Göm menyn

Publications for
CKS Rapport / Linköpings universitet, Centrum för kommunstrategiska studier

Anthologies

Tora Friberg and Sabrina Thelander
  Samtal pågår …: från forskare till politiker och tjänstemän i kommuner
  CKS Rapport / Linköpings universitet, Centrum för kommunstrategiska studier, 2010:1, Linköping University Electronic Press, 2010.


  Fulltext PDF

Chapters in Books

Martin Börjeson
  En evidensbaserad politisk organisation?
  Kommunstrategiska perspektiv: demokrati, organisation, kunskap och samhällsförändring, CKS, Linköpings universitet, 2014, 39-46.


  Fulltext PDF

Johan Wänström
  Folkomröstningar - mer demokratisk delaktighet eller mindre politiskt ansvarstagande?
  Kommunstrategiska perspektiv: demokrati, organisation, kunskap och samhällsförändring, CKS, Linköpings universitet, 2014, 13-22.


  Fulltext PDF

Brita Hermelin
  Institutioner, organisationer och nätverk: tre begrepp som hjälper oss att förstå samhällsförändringar
  Kommunstrategiska perspektiv: demokrati, organisation, kunskap och samhällsförändring, CKS, Linköpings universitet, 2014, 67-75.


  Fulltext PDF

Sabrina Thelander
  Ledarideal och identitet
  Kommunstrategiska perspektiv: demokrati, organisation, kunskap och samhällsförändring, CKS, Linköpings universitet, 2014, 23-30.


  Fulltext PDF

Sofia Nordmark
  Olika former av lärande: evidensbaserad praktik i socialt arbete
  Kommunstrategiska perspektiv: demokrati, organisation, kunskap och samhällsförändring, CKS, Linköpings universitet, 2014, 47-54.


  Fulltext PDF

Sofia Nordmark
  Olika former av lärande: Evidensbaserad praktik i socialt arbete
  Måluppfyllelse i välfärden: frågor om demokrati, organisation, kunskap och samhällsförändring, Linköpings universitet, Centrum för kommunstrategiska studier, 2014, 47-54.


Kerstin Johansson
  Praktikforskning: ett sätt att möta behovet av kunskapsutveckling i socialt arbete
  Kommunstrategiska perspektiv: demokrati, organisation, kunskap och samhällsförändring, CKS, Linköpings universitet, 2014, 55-65.


  Fulltext PDF

Josefina Syssner
  Strategier för kommuner som krymper: om lokal anpassningspolitik som komplement till lokal tillväxtpolitik
  Kommunstrategiska perspektiv: demokrati, organisation, kunskap och samhällsförändring, CKS, Linköpings universitet, 2014, 31-38.


  Fulltext PDF

Sara Gustafsson (Emilsson) and Olof Hjelm
  Allt eller inget? Om kommunens roll i det hållbara lokalsamhället
  Samtal pågår... från forskare till politiker och tjänstemän i kommuner, LiU Tryck, 2010, 59-65.


Sofie Storbjörk
  Att tänka efter före?: Om klimatanpassningens kommunala utmaningar
  Samtal  pågår...: från forskare till politiker och tjänstemän i kommuner, Linköpings universitet, 2010, 153-166.


Sabrina Thelander
  Gymnasieskolans marknad: om kommunal samverkan och maktlöshet
  Samtal pågår...: från forskare till politiker och tjänstemän i kommuner, Centrum för kommunstrategiska studier (CKS), 2010, 167-181.


  Fulltext PDF

Leif Jonsson
  Kommuners politiska ledningssystem: något (för)-åldrat?
  Samtal pågår: från forskare till politiker och tjänstemän i kommuner, Centrum för kommunstrategiska studier, 2010, 147-152.


Erling Bjurström and Andreas Nyblom
  Kulturekonomi - framtidens lokala tillväxtmotor?
  Samtal pågår...: från forskare till politiker och tjänstemän i kommuner, Centrum för kommunstrategiska studier, Linköpings universitet, 2010, 21-36.


