporter, 2008:13, 2008.


Anna Bjuremark
  Variation på temat examination: En rapport från grundutbildningsdag och rundabordssamtal vid LiU 2007
  CUL-rapporter, 2008:13, 2008.


  Fulltext PDF

Anna Bjuremark
  Iscensättning av problematiken genus och mångfald i undervisningen vid LiU: några exempel från fördjupningskurser i högskolepedagogik
  CUL-rapporter, 2004:9, 2004.


  Fulltext PDF

Anna Bjuremark
  Iscensättning av problematikengenus och mångfaldi undervisningen vid LiU: några exempel från fördjupningskurseri högskolepedagogi
  CUL-rapporter, 2004:9, 2004.


  Fulltext PDF

Anna Bjuremark
  Om frihet och styrning av lärosäten och ledare i 1993 års högskolereform
  1997.


  Fulltext PDF

Anna Bjuremark
  Kvinnors hälsa: en studie av utbildningsmaterial och undervisningsmetoder avseende grundutbildning för läkare vid Hälsouniversitetet i Linköping
  Lednings-, jämställdhets- och organisationsutvecklingsstudier, 1, 1996.


Bertil Kågedal, Eva Lindblad and Anna Bjuremark
  Kompetensutveckling i forskargrupper. Ett av arbetslivsfonden stött projekt
  Personal- och organisationsutvecklingsstudier : rapport, 1, 1995.


Anna Bjuremark
  Tankemöjligheter och handlingsmönster för prefekt-ledarrelationer i akademin
  Rapport / Forskargruppen i socialt arbete, 28, 1995.


Anna Bjuremark
  Såhär kan man göra - Kvinnan som ledare och förebild. - Hur utvärderar vi?
  1990.


 Responsible for this page: Peter Berkesand
Last updated: 2010-08-30