Göm menyn

Publications

Reports

Filosofiska fakulteten Fakultetskansliet
  Granska: Finns det genusperspektiv i din kurslitteratur? En rapport från kampanjen vid StuFF ht 03–vt 04
  Jämställdhets- och genusrapporter vid LiU, 4, 2004.


  Fulltext PDF

Tove Mattsson
  Granskning av lärarutbildningen i Norrköping ur ett genusperspektiv
  Jämställdhets- och genusrapporter vid LiU, 7, 2004.


  Fulltext PDF

Lina Andersson
  Granskning av Sjuksköterskeutbildningen i Norrköping ur ett genusperspektiv
  Jämställdhets- och genusrapporter vid LiU, 6, 2004.


  Fulltext PDF

Micael Nilsson
  Historia ur ett genusperspektiv: En granskning av hur genusaspekterna tas upp i ämnet historia vid Linköpings universitet
  Jämställdhets- och genusrapporter vid LiU, 5, 2004.


  Fulltext PDF

Lena Haglund and Jan Sandqvist
  Hur kan vi behålla våra manliga studenter?
  Jämställdhets- och genusrapporter vid LiU, 3, 2004.


  Fulltext PDF

Madelaine Engström
  Studenter genusgranskar sin utbildning på I och Ii: Ett sätt att öka genusmedvetenheten?
  Jämställdhets- och genusrapporter vid LiU, 8, 2004.


  Fulltext PDF

Tove Mattson
  Slutrapport från arbetsgruppen Jämställdhet och genusperspektiv i grundutbildningen 2000–2003
  Jämställdhets- och genusrapporter vid LiU, 2, 2003.


  Fulltext PDF

Sofia Albinsson, Hanna Andersson, Dina Dervisevic and Helena Sjöstedt
  Genus och programmering
  Jämställdhets- och genusrapporter vid LiU, 1, 2002.


  Fulltext PDF

 Responsible for this page: Peter Berkesand
Last updated: 2010-08-30