Karin Axelsson, Malin Tillmar and Elin Wihlborg
  Kundval – dilemman i gränssnittet mellan privata och offentliga organisationer
  Samtal pågår… från forskare till politiker och tjänstemän i kommuner, Linköpings universitet, 2010, 9-19.


Jan-Erik Hagberg, Marianne Abramsson and Mirjaliisa Lukkarinen Kvist
  Politik för det goda åldrandet: boendets variationer för äldre och gamla
  Samtal pågår: från forskare till politiker och tjänstemän i kommuner, Centrum för kommunstrategiska studier, 2010, 117-130.


Marianne Abramsson, Jan-Erik Hagberg and Mirjaliisa Lukkarinen Kvist
  Politik för det goda åldrandet:: Boendets variationer för äldre och gamla
  Samtal pågår...: från forskare till politiker och tjänstemän i kommuner, Centrum för kommunstrategiska studier, 2010, 117-130.


Marie Gustavsson
  Reflektioner kring evidensbaserad praktik
  Samtal pågår: från forskare till politiker och tjänstemän i kommuner, Centrum för kommunstrategiska studier, 2010, 103-116.


Tora Friberg
  Tänka om och tänka nytt om vardagens resor
  Samtal pågår: från forskare till politiker och tjänstemän i kommuner, Centrum för kommunstrategiska studier, Linköpings universitet, 2010, 89-102.


Anna Eskilsson
  Unga med inflytande - framtidens politiker?: erfarenheter från projektet Barn på landsbygd
  Samtal pågår: från forskare till politiker och tjänstemän i kommuner, Centrum för kommunstrategiska studier, 2010, 81-88.


Marie Gustavsson Holmström
  Områdesanknutna socialsekreterare: Delutvärdering av projektet Barns och ungdomars bästa
  Utvärdering av projektet "Barns och ungdomars bästa", Linköpings universitet, 2006, -218.


Hans Nilsson
  Försöken att skapa en östgötsk identitet
  Östgötar – finns dom?: Om östgötska identiteter och den roll de spelatoch kan spela för samhällsförändringen, Centrum för kommunstrategiska studier, 2005, 19-19.


Reports

Lennart Kågström
  Att utveckla det personliga ledarskapet i grupp: Om arbetssättet i CKS-utbildningen Ledarskap i kommuner
  CKS Rapport / Linköpings universitet, Centrum för kommunstrategiska studier, 2018:2, 2018.


  Fulltext PDF

Kerstin Johansson
  De professionella och etableringsuppdraget
  CKS Rapport / Linköpings universitet, Centrum för kommunstrategiska studier, 2018:5, 2018.


  Fulltext PDF

Gissur Ó Erlingsson and Joakim Hessling
  Hur regleras kommunala bolags möjligheter att sponsra?
  CKS Rapport / Linköpings universitet, Centrum för kommunstrategiska studier, 2018:1, 2018.


  Fulltext PDF

Brita Hermelin
  Norrköpings arbetsmarknad i förändring: Strukturomvandling och lokal sysselsättning
  CKS Rapport / Linköpings universitet, Centrum för kommunstrategiska studier, 2018:3, 2018.


  Fulltext PDF

Martin Klinthäll
  Verksamhetsberättelse 2017: Centrum för kommunstrategiska studier CKS
  CKS Rapport / Linköpings universitet, Centrum för kommunstrategiska studier, 201(:4, 2018.


  Fulltext PDF

Brita Hermelin and Johan Wänström
  Att organisera för regional utveckling: erfarenheter från regionbildning i Östergötland
  CKS Rapport / Linköpings universitet, Centrum för kommunstrategiska studier, 2017:7, 2017.


  Fulltext PDF

Albin Olausson and Josefina Syssner
  Att stärka den lokala attraktionskraften: målbilder och genomförande i den lokala utvecklingspolitiken
  CKS Rapport / Linköpings universitet, Centrum för kommunstrategiska studier, 2017:2, 2017.


  Fulltext PDF

Gissur Ó Erlingsson and Emanuel Wittberg
  De kommunala bolagen och offentlighetsprincipen
  CKS Rapport / Linköpings universitet, Centrum för kommunstrategiska studier, 2017:4, 2017.


