Göm menyn

Publications for
Skrifter från Forum för ämnesdidaktik, Linköpings universitet

Anthologies

David Ludvigsson
  Kritiska perspektiv på historiedidaktiken
  Skrifter från Forum för ämnesdidaktik, Linköpings universitet, 6, Historielärarnas förening, 2013.


Jonas Hallström, Magnus Hultén and Daniel Lövheim
  Teknik som kunskapsinnehåll i svensk skola 1842-2010
  Skrifter från Forum för ämnesdidaktik, Linköpings universitet, 4, Gidlunds förlag, 2013.


Anna Johnsson Harrie and Hans Albin Larsson
  Samhällsdidaktik: sju aspekter på samhällsundervisning i skola och lärarutbildning
  Skrifter från Forum för ämnesdidaktik, Linköpings universitet, 3, Linköping University Electronic Press, 2012.


  Fulltext PDF

Bengt-Göran Martinsson and Suzanne Parmenius-Swärd
  Ämnesdidaktik – dåtid, nutid och framtid: Bidrag från femte rikskonferensen iämnesdidaktik vidLinköpings universitet 26-27 maj 2010
  Skrifter från Forum för ämnesdidaktik, Linköpings universitet, 2011:1, Linköping University Electronic Press, 2011.


  Fulltext PDF

Chapters in Books

Jonas Hallström, Magnus Hultén and Daniel Lövheim
  Avslutning
  Teknik som kunskapsinnehåll i svensk skola 1842-2010, Gidlunds förlag, 2013, 251-255.


Jonas Hallström, Magnus Hultén and Daniel Lövheim
  Inledning: Perspektiv på teknik i skolan, 1842-2010
  Teknik som kunskapsinnehåll i svensk skola 1842-2010, Gidlunds förlag, 2013, 9-18.


David Ludvigsson
  Kritiska perspektiv på historiedidaktiken
  Aktuellt om historia, Historielärarnas förening, 2013, 7-17.


Cecilia Axell
  Otto Witts tekniska sagor. Tekniksyn i det tidiga 1900-talets barnlitteratur
  Teknik som kunskapsinnehåll i svensk skola 1842-2010, Gidlunds förlag, 2013, 55-102.


Jonas Hallström
  Samhällslivet, tekniken och skolan.: Teknik i fortsättningsskolans medborgarkunskap, 1918-1936
  Teknik Teknik som kunskapsinnehåll i svensk skola 1842-2010, Gidlunds förlag, 2013, 147-165.


Jonas Hallström
  ’Teknisk bildning för hvar och en’: Framväxten av ett tekniskt kunskapsinnehåll i folkskolan, 1900-1930
  Teknik som kunskapsinnehåll i svensk skola 1842-2010, Gidlunds förlag, 2013, 103-146.


Therese Örnberg Berglund
  Text-based chat and language learning: opportunities and challenges
  Språk i undervisning: rapport från ASLA:s vårsymposium, Linköping, 11-12 maj, 2012, ASLA (Institutionen för Nordiska språk, Uppsala universitet), 2013, 139-149.


Jonas Hallström
  Om teknikhistoriens roll i grundskolans historie- och teknikämnen
  Samhällsdidaktik: sju aspekter på samhällsundervisning i skola och lärarutbildning, Linköpings universitet, 2012, 37-60.


Conference Proceedings

David Ludvigsson and Alan Booth
  Enriching History Teaching and Learning: Challenges, Possibilities, Practice: Proceedings of the Linköping Conference on History Teaching and Learning in Higher Education
  Skrifter från Forum för ämnesdidaktik, Linköpings universitet, 8, ISAK, Linköpings universitet, 2015.


  Fulltext PDF

Christina Rosén, Per Simfors and Ann-Kari Sundberg
  Språk i undervisning: Rapport från ASLA:s vårsymposium Linköping 11-12 maj 2012
  Skrifter från Forum för ämnesdidaktik, Linköpings universitet, 6, ASLA, Linköpings universitet, 2013.


  Fulltext PDF

Conference Articles

Anna Johnsson Harrie
  Sponsrade läromedel i samhällskunskap
  Samhällsdidaktik :: sju aspekter på samhällsundervisning i skola och lärarutbildning, 2012.


  Fulltext PDF

Reports

Anna Englund Bohm, Catarina Jeppsson and Joakim Samuelsson
  Att lära matematik med estetiska lärprocesser
  Skrifter från Forum för ämnesdidaktik, Linköpings universitet, 9, 2018.


  Fulltext PDF

Johan Faskunger, Anders Szczepanski and Petter Åkerblom
  Klassrum med himlen som tak: En kunskapsöversikt om vad utomhusundervisning betyder för lärande i grundskolan
  Skrifter från Forum för ämnesdidaktik, Linköpings universitet, 10, 2018.


  Fulltext PDF

Cecilia Axell
  Teknikundervisningen i förskolan: En internationell utblick
  Skrifter från Forum för ämnesdidaktik, Linköpings universitet, 5, 2013.


  Fulltext PDF

Anna Johnsson Harrie
  De samhällsvetenskapliga ämnenas didaktik. Rapport från en inventering
  Skrifter från Forum för ämnesdidaktik, Linköpings universitet, 2, 2011.


  Fulltext PDF

 Responsible for this page: Peter Berkesand
Last updated: 2010-08-30