Göm menyn

Publications for
LIU-IEI-R

Reports

Maria Björklund and Helena Forslund
  Transportrelaterar CSR-arbete: för ökad lönsamhet och innovation
  LIU-IEI-R, 00285, 2018.


  Fulltext PDF

Mats Abrahamsson
  Affärsmodeller för citylogistik & samordnad varudistribution: Handbok för kommuner och privata aktörer
  LIU-IEI-R, 283, 2017.


  Fulltext PDF

Fredrik Söderström and Ulf Melin
  Idé- och innovationsarbete i Linköpings kommun: analys och resultat av utvärdering
  LIU-IEI-R, 284, 2017.


  Fulltext PDF

Staffan Brege, Tomas Nord and Lars Stehn
  Industriellt byggande i trä - nuläge och prognos mot 2025
  LIU-IEI-R, 263, 2017.


  Fulltext PDF

Per-Erik Eriksson, Tomas Nord and Birgit Östman
  Kartläggning av brandincidener i flervåningshus med trästomme: Erfarenhet av 20 års brukande
  LIU-IEI-R, 16/00238, 2016.


  Fulltext PDF

Daniel Kindström, Mikael Ottosson, Patrik Thollander and Mario Kienzler
  Energitjänster i energibolag: ett ökat värdeskapande med kunden i fokus
  LIU-IEI-R, 240, 2015.


  Fulltext PDF

Mats Eklund and Sara Gustafsson (fd Emilsson)
  Tio utmaningar för ett hållbart Norrköping: Slutsatser från forskningsprogrammet Hållbara Norrköping (2010-2013)
  LIU-IEI-R, 219, 2015.


  Fulltext PDF

Behbood Borghei
  UITP World Congress & Exhibition 2015: Compilation of field notes and empirical insights
  Tekniska högskolans rapporter (online), , 2015.


  Fulltext PDF

Leenard Baas, Dick Magnusson and Santiago Mejía-Dugand
  Emerging selective enlightened self-interest trends in society: Consequences for demand and supply of renewable energy
  LIU-IEI-R, 204, 2014.


  Fulltext PDF

Tomas Nord and Staffan Brege
  En framtida hållbar trävärdekedja: Struktur, utveckling och möjligheter
  LIU-IEI-R, 2016:259, 2014.


  Fulltext PDF

Paul David Fenton
  Identifying the "Usual Suspects": assessing patterns of representation in ICLEI case study collections
  LIU-IEI-R, 2014:6, 2014.


  Fulltext PDF

Malin Nordström
  pm3 evolutionen: En innovationsberättelse från systemförvaltning till IT-governance
  LIU-IEI-R, 00196, 2014.


  Fulltext PDF

Uni Martinsen
  A Study of Environmental and Other Sustainable Activities in supply Chain Relationships at Clas Ohlson
  LIU-IEI-R, 191, 2013.


Sara Gustafsson (Emilsson), Paul Fenton, Jenny Palm and Jenny Ivner
  Aktörssamverkan i lokala strategiska energi-och klimatplaneringsprocesser: Slutrapport från forskningsprojektet Hållbara energi-och klimatstrategier- lärdomar ch potential
  LIU-IEI-R, 162, 2013.


  Fulltext PDF

Erik Sandberg
  Butiksetableringsprocessen i svensk detaljhandel
  LIU-IEI-R, 00163, 2013.


  Fulltext PDF

Uni Martinsen
  Case report - A study of environmental and other sustainable acitivies in supply chain relationships at Clas Ohlson
  LIU-IEI-R, LIU‐IEI‐RR‐‐13/00191‐‐SE, 2013.


Uni Martinsen
  Case report: Environmental work in relationships between logistics service providers and shippers
  LIU-IEI-R, LIU‐IEI‐RR‐‐13/00190‐‐SE, 2013.


Erik Eriksson, Ida Jonsson, Christian Skog and Robin Öhrn
  Dimensionering av momentskärmstativ
  LIU-IEI-R, 167, 2013.


