Göm menyn

Publications for
CUL-rapporter

Chapters in Books

Anna Bjuremark
  Pedagogisk kompetensutveckling utifrån ett CUL-perspektiv
  När mästaren tar ett steg tillbaka: - ett pedagogiskt utvcklingsprojekt vid Carl Malmsten Furniture Studies, LiU-Tryck, Linköping, 2014, 7-10.


Anna Bjuremark
  Utvärdering och måluppfyllelse: Måluppfyllelse ur ett styrningsperspektiv, Summativ utvärdering
  När mästaren tar ett steg tillbaka: ett pedagogiskt utvecklingsprojekt vid LiU Malmsten Furniture Studies, Linköpings universitet, 2014, .


Christoph Röcklinsberg
  Hur skilja G från VG i kvalitativa bedömningar - en dokumentation
  Att bedöma och sätta betyg: En utvecklingskonferens om traditioner, krav och nytänkande vid LiU, 11 mars 2010, Centrum för undervisning och lärande, Linköpings universitet, 2011, 48-53.


Sofie Storbjörk
  Kan vi se träden genom skogen?: Bedömning och betygssättning vid gruppexamination
  Att bedöma och sätta betyg: En utvecklingskonferens om traditioner, krav och nytänkande vid LiU, 11 mars 2010, LiU-tryck, 2011, 72-80.


Andreas Wallo
  Projektarbete i högre utbildning – några kritiska reflektioner
  Att bedöma och sätta betyg - En utvecklingskonferens om traditioner, krav och nytänkande vid LiU, 11 mars 2010, Centrum för undervisning och lärande, 2010, 91-96.


Christina Öberg and Johan Holtström
  Hur nås höga kursutvärderingar?: En studie av korrelationen mellan kursutvärderingar, nedlagd tid och studenters resultat på kurser
  Ingår i rapporten: Ett år med Bologna - vad har hänt vid LiU?, Linköping University Electronic Press, 2009, 91-103.


Roger Klinth and Cecilia Lindgren
  Progression i en bolognaanpassad utbildning
  Ett år med Bologna - vad har hänt vid LiU?: en rapport från CUL-dagen 11 december 2008, Centrum för undervisning och lärande, Linköpings universitet, 2009, 149.


Erik Sandberg
  Gruppexamination: Problem, fördelar och åtgärder
  Variation på temat examination, LiU, 2008, .


Alf Westelius
  Industridoktorander - en möjlighet och utmaning
  Bredd och djup: 6:e universitetspedagogiska konferensen vid Linköpings universitet 14 november 2002, CUL Linköpings universitet, 2002, 155-161.


Conference Proceedings

Magnus Dahlstedt
  Det svårfångade "kulturmötet": Mångfald och skillnadsskapande inom den entreprenöriella akademin
  CUL-rapporter, 14, Centrum för undervisning och lärande, 2009.


Conference Articles

Björn Oskarsson
  Do we know if students are grasping what we want to convey? [Original title: Vet vi om studenterna uppfattar det vi vill få fram?]
  LiU:s utvecklingskonferens 10 mars 2010, Linköping, 2014.


  Fulltext PDF

Gunnel Östlund
  Att bedöma professionsspecifika kompetenser
  Utbildning - undervisning - utmaning - utveckling :: en rapport från LiU:s utvecklingskonferens 10 mars 2011, 2012.


Madelaine Johansson, Per Sandén and Anders Johansson
  Individuella basgruppsunderlag - ett verktyg för synliggörande av individuell kunslapsinhämtning och -bearbetning samt reflektion i basgruppsarbetet
  Utbildning - undervisning -utmaning - utveckling: En rapport från LiU:s utvecklingskonferens 10 mars 2011, 2012.


  Fulltext PDF

Per Simfors, Ann-Kari Sundberg and Laura Álvarez López
  Studentcentrerad och forskningsbaserad kursutveckling – en mojlighet?
  UTBILDNING – UNDERVISNING – UTMANING – UTVECKLING: En rapport fran LiU:s utvecklingskonferens 10 mars 2011, 2012.


