Göm menyn

Publications for
Göta kanal : Forskning från Linköpings universitet

Reports

Jan Lindvall
  Betalningsvilja för Göta kanal
  Göta kanal – forskning från Linköpings universitet, 4, 2001.


  Fulltext PDF

Johan Hedrén
  Bilder av den svenska naturen: exemplet Göta kanal
  Göta kanal – forskning från Linköpings universitet, 7, 2001.


  Fulltext PDF

Reinhold Castensson and Urban Windahl
  De historiska Göta kanalkartorn: design, tekniskt utförande och nyttjande av kartwebben
  Göta kanal – forskning från Linköpings universitet, 11, 2001.


  Fulltext PDF

Geoffrey Gooch
  East is East and West is West: Municipal cooperation and regional networks around the Gotha Canal
  Göta kanal – forskning från Linköpings universitet, 10, 2001.


  Fulltext PDF

Tora Löfgren and Mattias Hjerpe
  Ekonomisk värdering av Göta Kanal med Contingent Valuation Method
  Göta kanal – forskning från Linköpings universitet, 3, 2001.


  Fulltext PDF

John Svidén
  En jämförelse av två transportsystem: Kanaler och järnvägar i Östergötland 1832–1902
  Göta kanal – forskning från Linköpings universitet, 6, 2001.


  Fulltext PDF

Louise Fahlgren and Helena Knutsson
  En sluss till värdering av Göta kanal: en studie av fastighetspriser
  Göta kanal – forskning från Linköpings universitet, , 2001.


  Fulltext PDF

Björn Segrell
  Göta kanals okända kulturarv: lokal kunskapsuppbyggnad för kulturturism inom Göta kanal-korridoren
  Göta kanal – forskning från Linköpings universitet, 2, 2001.


  Fulltext PDF

Reinhold Castensson
  Kartbilden som ledstjärna
  Göta kanal – forskning från Linköpings universitet, 12, 2001.


  Fulltext PDF

Jan Lindvall
  Kommersiell verksamhet vid Göta kanal
  Göta kanal – forskning från Linköpings universitet, 5, 2001.


  Fulltext PDF

Jenny Forsberg and Anna Nilsson
  Kundanalys i turismmarknadsföring: En studie av Göta kanal
  Göta kanal – forskning från Linköpings universitet, , 2001.


  Fulltext PDF

Christina Brage
  Några av Sveriges kanaler i litteraturen: svensk och internationellt
  Göta kanal – forskning från Linköpings universitet, 14, 2001.


  Fulltext PDF

Per-Olof Bjuggren and Donner Henrik af
  Vem bör äga Göta kanal?: En sammanfattning av Ownership of a Cultural Landmark: The Case of Gotha Canal
  Göta kanal – forskning från Linköpings universitet, 1, 2001.


  Fulltext PDF

 Responsible for this page: Peter Berkesand
Last updated: 2010-08-30