Göm menyn

Publications for
Linköping Electronic Articles on Academic Policies and Trends

Reports

Karolina Andersson, Eva Lindblad, Karin Mårdsjö Blume, Ulf Nilsson, Anette Philipsson and Maria Sundkvist
  Livet som doktorand vid Linköpings universitet: Resultat från en enkätundersökning våren 2004
  Linköping Electronic Articles on Academic Policies and Trends, 6, 2005.


  Fulltext PDF

Jörgen Dahlgren, Kerstin Fridén, Liselotte Thornell, Helena Wedborn, Christer Knuthammar, Marianne Nordlander Hällgren, Christina Brage and Jan Perselli
  Strategiska vägval: En utredning om vetenskaplig informationsförsörjning vid Linköpings universitet
  Linköping Electronic Articles on Academic Policies and Trends, 4, 2003.


  Fulltext PDF

Jörgen Dahlgren, Kerstin Fridén, Liselotte Thornell, Helena Wedborn, Christer Knuthammar, Marianne Nordlander Hällgren, Christina Brage and Jan Perselli
  Strategiska vägval: Slutbetänkande
  Linköping Electronic Articles on Academic Policies and Trends, 5, 2003.


  Fulltext PDF

Ann-Katrin Perselli
  Teknologistudenter och informationshantering: En studie om informationskompetens vid Linköpings Tekniska högskola influerad av grounded theory
  Linköping Electronic Articles on Academic Policies and Trends, 3, 2002.


  Fulltext PDF

Erik Sandewall
  A Neo-Classical Structure for Scientific Publication and Reviewing
  Linköping Electronic Articles on Academic Policies and Trends, 1 Vol, 2, 1997.


  Fulltext PDF

Erik Sandewall
  Strategies and policies of Linköping University Electronic Press
  Linköping Electronic Articles on Academic Policies and Trends, 1 Vol. 1, 1997.


  Fulltext PDF

 Responsible for this page: Peter Berkesand
Last updated: 2010-08-30