Göm menyn

Publications for
Tekniska högskolans rapporter (online)

Reports

Behbood Borghei
  UITP World Congress & Exhibition 2015: Compilation of field notes and empirical insights
  Tekniska högskolans rapporter (online), , 2015.


  Fulltext PDF

Elinor Edvardsson Stiwne
  Studentens första år: En jämförelse mellan 4 årskullar teknologstudenter
  Tekniska högskolans rapporter (online), 2005:1, 2005.


  Fulltext PDF

Elinor Edvardsson Stiwne, Dan Stiwne, Michael Rosander, Ulrika Bierberg and Karin Hagman
  Att börja på Y-programmet- förväntningar och verklighet. Teknologers förväntningar på och erfarenhet av första årets studier vid LiTH:s Y-program läsåret 1999-2000
  Tekniska högskolans rapporter (online), 2002:2, 2002.


Elinor Edvardsson Stiwne, Michael Rosander and Dan Stiwne
  Förväntningar och verklighet - Teknologers förväntningar på och erfarenhet av sina studier vid LiTH:s Y-program 
  Tekniska högskolans rapporter (online), 2002:3, 2002.


Elinor Edvardsson Stiwne, Dan Stiwne, Michael Rosander, Ulrika Bierberg and Karin Hagman
  Förväntningar och verklighet- teknologers förväntningar på och erfarenhet av första årets studier vid LiTH:s Y-program läsåret 1998-99
  Tekniska högskolans rapporter (online), 2002:1, 2002.


Linköpings Tekniska högskola Fakultetskansliet
  LiTHs forskarutbildning: nuläge och framtid
  Tekniska högskolans rapporter (online), 4, 2002.


  Fulltext PDF

Linköpings Tekniska högskola Fakultetskansliet
  Forskarutbildningen vid LiTH: en kartläggning av rekrytering, examination och arbetsmarknad
  Tekniska högskolans rapporter (online), 1, 2001.


  Fulltext PDF

Jan Perselli
  Doktorander om forskarutbildning: en undersökning av hur nydisputerade och doktorander ser på forskarutbildningen vid LiTH våren 1998
  Tekniska högskolans rapporter (online), 1, 2000.


  Fulltext PDF

Jan Perselli
  Handledare om forskarutbildning: en undersökning av hur professorer och docenter ser på forskarutbildningen vid LiTH våren 1999
  Tekniska högskolans rapporter (online), 2, 2000.


  Fulltext PDF

 Responsible for this page: Peter Berkesand
Last updated: 2010-08-30