Magnus Dahlstedt
  Var god reflektera!: Reflektioner kring lärandeideal och lärarutbildning i förändring
  Utbildning - Undervisning - Utmaning - Utveckling: En rapport från LiU:s utvecklingskonferens 10 mars 2011, 2012.


  Fulltext PDF

Björn Oskarsson
  Vet vi om studenterna uppfattar det vi vill få fram?
  Utbildning - Undervisning - Utmaning - Utveckling: En rapport från LiU:s utvecklingskonferens 10 mars 2011, 2012.


  Fulltext PDF

Anna Bjuremark
  Med intuitiv kunskap och instrumentella verktyg som underlag för bedömning och betygssättning
  Att bedöma och sätta betyg :: en utvecklingskonferens om traditioner. krav och nytänkande vid LiU, 11 mars 2010, 2011.


Katarina Eriksson (Barajas)
  Att byta perspektiv – från doktorand till forskarhandledare
  Pedagogiska utmaningar i tiden: 10:e universitetspedagogiska konferensen vid Linköpings universitet 8-9 november 2006, 2007.


  Fulltext PDF

Christina Öberg
  På jakt efter alternativa handledningsformer
  Pedagogiska utmaningar i tiden, 2006.


Reports

Björn Lindenmo
  Att besöka varandras undervisning: Om auskultationer som utvecklingsmöjlighet i högskolan
  CUL-rapporter, 17, 2014.


  Fulltext PDF

Madelaine Johansson
  Högskolepedagogik och examination: universitetsläraruppdragets Janusansikte?
  CUL-rapporter, 2014:19, 2014.


  Fulltext PDF

Anna Bjuremark and Ann-Sofie Bergeling Bergeling
  När mästaren tar ett steg tillbaka: - ett pedagogiskt utvecklingsprojekt vid Carl Malmsten Furniture Studies
  CUL-rapporter, 18, 2014.


  Fulltext PDF

Elinor Edvardsson Stiwne
  Utbildning – Undervisning – Utmaning – Utveckling: En rapport från LiU:s utvecklingskonferens 10 mars 2011
  CUL-rapporter, 16, 2012.


  Fulltext PDF

Anna Bjuremark
  Att bedöma och sätta betyg: En utvecklingskonferens om traditioner. krav och nytänkande vid LiU
  CUL-rapporter, 15, 2011.


  Fulltext PDF

Elinor (red.) Edvardsson Stiwne
  Ett år med Bologna: Vad har hänt vid LiU?
  CUL-rapporter, 2009:14, 2009.


  Fulltext PDF

Anna Bjuremark, Helen Setterud and Carin Franzén
  Att examinera kvalitet i kurser och program
  CUL-rapporter, 2008:13, 2008.


Anna Bjuremark
  Bakgrund - Från Kunskapskontroll till att stödja lärande
  CUL-rapporter, 2008:13, 2008.


  Fulltext PDF

Anna Bjuremark, Johan Hedborg, Nigel John Musk and Eva Tjernström
  Hemtenta, salstenta, muntlig tenta, inlämningsuppgifter, portfolio: Variation på temat examination
  CUL-rapporter, 2008:13, 2008.


Anna Bjuremark, Camilla Nilsberth, Marlene Dufvenberg and Theresa Holmgren
  Kursutvärdering som incitament till förändring
  CUL-rapporter, 2008:13, 2008.


Anna Bjuremark
  Variation på temat examination: En rapport från grundutbildningsdag och rundabordssamtal vid LiU 2007
  CUL-rapporter, 2008:13, 2008.


  Fulltext PDF

Jenny Palm
  Att bli bihandlare: en process med förväntningar, hinder och stöd
  CUL-rapporter, 2007:12, 2007.


Helene Hård af Segerstad
  Pedagogiska utmaningar i tiden: 10:e Universitetspedagogiska konferensen vid Linköpings universitet 8-9 november 2006
  CUL-rapporter, 2007:12, 2007.