  Fulltext PDF

Ann Jansson
  Gymnasieskolan i samverkan: mellankommunal samverkan och dess effekter i den lilla kommunen
  CKS Rapport / Linköpings universitet, Centrum för kommunstrategiska studier, 2017:5, 2017.


  Fulltext PDF

Martin Börjeson
  Hur bör sociala insatser tillhandahållas?: en studie av Linköpings kommuns arbete med servicetjänster inom socialtjänsten
  CKS Rapport / Linköpings universitet, Centrum för kommunstrategiska studier, 2017:1, 2017.


  Fulltext PDF

Erik Eriksson
  Kunskapsutveckling som etablering: om kvalificerade etableringsinsatser och målgruppsinkludering i myndigheters kunskapsproduktion
  CKS Rapport / Linköpings universitet, Centrum för kommunstrategiska studier, 2017:6, 2017.


  Fulltext PDF

Josefina Syssner
  Verksamhetsberättelse 2016: Centrum för kommunstrategiska studier CKS
  CKS Rapport / Linköpings universitet, Centrum för kommunstrategiska studier, 2017:3, 2017.


  Fulltext PDF

Dick Magnusson
  Att ta ansvar för gamla synder: en studie av medborgarattityder till Miljöprojekt Valdemarsviken
  CKS Rapport / Linköpings universitet, Centrum för kommunstrategiska studier, 2016:2, 2016.


  Fulltext PDF

Robert Jonsson and Johan Wänström
  Den kommunala ekonomichefen: En motvillig maktaktör i en föränderlig ledningsorganisation
  CKS Rapport / Linköpings universitet, Centrum för kommunstrategiska studier, 2016:9, 2016.


  Fulltext PDF

Josefina Syssner, Kerstin Johansson, Gissur Erlingsson, Brita Hermelin, Robert Jonsson, Sabrina Thelander and Johan Wänström
  Den nyttiga kritiken: om interaktiv metod inom svensk kommunforskning
  CKS Rapport / Linköpings universitet, Centrum för kommunstrategiska studier, 2016:1, 2016.


  Fulltext PDF

Kerstin Johansson and Mattias Fogelgren
  En urvattnad glimt av något som kunde blivit bra: professionella i socialtjänsten och den evidensbaserade praktiken
  CKS Rapport / Linköpings universitet, Centrum för kommunstrategiska studier, 2016:8, 2016.


  Fulltext PDF

Johan Wänström
  Kommunal styrning och koalitionsbildning i ett nytt parlamentariskt landskap: Utmaningar och möjligheter
  CKS Rapport / Linköpings universitet, Centrum för kommunstrategiska studier, 2016:6, 2016.


  Fulltext PDF

Julia Carlsson and Jennifer Mattsson
  Lean i äldreomsorg – en cylinderformad kloss i ett fyrkantigt hål?: En fallstudie om huruvida lean är en passande modell för svensk kommunal äldreomsorg
  CKS Rapport / Linköpings universitet, Centrum för kommunstrategiska studier, 2016:7, 2016.


  Fulltext PDF

Brita Hermelin and Grete Rusten
  Lokal samverkan, tillväxt och omställning: Studier från industriregioner i Sverige och Norge
  CKS Rapport / Linköpings universitet, Centrum för kommunstrategiska studier, 2016:4, 2016.


  Fulltext PDF

Anna Elmqvist, Marianne Abramsson and Elisabet Cedersund
  Omsorgen om landsbygdens äldsta: Kommuner och civilsamhälle i fokus
  CKS Rapport / Linköpings universitet, Centrum för kommunstrategiska studier, 2016:5, 2016.


  Fulltext PDF

Josefina Syssner
  Verksamhetsberättelse 2015: Centrum för kommunstrategiska studier CKS
  CKS Rapport / Linköpings universitet, Centrum för kommunstrategiska studier, 2016:3, 2016.


  Fulltext PDF

Martin Hultman
  Att lokalisera ekonomin: Lokalekonomiska analyser, snedställdhet, kvinnors företagande och hållbar landsbygdsutveckling
  CKS Rapport / Linköpings universitet, Centrum för kommunstrategiska studier, 2015:2, 2015.


