Göm menyn

Publications for
Studier av vuxenutbildning, folkbildning och högre utbildning

Chapters in Books

Henrik Nordvall
  Det radikala medvetandegörandet: en snårig väg med fallgropar
  Folkbildning för förändring: Dilemman i politiskt mobiliserande didaktik, Linköping University Electronic Press, 2013, 85-96.


Henrik Nordvall
  Mobilisering för laglydnad
  Folkbildning för förändring: dilemman i politiskt mobiliserande didaktik, Linköping University Electronic Press, 2013, 97-111.


Reports

Lisbeth Eriksson, Staffan Larsson, Martin Lundberg and Henrik Nordvall
  Folkbildning för förändring: Dilemman i politiskt mobiliserande didaktik
  Studier av vuxenutbildning, folkbildning och högre utbildning, 6, 2013.


  Fulltext PDF

Marcella Milana (ed.), Per Andersson, Marin Gross, Larissa Jõgi, Susanne Köpsén and Anne Larson
  BABAR: Becoming Adult Educators in the Baltic-Sea Region
  Studier av vuxenutbildning, folkbildning och högre utbildning, 4, 2010.


  Fulltext PDF

Staffan Larsson and Henrik Nordvall
  Study Circles in Sweden: An Overview with a Bibliography of International Literature
  Studier av vuxenutbildning, folkbildning och högre utbildning, 5, 2010.


  Fulltext PDF

Sam Paldanius
  En folkhögskolemässig anda i förändring: En studie av folkhögskoleanda och mässighet i folkhögskolans praktik
  Studier av vuxenutbildning, folkbildning och högre utbildning, 1, 2007.


  Fulltext PDF

Lisbeth Eriksson
  Lokal utveckling i storstad - vad händer i förorten?: En första delrapport från en treårig studie om lokal utveckling och folkbildningens villkor och vardag
  Studier av vuxenutbildning, folkbildning och högre utbildning, 2, 2007.


  Fulltext PDF

Sam Paldanius
  Reflektioner om studenters lärande och icke lärande i universitetskurser
  Studier av vuxenutbildning, folkbildning och högre utbildning, 3, 2007.


  Fulltext PDF

 Responsible for this page: Peter Berkesand
Last updated: 2010-08-30