Göm menyn

Publications

Reports

Judith Lind
  Föräldrastöd on-line: en analys av ett digitalt diskussionsforum för föräldrar
  Research Report on childhood and the study of children, 2013:1, 2013.


  Fulltext PDF

Bengt Sandin and Disa Bergnéhr
  Samverkande föräldrastöd: nätverk för forskning och utveckling
  Research Report on childhood and the study of children, 2013:2, 2013.


  Fulltext PDF

Anna Lundberg, Mathilda Hallberg and Karin Zetterqvist Nelson
  Barndom, kultur och politik: ett teaterpolitiskt forskningsprojekt. Forskarnas rapport
  Research Report on childhood and the study of children, 2012:10, 2012.


  Fulltext PDF

Åsa Aretun
  Från ungdomsgårdar till kulturarena: Omläggning av ungdomsverksamhet för kulturskapande, kreativitet och entreprenörskap
  Research Report on childhood and the study of children, 2012:3, 2012.


  Fulltext PDF

Disa Bergnéhr
  Förebyggande föräldrastöd och tvärsektoriell samverkan
  Research Report on childhood and the study of children, 2012:5, 2012.


  Fulltext PDF

Sofia Littmarck
  Hur görs barn, barndom och föräldraskap i de statliga satsningarna på stöd till föräldrar?: En diskursanalys av den samtida politiken kring föräldrastöd
  Research Report on childhood and the study of children, 2012:9, 2012.


  Fulltext PDF

Disa Bergnéhr and Karin Osvaldsson
  Lärande samspel: Ett manualbaserat skolprogram med barn- och relationsperspektiv och lokal anpassning
  Research Report on childhood and the study of children, 2012:4, 2012.


  Fulltext PDF

Gunilla Tegern, Petter Tinghög and Olof Flodmark
  Om att förebygga skakvåld mot små barn: redovisning och utvärdering av en försöksverksamhet med ett preventionsprogram
  Research Report on childhood and the study of children, 2012:6, 2012.


  Fulltext PDF

Tobias Samuelsson
  Stödjande sociala nätverk och livet som ny förälder
  Research Report on childhood and the study of children, 2012:1, 2012.


  Fulltext PDF

Karin Zetterqvist Nelson and Sofia Kvist Lindholm
  Säg STOPP! – ett antimobbningsprojekt från Kulturskolan i Katrineholm: Forumteater och dramapedagogik när elever i år fyra utarbetar strategier mot mobbning (2009-2011). En utvärderingsrapport
  Research Report on childhood and the study of children, 2012:2, 2012.


  Fulltext PDF

Kjerstin Andersson and Karin Osvaldsson
  Utvärdering av BRIS Internetbaserade stödkontakter
  Research Report on childhood and the study of children, 2012:7, 2012.


  Fulltext PDF

Anna Möllerstrand, Marie Gustavsson and Karin Osvaldsson
  Vad tycker föräldrar om föräldrastöd?: Enkät i Valdemarsviks kommun
  Research Report on childhood and the study of children, 2012:8, 2012.


  Fulltext PDF

 Responsible for this page: Peter Berkesand
Last updated: 2010-08-30