  Fulltext PDF

Gvidas Cerneckis and Björn Thuresson
  Avknoppningar av kommunala verksamheter - i behov av nya regler?
  CKS Rapport / Linköpings universitet, Centrum för kommunstrategiska studier, 2015:5, 2015.


  Fulltext PDF

Brita Hermelin and Kristina Westermark
  Kommun och företag i samarbete för lokal utveckling: exemplet Mjölby
  CKS Rapport / Linköpings universitet, Centrum för kommunstrategiska studier, 2015:3, 2015.


  Fulltext PDF

Bo Persson and Josefina Syssner
  Lokal forskningspolitik: ett nytt kommunalt politikområde?
  CKS Rapport / Linköpings universitet, Centrum för kommunstrategiska studier, 2015:6, 2015.


  Fulltext PDF

Josefina Syssner
  Verksamhetsberättelse 2014: Centrum för kommunstrategiska studier, CKS, April 2015
  CKS Rapport / Linköpings universitet, Centrum för kommunstrategiska studier, 2015:1, 2015.


  Fulltext PDF

Björn Grip
  Vårdcentralen och det ömtåliga hjärtat
  CKS Rapport / Linköpings universitet, Centrum för kommunstrategiska studier, 2015:4, 2015.


  Fulltext PDF

Victor Nilsson
  Det allmännas skadeståndsansvar vid underlåtenhet: En studie av Landskrona-domens effekter
  CKS Rapport / Linköpings universitet, Centrum för kommunstrategiska studier, 2014:8, 2014.


  Fulltext PDF

Gissur Ó. Erlingsson, Mattias Fogelgren, Fredrik Olsson, Anna Thomasson and Richard Öhrvall
  Hur styrs och granskas kommunala bolag?: Erfarenheter och lärdomar från Norrköpings kommun
  CKS Rapport / Linköpings universitet, Centrum för kommunstrategiska studier, 2014:6, 2014.


  Fulltext PDF

Brita Hermelin and Erik Edwardsson
  Kommun och företag i samarbete för lokal utveckling: exemplet Finspång
  CKS Rapport / Linköpings universitet, Centrum för kommunstrategiska studier, 2014:5, 2014.


  Fulltext PDF

Brita Hermelin
  Kommunstrategiska perspektiv: Demokrati, organisation, kunskap och samhällsförändring
  CKS Rapport / Linköpings universitet, Centrum för kommunstrategiska studier, 2014:1, 2014.


  Fulltext PDF

Daniel Lundqvist
  Ledarskap i offentlig och kommunal verksamhet: en kartläggning av forskning vid Linköpings universitet
  CKS Rapport / Linköpings universitet, Centrum för kommunstrategiska studier, 2014:2, 2014.


  Fulltext PDF

Josefina Syssner
  Politik för kommuner som krymper
  CKS Rapport / Linköpings universitet, Centrum för kommunstrategiska studier, 2014:4, 2014.


  Fulltext PDF

Erik Edwardsson, Nadja Kangasvieri and Josefina Syssner
  Visionen om staden: att utveckla en stadsvision i dialog med medborgarna
  CKS Rapport / Linköpings universitet, Centrum för kommunstrategiska studier, 2014:7, 2014.


  Fulltext PDF

Johanna Nählinder, Ulla-Karin Hellsten, Maria Silfverhielm, Elin Wihlborg and Kajsa Ellegård
  Att följa trådar: textila företagare i samverkan
  CKS Rapport / Linköpings universitet, Centrum för kommunstrategiska studier, 2013:2, 2013.


  Fulltext PDF

Kerstin Johansson and Lena Henricson
  Brottspreventioni Östergötland: en kartläggning av aktiviteter och kunskapsläge
  CKS Rapport / Linköpings universitet, Centrum för kommunstrategiska studier, 2013:6, 2013.


