Göm menyn

Publications for
Kinda Canal Research at Linköping University

Reports

Reinhold Castensson
  Hur Kinda kanal blev till: historisk-geografisk beskrivning av Kinda kanals tillkomst och anknytning till utvecklingen av Sveriges infrastruktursyste
  Kinda Canal Research at Linköping University, 5, 2007.


  Fulltext PDF

Elin Heinemark, N. Eklund and Reinhold Castensson
  Kinda kanal i kartor
  Kinda Canal Research at Linköping University, 4, 2006.


Mattias Hjerpe
  Om konsten att välja kanal: Tre scenarier för framtida utveckling av Kinda kanal
  Kinda Canal Research at Linköping University, 1, 2005.


  Fulltext PDF

 Responsible for this page: Peter Berkesand
Last updated: 2010-08-30