Göm menyn

Publications for
ThemES - Themes on Migration and Ethnic Studies

Reports

Charles Woolfson
  The Politics of Brexit: European Free Movement of Labour and Labour Standards
  ThemES - Themes on Migration and Ethnic Studies, 45, 2017.


  Fulltext PDF

Maria Rosales
  Minding the gap: the role of UK civil society in the European refugee crisis
  ThemES - Themes on Migration and Ethnic Studies, 44, 2016.


  Fulltext PDF

Andrey Tibajev
  Utrikes födda på arbetsmarknaden i Sverige: en forskningsöversikt
  ThemES - Themes on Migration and Ethnic Studies, 43, 2016.


  Fulltext PDF

Annette Thörnquist
  East-West Labour Migration and the Swedish Cleaning Industry: A matter of immigrant competition?
  ThemES - Themes on Migration and Ethnic Studies, 42, 2015.


  Fulltext PDF

Annette Thörnquist
  False (Bogus) Self-Employment in East-West Labour Migration: Recent trends in the Swedish construction and road haulage industries
  ThemES - Themes on Migration and Ethnic Studies, 41, 2013.


  Fulltext PDF

Branka Likic-Brboric and Carl-Ulrik Schierup
  Asymmetric Governance, Labour Standards, and Migrants’ Rights: A Transatlantic Perspective on Migration, ‘Decent Work’, and the Role of Civil Society in Fair Globalisation
  ThemES - Themes on Migration and Ethnic Studies, 40, 2012.


  Fulltext PDF

Magnus Dahlstedt, Mikael Rundqvist and Viktor Vesterberg
  Medborgarskap, etnicitet, migration
  ThemES - Themes on Migration and Ethnic Studies, 39, 2011.


  Fulltext PDF

Zoran Slavnic
  Preservation and Sharing of Qualitative Data - Academic Debate and Policy Developments
  ThemES - Themes on Migration and Ethnic Studies, 38, 2011.


  Fulltext PDF

Caroline Tovatt
  Young people’s entry into the labour market – opportunities, strategies and gatekeepers
  ThemES - Themes on Migration and Ethnic Studies, 2011:37, 2011.


  Fulltext PDF

Carl-Ulrik Schierup and Aleksandra Ålund
  Beyond Liberal Pluralism: Migration and Politics of Exclusion in Europe
  ThemES - Themes on Migration and Ethnic Studies, 32, 2010.


  Fulltext PDF

Carl-Ulrik Schierup
  ”Diversity” and SocialExclusion in Third Way Sweden: The ”Swedish Model” in Transition, 1975–2005
  ThemES - Themes on Migration and Ethnic Studies, 35, 2010.


  Fulltext PDF

Mekonnen Tesfahuney
  Europas origo och telos: En tragikomisk betraktelse
  ThemES - Themes on Migration and Ethnic Studies, 33, 2010.


  Fulltext PDF

Charles Woolfson
  Precarious Work, Regulation and Labour Standards in Times of Crisis
  ThemES - Themes on Migration and Ethnic Studies, 34, 2010.


  Fulltext PDF

Martin Qvist
  Utveckling genom regional samverkan?: Insatser för arbete och entreprenörskap inom introduktionen för nyanlända invandrare i Sörmland
  ThemES - Themes on Migration and Ethnic Studies, 36, 2010.


  Fulltext PDF

Maritta Soininen
  Institutions Matter – Governance Makes Difference: Making of Diversity and Antidiscrimination Policy – the Dutch and the UK Case
  ThemES - Themes on Migration and Ethnic Studies, 09/31, 2009.


  Fulltext PDF

Sonia McKay
  The Relationship Between Status and Rights
  ThemES - Themes on Migration and Ethnic Studies, 29, 2009.


  Fulltext PDF

Magnus Dahlstedt
  The Swedish Road to Democracy?: Governmentality, Technologies of Citizenship and Popular Movements
  ThemES - Themes on Migration and Ethnic Studies, 30, 2009.


  Fulltext PDF

Martin Qvist
  Samordnat mottagande?: Styrnings- och samordningsprocesser inom introduktion och flyktingmottagande
  ThemES - Themes on Migration and Ethnic Studies, 27, 2008.


  Fulltext PDF

Peo Hansen
  A Common Market, a Common ‘Problem’: Migration andEuropean Integration Before and After the Launching of the Single Market
  ThemES - Themes on Migration and Ethnic Studies, 27, 2005.


  Fulltext PDF

Peo Hansen
  A Superabundance of Contradictions: The European Union’s Post-Amsterdam Policies on Migrant ‘Integration’, Labour Immigration, Asylum, and Illegal Immigration
  ThemES - Themes on Migration and Ethnic Studies, 28, 2005.


  Fulltext PDF

Peo Hansen and Carl-Ulrik Schierup
  Still a European Social Model?: From a Vision of a ‘Social Europe’ to the EU Reality of Embedded Neo-liberalism
  ThemES - Themes on Migration and Ethnic Studies, 26, 2005.


  Fulltext PDF

Anders Neergaard
  Arbetsförmedlarna på en rasifierad arbetsmarknad: Förändrare, förstärkare eller bara förvaltare?
  ThemES - Themes on Migration and Ethnic Studies, 23, 2004.


  Fulltext PDF

Zoran Slavnic
  Immigrant and Small Business Research in Sweden: An Overview
  ThemES - Themes on Migration and Ethnic Studies, 24, 2004.


