Göm menyn

Publications for
Arbetsrapporter i Språk och Kultur

Reports

Sofia Wastesson
  Från väckelsesång till modern lovsång: individualismens påverkan på svenska trossamfunds sångtexttraditioner
  Arbetsrapporter i Språk och Kultur (ASK), 2014:3, 2014.


  Fulltext PDF

Olle Sandqvist
  Étude sur la langue dans deux poèmes en ancien français: L’Advocacie Nostre Dame et La Chapelerie Nostre Dame de Baiex
  Arbetsrapporter i Språk och Kultur (ASK), 2, 2013.


  Fulltext PDF

Tiina Mäntymäki
  Bild som interface mellan text och läsare: En studie av kroppens konkretisering i en detektivroman
  Arbetsrapporter i Språk och Kultur (ASK), 1, 2004.


  Fulltext PDF

 Responsible for this page: Peter Berkesand
Last updated: 2010-08-30