  Fulltext PDF

Erling Bjurström, Martin Fredriksson and Per Möller
  Den nya kulturekonomin: Kreativ ekonomi, kulturellt entreprenörskap och platsmarknadsföring i Norrköping
  CKS Rapport / Linköpings universitet, Centrum för kommunstrategiska studier, 2013:7, 2013.


  Fulltext PDF

Ana Stanojcic and Brita Hermelin
  Kommunala projekt och nätverk för hållbar utveckling
  CKS Rapport / Linköpings universitet, Centrum för kommunstrategiska studier, 2013:5, 2013.


  Fulltext PDF

Jessica Jönsson and Tilda Lindell
  Måluppfyllelse i välfärden: Tillämpning av intern kontroll i kommunal verksamhet
  CKS Rapport / Linköpings universitet, Centrum för kommunstrategiska studier, 2013:8, 2013.


  Fulltext PDF

Nina Nikku
  Om etik och förtroende i kommunerna
  CKS Rapport / Linköpings universitet, Centrum för kommunstrategiska studier, 2013:3, 2013.


  Fulltext PDF

Josefina Syssner
  Verksamhetsberättelse 2013: Centrum för kommunstrategiska studier, CKS, April 2014
  CKS Rapport / Linköpings universitet, Centrum för kommunstrategiska studier, 2014:3, 2013.


  Fulltext PDF

Jenny Andersson and John Boman
  En kartläggning av kommunala arbetsmarknadsåtgärder i Östergötland
  CKS Rapport / Linköpings universitet, Centrum för kommunstrategiska studier, 2012:1, 2012.


  Fulltext PDF

Hans Nilsson and Tomas Faresjö
  Stor skillnad: om ojämlik hälsa i Linköping och Norrköping
  CKS Rapport / Linköpings universitet, Centrum för kommunstrategiska studier, 2012:3, 2012.


  Fulltext PDF

Kent Waltersson
  Verksamhetsberättelse 2011: Centrum för kommunstrategiska studier Mars 2012
  CKS Rapport / Linköpings universitet, Centrum för kommunstrategiska studier, 2012:2, 2012.


  Fulltext PDF

Kent Waltersson and Josefina Syssner
  Verksamhetsberättelse 2012: Centrum för kommunstrategiska studier, CKS, April 2013
  CKS Rapport / Linköpings universitet, Centrum för kommunstrategiska studier, 2013:4, 2012.


  Fulltext PDF

Kristina Hellberg and Anette Kjellberg
  Övergångsprocessen från skola till vidare studier och arbete: Intervjuer med unga vuxna med ADHD och Aspergers syndrom
  CKS Rapport / Linköpings universitet, Centrum för kommunstrategiska studier, 2012:4, 2012.


  Fulltext PDF

Åsa Bråmå
  Går det att vända utvecklingen i utsatta bostadsområden?: Exemplet Navestad/Ringdansen i Norrköping
  CKS Rapport / Linköpings universitet, Centrum för kommunstrategiska studier, 2011:5, 2011.


  Fulltext PDF

Susanne Urban, Rurik Holmberg, Giulia Ray, John Boman, Ulrik Lögdlund and Christer Johansson
  Mot arbetslivet med skyddsnät: Slutrapport från den externa utvärderingen av Tänk Om, ett projekt i Linköping och Norrköping finansierat av Europeiska Socialfonden 2008–2011
  CKS Rapport / Linköpings universitet, Centrum för kommunstrategiska studier, 2011:3, 2011.


  Fulltext PDF

Sara Gustafsson (f.d. Emilsson) and Olof Hjelm
  Strategiskt och verkningsfullt?: Ledningsverktygs bidrag till kommuners hållbarhetsarbete
  CKS Rapport / Linköpings universitet, Centrum för kommunstrategiska studier, 2011:4, 2011.


  Fulltext PDF

Anna Elmqvist
  Äldreforskning vid Linköpings universitet: en sammanställning av kunskapsläget
  CKS Rapport / Linköpings universitet, Centrum för kommunstrategiska studier, 2011:2, 2011.


  Fulltext PDF

Bo Persson
  Lokal och regional näringslivspolitik: konkurrens, samarbete, utveckling
  CKS Rapport / Linköpings universitet, Centrum för kommunstrategiska studier, 5, 2010.


