Göm menyn

Publications for
Temagruppen integration i arbetslivet

Reports

Viktor Vesterberg
  Alla ska ju ut på praktik: Möjligheter, begränsningar och problem med praktik i arbetslivet som medel för integration
  Temagruppen integration i arbetslivet, 2011:5, 2011.


  Fulltext PDF

Annette Thörnquist
  Arbete och integration: ESF-projekt riktade till somalier och romer
  Temagruppen integration i arbetslivet, 2011:6, 2011.


  Fulltext PDF

Åsa-Karin Engstrand and Viktor Vesterberg
  Att få dom att förändras: Jobbcoaching för arbetslösa i socialfondsprojekt
  Temagruppen integration i arbetslivet, 2011:2, 2011.


  Fulltext PDF

Annette Thörnquist
  I utkanten av arbetets marknad: ESF-projekt i ett arbetsmarknads- och arbetsmiljöperspektiv
  Temagruppen integration i arbetslivet, 2011:3, 2011.


  Fulltext PDF

Mikael Rundqvist
  Implementering av metoder från nyanländaprojekt: En analys av strategier, ägarskap, samverkan och lärande
  Temagruppen integration i arbetslivet, 200:9, 2011.


  Fulltext PDF

Fredrik Hertzberg and Ali Osman
  Lärande för integration – med eller utan delaktighet och dialog?: Om organisering av lärandeaktiviteter i ESF-finansierade projekt
  Temagruppen integration i arbetslivet, 2011:7, 2011.


  Fulltext PDF

Cecilia Åse
  Moderna svenska individer: Lösningar och problembilder i beskrivningar av ESF-projekt
  Temagruppen integration i arbetslivet, 2011:4, 2011.


  Fulltext PDF

Ann-Christine Larsson
  Ohälsan tiger inte still: En kartläggning av hinder för integration i arbetslivet
  Temagruppen integration i arbetslivet, 2011:8, 2011.


  Fulltext PDF

Viktor Vesterberg
  (O)likheter och egen makt: Om ett socialfondsprojekt för ökat arbetskraftsutbud
  Temagruppen integration i arbetslivet, 2011:1, 2011.


  Fulltext PDF

Josefin Andersson
  Arbetsmarknadsprojekt som kooperativ: Erfarenheter från fyra ESF-projekt med ett kooperativt arbetssätt
  Temagruppen integration i arbetslivet, 2, 2010.


  Fulltext PDF

Åsa-Karin Engstrand, Josefin Andersson and Viktor Vesterberg
  Bortom Lissabonstrategin: Om projektarbetares erfarenheter av inkluderingsarbete
  Temagruppen integration i arbetslivet, 1, 2010.


  Fulltext PDF

 Responsible for this page: Peter Berkesand
Last updated: 2010-08-30