Göm menyn

Publications

Books

Glenn Hultman and Alger Klasson
  Förändringens dynamik: En problematisering av förändringsprocesser, delaktighet och lärande
    Linköpings universitet, Institutionen för pedagogik och psykologi, 173, IPP, 1995.


Licentiate Theses

Eva Änggård
  Hur arbetar förskollärare med bild?: en studie av fem förskollärare som leder barn i bildaktiviteter
  1998.


Reports

Jens Pedersen
  Forskning om informations- och kommunikationsteknik: en översikt över verksamhet inom Norden
  Linköpings universitet, Institutionen för pedagogik och psykologi, 220, 2000.


  Fulltext PDF

Sam Paldanius
  Kunskapslyftet - till vilken nytta då?: berättelser om olika skäl till att avstå från kunskapslyftet
  Linköpings universitet, Institutionen för pedagogik och psykologi, 217, 2000.


  Fulltext PDF

Kenneth Forslund and Jacobsen Marianne
  Professionell kompetens hos pedagoger inom förskolan: en studie av kompetens i en arbetsgrupp som arbetar med gruppintegration av funktionshindrade barn
  Linköpings universitet, Institutionen för pedagogik och psykologi, 218, 2000.


  Fulltext PDF

Harald Eklund
  Svenska doktorsavhandlingar i pedagogik åren 1993-1997. Ämnesområden och forskningsmönster.: En uppföljningsstudie
  Linköpings universitet, Institutionen för pedagogik och psykologi, 216, 2000.


  Fulltext PDF

Britta Ericson
  Läspedagogiska institutet Emir: Första året 1992-1993
  LiU-PEK-R / Rapport / Institutionen för pedagogik och psykologi (1994-2000), 169, 1994.


 Responsible for this page: Peter Berkesand
Last updated: 2010-08-30