Göm menyn

Publications

Books

Glenn Hultman and Alger Klasson
  Förändringens dynamik: En problematisering av förändringsprocesser, delaktighet och lärande
    Linköpings universitet, Institutionen för pedagogik och psykologi, 173, IPP, 1995.


Licentiate Theses

Eva Änggård
  Hur arbetar förskollärare med bild?: en studie av fem förskollärare som leder barn i bildaktiviteter
  1998.


Reports

Jens Pedersen
  Forskning om informations- och kommunikationsteknik: en översikt över verksamhet inom Norden
  Linköpings universitet, Institutionen för pedagogik och psykologi, 220, 2000.


  Fulltext PDF

Harald Eklund
  Svenska doktorsavhandlingar i pedagogik åren 1993-1997. Ämnesområden och forskningsmönster.: En uppföljningsstudie
  Linköpings universitet, Institutionen för pedagogik och psykologi, 216, 2000.


  Fulltext PDF

Kenneth Forslund and Jacobsen Marianne
  Professionell kompetens hos pedagoger inom förskolan: en studie av kompetens i en arbetsgrupp som arbetar med gruppintegration av funktionshindrade barn
  Linköpings universitet, Institutionen för pedagogik och psykologi, 218, 2000.


  Fulltext PDF

Sam Paldanius
  Kunskapslyftet - till vilken nytta då?: berättelser om olika skäl till att avstå från kunskapslyftet
  Linköpings universitet, Institutionen för pedagogik och psykologi, 217, 2000.


  Fulltext PDF

Britta Ericson
  Läspedagogiska institutet Emir: Första året 1992-1993
  LiU-PEK-R / Rapport / Institutionen för pedagogik och psykologi (1994-2000), 169, 1994.


 Responsible for this page: Peter Berkesand
Last updated: 2017-02-21