Göm menyn

Publications

Reports

Johanna Sefyrin
  Att utveckla framtidens informationssystem: Problematiska gränsdragningar mellan det sociala och det tekniska
  CARER Rapport, 25, 2018.


  Fulltext PDF

Rebecca Stenberg
  Framtidens skadeplats: Förväntningar, farhågor och utvecklingsbehov: Resultat av en fokusgrupp inom kommunal räddningstjänst
  CARER Rapport, 2018:23, 2018.


  Fulltext PDF

Stefan Holgersson
  Polisens utredningsverksamhet: En studie av polisens arbete med demokrati- och hatbrott på nätet
  CARER Rapport, 24, 2018.


  Fulltext PDF

Ghazwan Al Haji, Scott Fowler and Tobias Andersson Granberg
  Smart traffic calming measures for smart cities - a pre-study
  CARER Rapport, 22, 2018.


  Fulltext PDF

Tobias Andersson Granberg, Anna Fredriksson, Sofie Pilemalm and Kayvan Yousefi Mojir
  Effektivt sambruk av kommunala resurser för ökad säkerhet och trygghet
  CARER Rapport, 21, 2017.


  Fulltext PDF

Stefan Holgersson
  Polisens ledningscentraler
  CARER Rapport, 20, 2017.


  Fulltext PDF

Rebecca Stenberg
  Alarmering, larm och larmkedjor: Ett komplext organisatoriskt fält
  CARER Rapport, 15, 2016.


  Fulltext PDF

Erik Prytz, Carl-Oscar Jonson, Sofie Pilemalm, Rebecca Stenberg, Stefan Holgersson and Tobias Andersson
  Att hantera framtidens skadeplatser: scenarier och utgångspunkter för kunskapsutveckling runt räddningsinsatser och skadeplatsarbete
  CARER Rapport, 18, 2016.


  Fulltext PDF

Kristofer Bengtsson, Carl-Oscar Jonson and Erik G. Prytz
  Framtidens skadeplats: intervjuer med landstingens beredskapssamordnare
  CARER Rapport, 19, 2016.


  Fulltext PDF

Elina Ramsell, Sofie Pilemalm and Tobias Andersson Granberg
  Integration av frivilliga aktörer i dynamisk resurshantering vid räddningsinsatser
  CARER Rapport, 17, 2016.


  Fulltext PDF

Anders Holm
  Några ansvarsfrågor avseende aktörer, i synnerhet frivilliga, som deltar i räddningsinsatser
  CARER Rapport, 16, 2016.


  Fulltext PDF

Sofie Pilemalm
  Migration av räddningstjänstens insatsrapporteringssystem: funktion, innehåll och stödprocesser
  CARER Rapport, 11, 2014.


  Fulltext PDF

Anders Svensson and Åsa Weinholt
  När hemsjukvården lämnar hemmet: En analys av sambruk på Öckerö när kommunens sjuksköterskor biträder räddningstjänsten vid akuta vårdlarm i väntan på ambulans
  CARER Rapport, 10, 2014.


  Fulltext PDF

Kayvan Yousefi Mojir and Sofie Pilemalm
  Sambruk: En studie om samverkan och sambruk i Nyköpings kommun.
  CARER Rapport, 14, 2014.


  Fulltext PDF

Rebecca Stenberg, Sofie Pilemalm and Kayvan Yousefi Mojir
  Samverkansformer för räddning och respons: Exempel och förslag
  CARER Rapport, 12, 2014.


  Fulltext PDF

Rego Granlund, Hugo Quisbert and Sofie Pilemalm
  Beskrivning av räddningstjänstens förmåga
  CARER Rapport, 9, 2013.


  Fulltext PDF

Åsa Weinholt and Tobias Andersson Granberg
  En samhällsekonomisk utvärdering av samarbete mellan räddningstjänst och väktare
  CARER Rapport, 6, 2013.


  Fulltext PDF

Sofie Pilemalm and Johan M. Sanne
  Lärande och produktionshöjande åtgärder i räddningstjänst: behov i insatsrapporteringssystem
  CARER Rapport, 7, 2013.


  Fulltext PDF

Rebecca Stenberg
  Organisering för trygghet i samhällets tjänst: En fallstudie av Södertörns brandförsvarsförbund
  CARER Rapport, 8, 2013.


  Fulltext PDF

Rebecca Stenberg, Jonas Larsson and Lukas Olsson
  Effektivitet, säkerhet och pengar: Att hantera skilda effektivitetsperspektiv i räddningstjänsten
  CARER Rapport, 4, 2012.


  Fulltext PDF

Staffan Bram and Sara Vestergren
  Emergency Response Systems: Concepts, features, evaluation and design
  CARER Rapport, 5, 2012.


  Fulltext PDF

Rebecca Stenberg, Magnus Blondin and Tobias Andersson Granberg
  Förstainsatsaktörer – Vad är det egentligen?: Pilotprojekt för forskning om förstainsatsaktörer (FIA) – forskningsperspektiv och praktiker
  CARER Rapport, 1, 2010.


  Fulltext PDF

Tobias Andersson Granberg and Anna Gustafsson
  Lokalisering av räddningstjänstresurser i Östergötland
  CARER Rapport, 3, 2010.


  Fulltext PDF

Tobias Andersson Granberg, Rebecca Stenberg, Lars Johansson, Magnus Bång, Thomas Kaspersson, Sandra Jonsson and Lisa Nilsson
  Tåla: Trygghetsskapande åtgärder för landsbygden
  CARER Rapport, 2, 2010.


  Fulltext PDF

 Responsible for this page: Peter Berkesand
Last updated: 2010-08-30