  Fulltext PDF

Uni Martinsen
  Environmental Work in Relationships between Logistics Service providers and Shippers
  LIU-IEI-R, 190, 2013.


Johannes Matschewsky
  Evaluation and optimization of Product/Service Systems within the development process
  LIU-IEI-R, 161, 2013.


  Fulltext PDF

Mattias Lindahl, Tomohiko Sakao, Peter Hallberg and Johan Ölvander
  Innovative Customized Offering Design
  LIU-IEI-R, LIU-IEI-RR--13/00193--SE, 2013.


Jakob Rehme and Daniel Nordigården
  Situationsanalys av nuläget hos svenska elnätsbolag
  LIU-IEI-R, 13/00186, 2013.


Mattias Lindahl and Tomohiko Sakao
  State-of-the-art in companies regarding customised offering design
  LIU-IEI-R, LIU-IEI-RR--13/00192--SE, 2013.


Santiago Mejía-Dugand, Olof Hjelm and Leenard Baas
  Sustainable business and clean technology markets in megacities: an explorative research of their dynamics in Cairo and Mexico City
  LIU-IEI-R, 187, 2013.


  Fulltext PDF

Wisdom Kanda, Olof Hjelm and Santiago Mejia-Dugand
  Environmental Technology Export Promotion: A study of governmental initiatives in selected countries
  LIU-IEI-R, 12:005, 2012.


  Fulltext PDF

Olle Olsson and Håkan Aronsson
  Logistikhandbok för hälso- och sjukvården
  LIU-IEI-R, 189, 2012.


  Fulltext PDF

Ann-Britt Ryberg, Rebecka Domeij Bäckryd and Larsgunnar Nilsson
  Metamodel-Based Multidisciplinary Design Optimization for Automotive Applications
  LIU-IEI-R, 12/003, 2012.


  Fulltext PDF

Sara Gustafsson (fd Emilsson) and Caroline Rydholm
  Nyckelaktörer och processer i utvecklingen av ett mer hållbart transportsystem i Norrköpings kommun: en översikt
  LIU-IEI-R, 2012:9, 2012.


  Fulltext PDF

Henric Andersson and Magnus Carlsson
  Saab Aeronautics Handbook for Development of Simulation Models: Public Variant
  LIU-IEI-R, 12/00159, 2012.


  Fulltext PDF

Mårten Fristedt, Andreas Hansson, Maria Huge-Brodin, Jakob Rehme and Erik Sandberg
  Supply Chain Management in practice: A Case study of McDonald’s Sweden
  LIU-IEI-R, 2012:6, 2012.


  Fulltext PDF

Paul Fenton, Sara Gustafsson (Emilsson), Jenny Palm and Jenny Ivner
  Sustainable Energy and Climate Strategies: lessons from planning processes in five Swedish Municipalities
  LIU-IEI-R, 8, 2012.


  Fulltext PDF

Carolina Ersson, Mats Eklund and Jonas Ammenberg
  Vision för biodrivmedel i Östergötland: Tillgång på regionala råvaror och principer för en resurseffektiv produktion år 2030
  LIU-IEI-R, 2012:2, 2012.


Michael Martin, Niclas Svensson and Jorge Fonseca
  Assessing the Environmental Performance of Integrated Ethanol and Biogas Production:: Quantifying Industrial Symbiosis in the Biofuel Industry
  LIU-IEI-R, 115, 2011.


  Fulltext PDF

Jenny Ivner and Mats Eklund
  Biogas på gårdsnivå i Östergötland: Utvärdering och rekommendationer
  LIU-IEI-R, 138, 2011.


  Fulltext PDF

Ester Andréasson and Ulf Melin
  COSMIC - syndabock eller frälsare?: En fallstudie av införandet av och arbetet med ett IT-system för vård- och patientadministration inom Landstinget i Östergötland
  LIU-IEI-R, 143, 2011.