  Fulltext PDF

Robert Thornberg
  Studentdriven undervisning och reflexiv efterhandledning
  CUL-rapporter, 2007:12, 2007.


Song Ee Ahn
  Att vara lärare eller att arbeta som lärare - en reflektion över läraridentiteten
  CUL-rapporter, 2006:10, 2006.


Anna Milberg
  Forskarutbildningens mål: är kunskapssynens utveckling förbisedd
  CUL-rapporter, 2006:10, 2006.


Helene Hård af Segerstad
  Nya villkor för lärande och undervisning: 9:e Universitetspedagogiska konferensenvid Linköpings universitet 17 oktober 2005
  CUL-rapporter, 2006:10, 2006.


  Fulltext PDF

Ann-Katrin Perselli and Kajsa Gustafsson Åman
  Universitetslärares syn på studenters informationskompetens vid Linköpings universitet
  CUL-rapporter, 2006:11, 2006.


  Fulltext PDF

Ingrid Karlsson and Anna Fogelberg Eriksson
  Genus som innehåll och form i högskoleundervisning
  CUL-rapporter, 2004:9, 2004.


Anna Bjuremark
  Iscensättning av problematiken genus och mångfald i undervisningen vid LiU: några exempel från fördjupningskurser i högskolepedagogik
  CUL-rapporter, 2004:9, 2004.


  Fulltext PDF

Anna Bjuremark
  Iscensättning av problematikengenus och mångfaldi undervisningen vid LiU: några exempel från fördjupningskurseri högskolepedagogi
  CUL-rapporter, 2004:9, 2004.


  Fulltext PDF

Lena Strömbäck
  Så tycker kvinnor och män om våra utbildningar
  CUL-rapporter, 2004:9, 2004.


Åsa Hult and Håkan Hult
  Att fuska och plagiera: Ett sätt att leva eller ett sätt att överleva?
  CUL-rapporter, 2003:6, 2003.


  Fulltext PDF

Håkan Hult
  Från målbeskrivning till kunskapskontroll: 7:e universitetspedagogiska konferensen vid Linköpings universitet
  CUL-rapporter, 2003:8, 2003.


  Fulltext PDF

Thom Axelsson
  Som man frågar får man svar: Att formulera en fråga
  CUL-rapporter, 2003:8, 2003.


Madelaine Engström, Anders Haraldsson, Tove Mattsson and Minna Salminen-Karlsson
  Studenter genusgranskar sin utbildning: Projekt med elektro- och dataprogrammen och lärarutbildningen vid Linköpings universitet
  CUL-rapporter, 2003:5, 2003.


  Fulltext PDF

Anna Fyrenius and Charlotte Silén
  Utgångspunkter för basgruppsarbete i PBL
  CUL-rapporter, 2003:7, 2003.


  Fulltext PDF

Håkan Hult
  Bredd och djup: 6:e universitetspedagogiska konferensen vid Linköpings universitet, 14 november 2002
  CUL-rapporter, 2004:4, 2002.


  Fulltext PDF

Håkan Hult
  Forskningsprocessen som metafor för undervisning
  CUL-rapporter, 2001:2, 2001.


  Fulltext PDF

Sten Johansson and Johan Hedbrant
  Kursskal eller aktiv kurshemsida: Sammanfattning av några erfarenheter av kursskali teknologkurser
  CUL-rapporter, 2001:3, 2001.


Håkan Hult
  Process och produkt: 5:e universitetspedagogiska konferensen vid Linköpings universitet, 15 november 2001
  CUL-rapporter, 2001:3, 2001.


  Fulltext PDF

Charlotte Silén and Helene Hård af Segerstad
  Texter om PBL: texter, praktik, reflektioner
  CUL-rapporter, 2001:1, 2001.


  Fulltext PDF

 Responsible for this page: Peter Berkesand
Last updated: 2010-08-30