Göm menyn

Publications for
Studies in Language and Culture

Books

Gerd Carling, Mikael Demetri, Angelina Dimiter-Taikon, Lenny Lindell and Allan Schwartz
  Romer – 500 år i Sverige: språk, kultur, identitet
    Studies in Language and Culture, 28, Linköping University Electronic Press, 2016.


  Fulltext PDF

Jan Anward
  Doing language
    Studies in Language and Culture, 26, Linköping University Electronic Press, 2015.


  Fulltext PDF

Per Linell
  Samtalskulturer: kommunikativa verksamhetstyper i samhället. Vol. 1 och 2
    Studies in Language and Culture, 18, Institutionen för kultur och kommunikation, Linköpings universitet, 2011.


Per Linell
  Språkande: samtal, språk och grammatik
    Studies in Language and Culture, 17, Linköpings universitet, 2011.


Elisabet Hammar
  Muntlig franska via etern: radions insatser för praktisk färdighet i ett "elitspråk" 1948-1978
    Studies in Language and Culture, 3, Stift. Etermedierna i Sverige, 2001.


Anthologies

Martin Hellström, Mickaëlle Cedergren, Anders Jarlert, Henrik Johnsson, Caroline Krook, Lars Liljegren, Bengt-Göran Martinsson, Erik van Ooijen, Sten Magnus Petri, Astrid Regnell, Per Stam, Björn Sundberg and Göran Söderström
  Tron är mitt lokalbatteri: religion och religiositet i August Strindbergs liv och verk
  Studies in Language and Culture, 20, Artos & Norma bokförlag, 2012.


Chapters in Books

Martin Hellström
  August Strindberg och klostren
  Tron är mitt lokalbatteri: Religion och religiositet i August Strindbergs liv och verk, Artos & Norma bokförlag, 2012, 87-92.


Martin Hellström
  Inledning
  Tron är mitt lokalbatteri: Religion och Religiositet i August Strindbergs liv och verk, Artos & Norma bokförlag, 2012, 7-9.


Bengt-Göran Martinsson
  Mäster Olof i det nya medieriket: Litterär didaktik mellan påven, kungen och folkhemmet
  Tron är mitt lokalbatteri: Religion och religiositet i August Strindbergs liv och verk, Artos & Norma bokförlag, 2012, 155-170.


Lars Liljegren
  Strindberg och osedligheten: Översättning av "Dygdens lön" (Giftas) i ett postviktorianskt England
  Tron är mitt lokalbatteri: Religion och Religiositet i August Strindbergs liv och verk, Artos & Norma bokförlag, 2012, 171-192.


Conference Proceedings

Robert Eklund
  Proceedings of Fonetik 2013, the XXVIth Swedish Phonetics Conference: Studies in Language and Culture
  Studies in Language and Culture, 21, Linköping University Electronic Press, 2013.


  Fulltext PDF

Linda Jönsson, Viveca Adelswärd, Ann Cederberg, Per A. Pettersson and Caroline Kelly
  Svenskans beskrivning 24: Förhandlingar vid Tjugofjärde sammankomsten för svenskans beskrivning, Linköping, 22–23 oktober 1999
  Studies in Language and Culture, 2, Linköping University Electronic Press, 2001.


  Fulltext PDF

Elisabet Hammar
  Phonétique et pratiques de prononciation: l’apprentissage de la prononciation : chemin parcouru jusqu’à nos jours : actes du colloque de Linköping/Vadstena du 22 au 25 mai 1996
  Studies in Language and Culture, 1, Dept. of Language and Culture, 1998.


Conference Articles

Robert Eklund and Gustav Peters
  A comparative acoustic analysis of purring in juvenile, subadult and adult cheetahs
  Proceedings of Fonetik 2013 The XXVIth Annual Phonetics Meeting, 12-13 June 2013, Linköping University, Linköping, Sweden, 2013.


  Fulltext PDF

Kristina Nilsson Björkenstam, Mats Wirén and Robert Eklund
  Disfluency in child-directed speech
  Proceedings of Fonetik 2013 : the XXVIth annual phonetics meeting, 12-13 June 2013, Linköping University, Linköping, Sweden, 2013.


  Fulltext PDF

Ph.D. Theses

Solveig Daugaard
  Collaborating with Gertrude Stein: Media ecologies, reception, poetics
  2018.


  Fulltext PDF

Elin Käck
  “Swarming European Consciousness”: Europe and Tradition in the Work of William Carlos Williams
  2015.


Pamela Vang
  Good Guys: A Cultural Semiotic Study of the Print Advertising of the Oil Industry (1900-2000)
  2014.


  Fulltext PDF

Ali Reza Majlesi
  Learnables in Action: The Embodied Achievement of Opportunities for Teaching and Learning in Swedish as a Second Language Classrooms
  2014.


  Fulltext PDF

Jenny Malmqvist
  Belfast Textiles: On Ciaran Carson’s Poetics
  2013.


  Fulltext PDF

Alia Amir
  Doing Language Policy: A Micro-Interactional Study of Policy Practices in English as a Foreign Language Classes
  2013.


  Fulltext PDF

Ida Nynke van der Woude
  „Familie“ als Diskursobjekt: Veränderungen im Spiegel des Sprachgebrauchs der Presse seit den 1960er Jahren in Deutschland und Schweden
  2011.


  Fulltext PDF

Martin Hellström
  Förpackningens förvandlingar: Konsumtion och karneval i barnboken
  2011.


Christoph Röcklinsberg
  Kulturspezifische Interaktionsstile oder Wenn schwedischsprachige und deutschsprachige Arbeitskollegen im Restaurant zu Mittag essen: Eine Studie zur Einbettungskultur in kommunikativer Praxis
  2009.


  Fulltext PDF

Charlotte Lundgren
  Samarbete genom samtal: En samtalsanalytisk studie av multiprofessionella teamkonferenser inom smärtrehabilitering
  2009.


  Fulltext PDF

Jenny Magnusson
  Fokus ålder: betydelserelationer och betydelseförändring i användning
  2008.


  Fulltext PDF

Maria Strääf
  In Between Cultures: Franco-American Encounters in the Work of Edith Wharton
  2008.


  Fulltext PDF

Niklas Norén
  Apokoinou in Swedish talk-in-interaction: A family of methods for grammatical construction and the resolving of local communicative projects
  2007.


  Fulltext PDF

Maria Lindholm
  La Commission européenne et ses pratiques communicatives: Étude des dimensions linguistiques et des enjeux politiques des communiqués de presse
  2007.


  Fulltext PDF

Rickard Karlsson
  Svensk-franska förhandlingar: Bland sprätthökar och franska flugor i svenskt 1700-tal
  2007.


  Fulltext PDF

Nigel John Musk
  Performing Bilingualism in Wales with the Spotlight on Welsh: A Study of Language Policy and the Language Practices of Young People in Bilingual Education
  2006.


  Fulltext PDF

Johan Hofvendahl
  Riskabla samtal: en analys av potentiella faror i skolans kvarts- och utvecklingssamtal
  2006.


  Fulltext PDF

Jenny Öqvist
  När man talar om trollen: Personreferens i svenskt samtalsspråk
  2005.


  Fulltext PDF

Tiina Mäntymäki
  Hard & Soft: The Male Detective´s Body in Contemporary European Crime Fiction
  2004.


Charlotta Plejert
  To fix what’s not broken: repair strategies in non-native and native english conversation
  2004.


  Fulltext PDF

 Responsible for this page: Peter Berkesand
Last updated: 2010-08-30