Göm menyn

Publications for
Skriftserie / Tema, Kultur och samhälle, Linköpings universitet

Books

Johan Fornäs
  Reading the €uro: Money as a Medium of Transnational Identification
    Skriftserie / Tema, Kultur och samhälle, Linköpings universitet, 2007:1, Department of Culture Studies, Linköping University, 2008.


  Fulltext PDF

Peter Aronsson and Magdalena Hillström
  Kulturarvens dynamik: det institutionaliserade kulturarvets förändringar
    Skriftserie / Tema, Kultur och samhälle, Linköpings universitet, 2005:2, Linköping University Electronic Press, 2005.


  Fulltext PDF

Anthologies

Anna Eskilsson, Anna Eskilsson and Anna Eskilsson
  Idéer om hembygden: utmaningar för en folkrörelse med lokalsamhället i fokus i en globaliserad värld
  Skriftserie / Tema, Kultur och samhälle, Linköpings universitet, 2007:4, Linköpings universitet, 2007.


Anna Eskilsson
  Idéer om hembygden: utmaningar för en folkrörelse med lokalsamhället i fokus i en globaliserad värld Från motstånd till mötesplats?
  Skriftserie / Tema, Kultur och samhälle, Linköpings universitet, 4, Tema Kultur och samhälle, Campus Norrköping, Linköpings universitet, 2007.


Annika Alzén and Peter Aronsson
  Demokratiskt kulturarv?: Nationella institutioner, universella värden, lokala praktiker
  Skriftserie / Tema, Kultur och samhälle, Linköpings universitet, 2006:1, Linköping University Electronic Press, 2006.


  Fulltext PDF

Chapters in Books

Björn Grip
  Samtidshistorien i dödlighetens spegel
  Kulturaliseringens samhälle: Problemorienterad kulturvetenskaplig forskning vid Tema Q 2002-2012, Linköping University Electronic Press, 2012, 154-158.


  Fulltext PDF

Bodil Axelsson
  Sound machine through city space:: The sprawled studio and the signature at the center
  Konst genom staden/Art through city space, Linköpings universitet, Tema kultur och samhälle, 2010, .


Martin Kylhammar
  Maskinerna som litterärt tema
  Lyriska ingenjörer: tåg och telefon i svensk litteratur, Tema kultur och samhälle, Linköpings universitet, 2009, 2-5.


Annika Alzén
  Demokrati och kultur-varv
  Demokratiskt kulturarv: nationella institutioner, universella värden, lokala praktiker, Tema Kultur och samhälle, Campus Norrköping, Linköpings universitet, 2006, 139-163.


  Fulltext PDF

Peter Aronsson
  Demokratiskt kulturarv: nationella institutioner, universella värden, lokala praktiker
  Demokratiskt kulturarv?: Nationella institutioner, universella värden, lokala praktiker, Tema Kultur och samhälle, Campus Norrköping, Linköpings universitet, 2006, 1-17.


  Fulltext PDF

Bodil Axelsson
  Sommarteater som spelplats för demokrati: möjligheter och dilemman
  Demokratiskt kulturarv?: nationella institutioner, universella värden, lokala praktiker, Tema Kultur och samhälle, Campus Norrköping, Linköpings universitet, 2006, 216-226.


  Fulltext PDF

Magdalena Hillström
  Arvtagarna: Minnen och museipolitik vid Nordiska museet och Skansen 1902 i
  Kulturarvens dynamik: det institutionaliserade kulturarvets förändringar, Linköpings universitet, 2005, 98-110.


David Ludvigsson
  Den historiska dokumentärfilmen och bilden av vårt förflutna
  Kulturarvens dynamik: Det institutionaliserade kulturarvets förändringar, Tema Kultur och Samhälle, Linköpings universitet, 2005, 250-258.


Bodil Axelsson
  Dynamik, makt och auktoritet i Alvastra krönikespel: institutionalisering och traditionalisering i en klosterruin
  Kulturarvens dynamik: det institutionaliserade kulturarvets förändringar, Linköpings universitet, 2005, 289-296.


Svante Beckman
  Utvecklingstendenser i nutida kulturarv
  Kulturarvens dynamik: det institutionaliserade kulturarvets förändringar, Linköpings universitet, 2005, 328-340.