  Fulltext PDF

Jenny Ivner and Karin Westerberg
  Energiplanering i Östergötland : Ett samverkansprojekt för att stötta framtagande av kommunala energiplaner/klimatstrategier: Slutrapport
  LIU-IEI-R, 137, 2011.


  Fulltext PDF

Jonas Ammenberg, Roozbeh Feizaghaii, Anton Helgstrand, Mats Eklund and Leenard Baas
  Industrial symbiosis for improving the CO2-performance of cement production: Final report of the CEMEX-Linköping University industrial ecology project, 2011
  LIU-IEI-R, 2011:14, 2011.


  Fulltext PDF

Mats Abrahamsson, Erik Sandberg and Jakob Rehme
  Logistik i svensk handel: Ett projekt finansierat av Handelns Utvecklingsråd
  LIU-IEI-R, 143, 2011.


  Fulltext PDF

Jenny Ivner and Anton Helgstrand
  Miljöaspekter på ersättning av konventionell värmeproduktion med industriell restvärme: analys av potential i Östergötland och Örebro län
  LIU-IEI-R, 146, 2011.


  Fulltext PDF

Magnus Karlsson, Inger-Lise Svensson, Patrik Rohdin, Nawzad Mardan, Patrik Thollander and Bahram Moshfegh
  Systemdesign för energieffektivitet - AstraZeneca och Scania i Södertälje i samarbete med Telge Nät (SEAST) – Slutrapport
  LIU-IEI-R, 11/0039, 2011.


Sara Gustafsson, Jenny Ivner, Lars Johansson and Jenny Palm
  Översiktlig kartläggning av kommuners erfarenheter kring energi- och klimatstrategiarbete: en enkätstudie
  LIU-IEI-R, 2011:144, 2011.


  Fulltext PDF

Michael Martin and Jorge Fonseca
  A Systematic Literature Review of Biofuel Synergies
  LIU-IEI-R, 92, 2010.


  Fulltext PDF

Mikael Sonesson and Jenny Ivner
  Checklista för bedömning av detaljplaners påverkan på växthusgasutsläpp
  LIU-IEI-R, 0103, 2010.


  Fulltext PDF

Andreas Bradley and Joakim Wren
  Comparison of Correlations and Experiments for Prediction of Vane Film Cooling in Gas Turbines
  LIU-IEI-R, 102, 2010.


  Fulltext PDF

Patrik Thollander
  En översikt över hur ett energikartläggningsprogram kan utformas i en svensk kontext
  LIU-IEI-R, 94, 2010.


  Fulltext PDF

Gabriella Jansson
  E-tjänster – nya verktyg för ökat medborgarfokus?: En studie av arbetet med att utveckla och införa en e-strategi i Botkyrka kommun
  LIU-IEI-R, 98, 2010.


  Fulltext PDF

Patrik Thollander, Patrik Rohdin, Louise Trygg, Magnus Karlsson, Mats Söderström and Bahram Moshfegh
  EUs 2020-mål avseende primärenergi: En studie av effekterna för svensk industri
  LIU-IEI-R, 10/0113, 2010.


  Fulltext PDF

Jenny Ivner and Mikael Sonesson
  Förenklade metoder för underlag till miljöbedömning av energiplaner: Användarhandledning
  LIU-IEI-R, 90, 2010.


  Fulltext PDF

Jenny Ivner and Mikael Sonesson
  Förenklade metoder för underlag till miljöbedömning av energiplaner: Exempelsamling
  LIU-IEI-R, 91, 2010.


  Fulltext PDF

Jenny Ivner and Mikael Sonesson
  Förenklade metoder för underlag till miljöbedömning av energiplaner: Metodrapport
  LIU-IEI-R, 89, 2010.


  Fulltext PDF

Rickard Mikaelsson and Kjell Simonsson
  Inspireras av andra: En inventering av metoder för kvalitetssäkring och utveckling av forskarutbildningen vid IEI
  LIU-IEI-R, 100, 2010.


  Fulltext PDF

Jenny Ivner and Mikael Sonesson
  Lathund för sammanställning av energiplan
  LIU-IEI-R, 104, 2010.