  Fulltext PDF

Karolina Isaksson
  Lokalsamhället och vardagens transporter: berättelser från Vadstena, Åtvidaberg och Ljura i Norrköping
  CKS Rapport / Linköpings universitet, Centrum för kommunstrategiska studier, 6, 2010.


  Fulltext PDF

Gissur Ó Erlingsson and Richard Öhrvall
  Politikens villkor: Om engagemang och avhopp i kommunpolitiken
  CKS Rapport / Linköpings universitet, Centrum för kommunstrategiska studier, 2010:4, 2010.


  Fulltext PDF

Kent Waltersson
  Verksamhetsberättelse 2010: Centrum för kommunstrategiska studier Mars 2010
  CKS Rapport / Linköpings universitet, Centrum för kommunstrategiska studier, 2011:1, 2010.


  Fulltext PDF

Madelaine Johansson, Mattias Hjerpe, Louise Simonsson and Sofie Storbjörk
  Hur möter östgötakommunerna klimatfrågan?: En kartläggning av risker, sårbarhet och anpassning inför klimatvariationer och klimatförändringar
  CKS Rapport / Linköpings universitet, Centrum för kommunstrategiska studier, 2009:4, 2009.


  Fulltext PDF

Madelaine Johansson, Mattias Hjerpe, Louise Simonsson and Sofie Storbjörk
  Hur möter östgötakommunerna klimatfrågan?: En kartläggning av risker, sårbarhet och anpassning inför klimatvariationer och klimatförändringar
  CKS Rapport / Linköpings universitet, Centrum för kommunstrategiska studier, 2009:4, 2009.


Mats Brusman and Tora Friberg
  Lyssna och lära, tala och tänka: En kunskapsarena för universitet och kommuner
  CKS Rapport / Linköpings universitet, Centrum för kommunstrategiska studier, 3, 2009.


  Fulltext PDF

Gissur Erlingsson
  Partidemokrati på landstingsnivå: Kunskapsinventering med empiriska illustrationer
  CKS Rapport / Linköpings universitet, Centrum för kommunstrategiska studier, 2009:2, 2009.


  Fulltext PDF

Björn Eklund
  Verksamhetsberättelse 2009: Centrum för kommunstrategiska studier Mars 2010
  CKS Rapport / Linköpings universitet, Centrum för kommunstrategiska studier, 2010:3, 2009.


  Fulltext PDF

Gunnel Östlund and Gustavsson Holmström Marie
  Vad innebär ett "serviceinriktat" förhållningssätt?: Pilotstudie i Linköpings kommun
  CKS Rapport / Linköpings universitet, Centrum för kommunstrategiska studier, 2008:1, 2008.


  Fulltext PDF

Björn Eklund
  Verksamhetsberättelse 2008: Centrum för kommunstrategiska studier
  CKS Rapport / Linköpings universitet, Centrum för kommunstrategiska studier, 2009:1, 2008.


  Fulltext PDF

Sabine Gruber
  I skolans vilja att åtgärda "hedersrelaterat" våld: etnicitet, kön och våld
  CKS Rapport / Linköpings universitet, Centrum för kommunstrategiska studier, 2007:1, 2007.


  Fulltext PDF

Mattias Legnér
  Industriarv och kulturmiljöpolicy i stadsförnyelseprocesser: Norrköping, Baltimore och Milano
  CKS Rapport / Linköpings universitet, Centrum för kommunstrategiska studier, 2007:4, 2007.


  Fulltext PDF

Björn Eklund
  Verksamhetsberättelse 2007: Centrum för kommunstrategiska studier
  CKS Rapport / Linköpings universitet, Centrum för kommunstrategiska studier, 2008:3, 2007.


  Fulltext PDF

Geoffrey Gooch, Bo Persson and Gabriella Jansson
  Demokratisk dialog eller kamp om dagordningen? Studier av kommunikationen mellan kommuner, massmedier och medborgare i Östergötland
  CKS Rapport / Linköpings universitet, Centrum för kommunstrategiska studier, 2006:5, 2006.