Conference Proceedings

Svante Beckman
  Kulturaliseringens samhälle: Problemorienterad kulturvetenskaplig forskning vid Tema Q 2002 - 2012: Tema Q jubileumssymposium 19-20 januari 2012, Norrköping, Sweden
  Linköping Electronic Conference Proceedings, 66, Linköping University Electronic Press, 2012.


  Fulltext PDF

Conference Articles

Martin Kylhammar
  Kultur och modernitet: Ett forskningsprograms väg från då till sedan
  Kulturaliseringens samhälle: Kulturaliseringens samhälle : problemorienterad kulturvetenskaplig forskning vid Tema Q 2002-2012, 2012.


Leif Jonsson
  Kultur- och samhällsforskning - vad står i förgrunden och vad finns i bakgrunden?
  Skriftserie / Tema, Kultur och samhälle, Linköpings universitet, 2012.


Svante Beckman
  Tema Q:s bakgrund och utveckling
  Kulturaliseringens samhälle: Problemorienterad kulturvetenskaplig forskning vid Tema Q 2002 - 2012, 2012.


  Fulltext PDF

Egle Rindzeviciute
  The House of Human & Social Sciences
  Skriftserie / Tema, Kultur och samhälle, Linköpings universitet, 2012.


  Fulltext PDF

Martin Fredriksson
  Upphovsrätten - Ett civilisationsprojekt i sönderfall?
  Skriftserie / Tema, Kultur och samhälle, Linköpings universitet, 2012.


Ann-Charlotte Gilboa Runnvik
  Varför gör jag egentligen det här?
  Skriftserie / Tema, Kultur och samhälle, Linköpings universitet, 2012.


Licentiate Theses

Björn Grip
  Samhällsförändring och det ömtåliga hjärtat: En analys av samhälle, ohälsa och hjärtdödlighet i Linköping och Norrköping från 1950-tal till 2000-tal
  2012.


  Fulltext PDF

Andreas Gunnarsson
  Genetik i fiktion
  2006.


  Fulltext PDF

Reports

Monica Bödker-Pedersen and Svante Beckman
  Bibliografi för Tema Q 2002 - 2010
  Skriftserie / Tema, Kultur och samhälle, Linköpings universitet, 2011:1, 2011.


  Fulltext PDF

Bodil Axelsson and Karin Becker
  Art through City Space
  Skriftserie / Tema, Kultur och samhälle, Linköpings universitet, 2010:1, 2010.


Mattias Legnér
  Historic Rehabilitation of Industrial Sites: Cases from North American and Swedish Cities
  Skriftserie / Tema, Kultur och samhälle, Linköpings universitet, 2008:1, 2008.


  Fulltext PDF

Johan Fornäs, Peter Aronsson, Karin Becker, Svante Beckman, Erling Bjurström, Tora Friberg, Martin Kylhammar and Roger Qvarsell
  Culture Unbound: Dimensions of Culturalisation
  Skriftserie / Tema, Kultur och samhälle, Linköpings universitet, 2007:5, 2007.


  Fulltext PDF

Peter Aronsson and Annika Sanden
  Idéer om hembygden: Utmaningar för en folkrörelse med lokalsamhället i fokus i en glokaliserad värld
  Skriftserie / Tema, Kultur och samhälle, Linköpings universitet, 2007:4, 2007.


  Fulltext PDF

Kristoffer Holt
  Stockholms skandinavistsymposium. Två rapporter: "Hur Nordiskt är Baltikum?" och "Svensk kultur sedd utifrån"
  Skriftserie / Tema, Kultur och samhälle, Linköpings universitet, 2007:3, 2007.


Svante Beckman
  Konsten, kulturpolitiken, forskningen. Rapport från en seminarieserie 2004
  Skriftserie / Tema, Kultur och samhälle, Linköpings universitet, 2005:3, 2005.


Lasse Kvarnström
  Tema Q och forskningslandskapet: inventering av pågående forskning och forskarutbildning i svensk akademisk miljö
  Skriftserie / Tema, Kultur och samhälle, Linköpings universitet, 2001:2, 2001.


 Responsible for this page: Peter Berkesand
Last updated: 2010-08-30