  Fulltext PDF

Zoran Slavnic
  The Ultimate Ends of Political Responsibility, or a Responsible Interpretation of Max Weber
  ThemES - Themes on Migration and Ethnic Studies, 25, 2004.


  Fulltext PDF

Zoran Slavnic
  Att leva både här och där: Återvandringsprocessen bland Bosnier i Sverige
  ThemES - Themes on Migration and Ethnic Studies, 8, 2002.


  Fulltext PDF

Magnus Dahlstedt
  Demokrati genom civilt samhälle?: Reflektioner kring Demokratiutredningens sanningspolitik
  ThemES - Themes on Migration and Ethnic Studies, 10, 2002.


  Fulltext PDF

Magnus Dahlstedt
  Demokrati och nationella fantasier: Föreställningar om identitet och tillhörighet i studier av demokrati
  ThemES - Themes on Migration and Ethnic Studies, 14, 2002.


  Fulltext PDF

Les Terry
  Education, multiculturalism and the market: A perspective on developments in Australia
  ThemES - Themes on Migration and Ethnic Studies, 21, 2002.


  Fulltext PDF

Dusan Janjic
  Ethnic conflicts and minorities in a mutiiethnic society
  ThemES - Themes on Migration and Ethnic Studies, 20, 2002.


  Fulltext PDF

Anna Bredström and Magnus Dahlstedt
  Folkhemsrap?: Motstånd och ‘anständighet’ i svensk hiphop
  ThemES - Themes on Migration and Ethnic Studies, 7, 2002.


  Fulltext PDF

Sabine Gruber
  Från barn till nya medborgare till elever med invandrarbakgrund: En studie av etnisk mångfald i skolpolitiska dokument
  ThemES - Themes on Migration and Ethnic Studies, 5, 2002.


  Fulltext PDF

Magnus Dahlstedt
  För en revolutionär mångkulturalism
  ThemES - Themes on Migration and Ethnic Studies, 12, 2002.


  Fulltext PDF

Nihad Bunar
  Komplement eller konkurrent?: Fristående gymnasieskolor i ett integrationsperspektiv
  ThemES - Themes on Migration and Ethnic Studies, 18, 2002.


  Fulltext PDF

Philip Muus
  Migration, immigrants and labour markets in EU countries
  ThemES - Themes on Migration and Ethnic Studies, 3, 2002.


  Fulltext PDF

Magnus Dahlstedt
  Monokulturell demokrati: Om liberal demokrati och nation(alism)
  ThemES - Themes on Migration and Ethnic Studies, 13, 2002.


  Fulltext PDF

Sten Höglund
  Mångfaldens praktik II: Kunskapsöversikt över svensk forskning om rekrytering, kvalifikationsvärdering och kompetenshantering 1990-2001, särskilt forskning som kan belysa eventuell diskriminering
  ThemES - Themes on Migration and Ethnic Studies, 16, 2002.


  Fulltext PDF

Ali Osman
  Mångfaldens praktik III. The significance of adult educationsystem in the transition of immigrants to work: Background delineation of a research project
  ThemES - Themes on Migration and Ethnic Studies, 17, 2002.


  Fulltext PDF

John Wrench
  Mångfaldens praktik IV. Diversity management, discrimination and ethnic minorities in Europe: Clarifications, critiques and research agendas
  ThemES - Themes on Migration and Ethnic Studies, 19, 2002.


  Fulltext PDF

Catarina Lundquist
  Skolans mångfald: mångfaldsuttryckfrån nationell nivåtill den lokala skolans praktik
  ThemES - Themes on Migration and Ethnic Studies, 6, 2002.


  Fulltext PDF

Magnus Dahlstedt
  Utanförskapets tysta motstånd: "Politiskt passiva invandrare" som problematisk problembild
  ThemES - Themes on Migration and Ethnic Studies, 11, 2002.


  Fulltext PDF

Carl-Ulrik Schierup
  Uteslutningens politiska ekonomi: Mot en transatlantisk konvergens?
  ThemES - Themes on Migration and Ethnic Studies, 15, 2002.


  Fulltext PDF

Christina Johansson
  Utvärdering av återvändarverksamheten på Sociala Missionen
  ThemES - Themes on Migration and Ethnic Studies, 9, 2002.


  Fulltext PDF

Carl·Ulrik Schierup
  Vilken europeisk övertygelse?: Social utestängning, mångfald och EU-politik i förändring
  ThemES - Themes on Migration and Ethnic Studies, 22, 2002.


  Fulltext PDF

Lars-Göran Karlsson
  Citizenship, Work and Welfare in Muitiethnic Europe: Application to The Swedish Social Science Research Council, December 1999
  ThemES - Themes on Migration and Ethnic Studies, 1, 2001.


  Fulltext PDF

Lars-Göran Karlsson
  Mångfaldens praktik I: Ett internationellt jämförande forsknings- och utvecklingsprojekt om mångetniskt arbetsliv i omvandling 2000-2007
  ThemES - Themes on Migration and Ethnic Studies, 2, 2001.


  Fulltext PDF

Peo Hansen
  An ethno-cultural delineation of ’European’ identity: The case of ’The European dimension of education’
  ThemES - Themes on Migration and Ethnic Studies, 1: 1998, 1998.


Peo Hansen
  Eurobarometer: Constructing the European Other
  ThemES - Themes on Migration and Ethnic Studies, 1994: 4, 1994.


 Responsible for this page: Peter Berkesand
Last updated: 2010-08-30