Marie Gustavsson Holmström and Helena Forne-Wästlund
  Omslaget - ett projekt med genomslag: Utvärdering av kvalitetsarbete inom handikappverksamheten i Norrköpings kommun
  CKS Rapport / Linköpings universitet, Centrum för kommunstrategiska studier, 2006:1, 2006.


Leif Jonsson and Monica Rosander
  Samverkan som överlevnadsstrategi?: En sammanställning av betydelsefulla förhållanden för kommunal samverkan
  CKS Rapport / Linköpings universitet, Centrum för kommunstrategiska studier, 2006:7, 2006.


Susanne Severinsson
  Tålamodets praktik: en studie om socialpedagogiskt arbete med barn och unga i svårigheter
  CKS Rapport / Linköpings universitet, Centrum för kommunstrategiska studier, 2006:6, 2006.


Eva Marie Rigné, Kristina Hellberg, Marie Gustavsson Holmström, Ingrid Hylander and Maria Monahov
  Utvärdering av projektet "Barns och ungdomars bästa"
  CKS Rapport / Linköpings universitet, Centrum för kommunstrategiska studier, 2, 2006.


  Fulltext PDF

Ingemar Nordin, Per-Erik Liss and Tommy Svensson
  Målsättningar och verklighet: vård och omsorg i kommunal regi
  CKS Rapport / Linköpings universitet, Centrum för kommunstrategiska studier, 2005:5, 2005.


Bodil Axelsson and Bengt-Göran Martinsson
  Sommarteater i kommunerna: Former och förutsättningar
  CKS Rapport / Linköpings universitet, Centrum för kommunstrategiska studier, 2005:2, 2005.


Ingrid Hylander
  Utvärdering av familjestödjande åtgärder: Delutvärdering av projektet "Barns och ungdomars bästa"
  CKS Rapport / Linköpings universitet, Centrum för kommunstrategiska studier, 2006:2, 2005.


Peter Aronsson, Lasse Kvarnström and Helena Kåks
  Östgötar - finns dom? Om östgötska identiteter och den roll de spelat och kan spela för samhällsförändringen
  CKS Rapport / Linköpings universitet, Centrum för kommunstrategiska studier, 1, 2005.


  Fulltext PDF

Nina Nikku
  Etik, ekonomi & politik: Om normer och värden i de kommunala nämndernas arbete
  CKS Rapport / Linköpings universitet, Centrum för kommunstrategiska studier, 2003:2, 2003.


Maria Arvidsson
  Kommunalt kvalitetsarbete i samverkan: En sammanfattande utvärdering av ett regionalt utvecklingsprojekt
  CKS Rapport / Linköpings universitet, Centrum för kommunstrategiska studier, 2003:1, 2003.


Anders Hjort af Ornäs and Tiia Riitta Granfelt
  Näringslivsklimat i kommunerna: en fråga om kultur och samspel
  CKS Rapport / Linköpings universitet, Centrum för kommunstrategiska studier, 2003:3, 2003.


Marie Gustavsson Holmström and Maria Arvidsson
  Ung i Motala 2002: Lokal uppföljning av ungdomspolitiken i Motala kommun
  CKS Rapport / Linköpings universitet, Centrum för kommunstrategiska studier, 2003:5, 2003.


Gunnel Colnerud, Kjell Granström and Ingegerd Zetterholm Ankarstrand
  Lokala styrelser med föräldramajoritet: inflytande på riktigt eller på låtsas?
  CKS Rapport / Linköpings universitet, Centrum för kommunstrategiska studier, 2001:3, 2001.


Charles Edquist and Hans Sjögren
  Östergötland: en innovativ miljö?
  CKS Rapport / Linköpings universitet, Centrum för kommunstrategiska studier, 2001:2, 2001.


Tiia Riitta Granfelt and Anders Hjort af Ornäs
  Småföretagandets kultur: det saknade sammanhanget
  CKS Rapport / Linköpings universitet, Centrum för kommunstrategiska studier, 1999:3, 1999.


 Responsible for this page: Peter Berkesand
Last updated: 2010-08-30