Göm menyn

Publications

Books

Jan-Erik Hagberg
  Att vara gammal och leva på landsbygden: äldres uppfattningar om vardagen och åldrandet
    Skrifter från NISAL, 12, Linköping University Electronic Press, 2015.


  Fulltext PDF

Anna Elmqvist
  Landsbygdsforskning i Sverige med exempel från övriga Norden: en kunskapsöversikt
    Skrifter från NISAL, 9, Nationella institutet för forskning om äldre och åldrande, Linköpings universitet, 2014.


  Fulltext PDF

Marianne Abramsson, Anna Elmqvist and Lena Magnusson Turner
  Äldres flyttningar och motiv till att flytta eller bo kvar: skrift inom regeringsuppdraget Bo bra på äldre dar, Hjälpmedelsinstitutet
    Skrifter från NISAL, 10, Nationella institutet för forskning om äldre och åldrande (NISAL), Linköpings universitet, 2014.


  Fulltext PDF

Eva Jeppsson-Grassman and Annika Taghizadeh Larsson
  Som ett andra hem? Svenska utlandskyrkan i en tid av globalisering och äldremigration
    Skrifter från NISAL, 8, Linköping University Electronic Press, 2013.


  Fulltext PDF

Eva Jeppsson-Grassman and Annika Taghizadeh Larsson
  Som ett andra hem?: Svenska utlandskyrkan i en tid av globalisering och äldremigration
    Skrifter från NISAL, 8, Linköping University Electronic Press, 2012.


Mirjaliisa Lukkarinen Kvist
  Att bo som äldre i stadsdelen Ljura
    Skrifter från NISAL, 7, Nationella institutet för forskning om äldre och åldrande (NISAL), 2011.


  Fulltext PDF

Magnus Nilsson
  Det blev inte av : äldre ensamstående män utan barn på landsbygden: rapport nr 3 från forskningsprojektet Boende, åldrande, livslopp på landsbygden
    Skrifter från NISAL, 6, Nationella institutet för forskning om äldre och åldrande (NISAL), Linköpings universitet, 2011.


  Fulltext PDF

Catharina Nord
  Nytta med nöje: En utvärdering av två vårdhundsprojekt i äldreomsorgen i Uppsala kommun
    Skrifter från NISAL, 3, Linköping University Electronic Press, 2011.


  Fulltext PDF

Jan-Erik Hagberg
  Stadsdelen Ljura som rum för åldrande: sega strukturer och tidens gång
    Skrifter från NISAL, 5, Linköpings universitet, 2011.


  Fulltext PDF

Mirjaliisa Lukkarinen Kvist
  "Varför skall man bo någon annanstans om man kan bo här?": att bo, leva och åldras på landsbygden : rapport nr 2 från forskningsprojektet Boende, åldrande, livslopp på landsbygden
    Skrifter från NISAL, 4, Nationella institutet för forskning om äldre och åldrande (NISAL), Linköpings universitet, 2011.


  Fulltext PDF

Jan-Erik Hagberg
  Åldrande på landsbygden : Att leva som äldre i Ydre: Rapport nr 1 från forskningsprojektet Boende, åldrande, livslopp på landsbygden
    Skrifter från NISAL, 2, Linköping University Electronic Press, 2011.


  Fulltext PDF

Anthologies

Eva Jeppsson Grassman and Annika Taghizadeh Larsson
  Att studera funktionshinder och åldrande: en bok om metoderfarenheter
  Skrifter från NISAL, 11, Linköping University Electronic Press, 2015.


  Fulltext PDF

Marianne Abramsson, Jan-Erik Hagberg, Mirjaliisa Lukkarinen Kvist and Catharina Nord
  Rum för åldrande. Essäer om äldres boende: Essäer skrivna i forskarutbildningskursen Äldres boende, NISAL 2009
  Skrifter från NISAL, 1, Linköpings universitet, 2010.


  Fulltext PDF

Chapters in Books

Annika Taghizadeh Larsson
  Från kroppsliga förändringar till biografiska brott: om teoriutveckling i kvalitativ forskning
  <em>Att studera funktionshinder och åldrande</em>: <em>en bok om metoderfarenheter</em>, Linköpings universitet, 2015, 105-130.


Ida Kåhlin
  Om jag har ”Möjlighet att leva som andra” får jag då ”Bo bra hela livet”?- om bostadssituationen för äldre personer med utvecklingsstörning
  Rum för åldrande: essäer om äldres boende : essäer skrivna i forskarutbildningskursen Äldres boende, Linköpings universitet, 2010, 28-30.


 Responsible for this page: Peter Berkesand
Last updated: 2010-08-30