Göm menyn

Publications for
Linköping Studies in Identity and Pluralism

Books

Niclas Blåder
  Två församlingars praktiska tänkande om identitet och pluralism
    Linköping Studies in Identity and Pluralism, 8, Linköping University Electronic Press, 2008.


  Fulltext PDF

Anthologies

Göran Collste
  Religious and Ethnic Pluralism in Malaysia
  Linköping Studies in Identity and Pluralism, 4, Linköping University Electronic Press, 2006.


  Fulltext PDF

Kjell O. Lejon
  E Pluribus Unum?: Studier i religiös identitet och pluralism
  Linköping Studies in Identity and Pluralism, 2, Linköping University Electronic Press, 2003.


  Fulltext PDF

Ph.D. Theses

Marcus Agnafors
  Justice among Us: A Philosophical Analysis of Michael Walzer’s Theory of Justice
  2010.


Rikard Roitto
  Behaving as a Christ‐Believer: A Cognitive Perspective on Identity and Behavior Norms in Ephesians
  2009.


David M. Gustafson
  D. L. Moody and Swedes: Shaping Evangelical Identity among Swedish Mission Friends 1867–1899
  2008.


  Fulltext PDF

Niclas Blåder
  Gemenskap och mångfald: En ekklesiologisk studie med utgångspunkt i Don S. Brownings metod, där två församlingars tal om identitet och pluralism i den egna församlingen relateras till Dietrich Bonhoeffers teologiska tänkande
  2008.


  Fulltext PDF

Licentiate Theses

Mats Larsson
  De ”riktigt kristna”, deras ”wänner” och ”motståndare”: en lokal- och frikyrkohistorisk studie av Askers baptistförsamlings identitet och mentalitet, 1858−1887
  2007.


  Fulltext PDF

Håkan Sunnliden
  Framväxten av en postmodern kyrkomodell?: Ralph W. Neighbour Jr. och The Cell Group Church
  2007.


  Fulltext PDF

Reports

Kjell O. Lejon
  “Conservative with a heart”: reflektioner över George W. Bushs “compassionate conservatism”
  Linköping Studies in Identity and Pluralism, 12, 2012.


  Fulltext PDF

Kjell O. Lejon
  The Inauguration Ceremony as Public Theology: The cases of George H. W. Bush and Barack Obama
  Linköping Studies in Identity and Pluralism, 13, 2012.


  Fulltext PDF

Göran Collste
  Possibilities of Religous Pluralism
  Linköping Studies in Identity and Pluralism, 3, 2005.


  Fulltext PDF

Hans Ingvar Roth
  Identitet och pluralism: En forskningsöversikt med särskild hänsyn till religionsvetenskapliga aspekter
  Linköping Studies in Identity and Pluralism, 1, 2003.


  Fulltext PDF

 Responsible for this page: Peter Berkesand
Last updated: 2010-08-30