  Fulltext PDF

Maria Björklund and Bengt Ekdahl
  Miljöhänsyn vid uppbyggnad av ett nytt logistiksystem: En fallstudie på Returpack Svenska AB
  LIU-IEI-R, 96, 2010.


  Fulltext PDF

Maria Björklund
  Mot hållbara försörjningskedjor: CSR i SCM
  LIU-IEI-R, 97, 2010.


  Fulltext PDF

Bahram Moshfegh and Patrik Thollander
  Norrlandslänens förutsättningar att uppnå klimat- och energimålen år 2020
  LIU-IEI-R, 0114, 2010.


  Fulltext PDF

Helene Lidestam and Mats Abrahamsson
  Optimerad offentlig uphandling av busstjänster: Miljökonsekvenser av dagens detaljerade upphandling av busstrafik
  LIU-IEI-R, 0101, 2010.


  Fulltext PDF

Sofia Lingegård
  PSS for rail and road infrastructure: a literature study
  LIU-IEI-R, 2010:112, 2010.


  Fulltext PDF

Erik Sandberg
  Slutkunders krav på nyproducerade bostadsrätter
  LIU-IEI-R, 0099, 2010.


Erik Sandberg
  The retail industry in Western Europe: Trends, facts and logistics challenges
  LIU-IEI-R, 0096, 2010.


  Fulltext PDF

Jenny Ivner and Mikael Sonesson
  Uppföljning av energiplaner: Erfarenheter från sex svenska kommuner
  LIU-IEI-R, 0107, 2010.


  Fulltext PDF

Michael Martin, Jenny Ivner, Niclas Svensson and Mats Eklund
  Biofuel Synergy Development: Classification and Identification of Synergies Using Industrial Symbiosis
  LIU-IEI-R, 09:0063, 2009.


  Fulltext PDF

Jenny Ivner and Sofia Persson
  Fysisk planering och fjärrvärmeexpansion i praktiken: Förstudie om beslutsprocessen vid kommunal planering och fjärrvärmeexpansion i nyexploaterade områden
  LIU-IEI-R, 09/0064, 2009.


  Fulltext PDF

Henrik Larsson
  Kartläggning av miljö- och kostnadsfördelar som ett Integrerat Produkt- och TjänsteErbjudande av en hylsplugg ger jämfört med traditionell försäljning
  LIU-IEI-R, 2009:76, 2009.


  Fulltext PDF

Henrik Larsson
  Kartläggning av miljö- och kostnadsfördelar som ett Integrerat Produkt- och TjänsteErbjudande av en markvibrator ger jämfört med traditionell försäljning
  LIU-IEI-R, 2009:77, 2009.


  Fulltext PDF

Henrik Larsson
  Kartläggning av miljö- och kostnadsfördelar som ett Integrerat Produkt- och TjänsteErbjudande av fasadtvätt ger jämfört med traditionell försäljning
  LIU-IEI-R, 2009:75, 2009.


  Fulltext PDF

Henrik Larsson
  Kartläggning av miljö- och kostnadsfördelar som ett Integrerat Produkt- och TjänsteErbjudande av rent golv ger jämfört med traditionell försäljning av golvvård
  LIU-IEI-R, 2009:74, 2009.


  Fulltext PDF

Jenny Ivner
  Lathund för inventering till energiplaner: Arbetsmaterial i projektet Energiplanering i Östergötland
  LIU-IEI-R, 09/0069, 2009.


  Fulltext PDF

Beata Kollberg and Staffan Brege
  Utveckling av strategiska sortimentsalternativ: en fallstudie hos en svensk trähustillverkare
  LIU-IEI-R, 65, 2009.


  Fulltext PDF

Niclas Svensson, Jenny Ivner and Olof Hjelm
  Utvärdering av Norrköpings Klimatinvesteringsprogram, 2004-2008
  LIU-IEI-R, 09/0062, 2009.


Magnus Karlsson
  RESO - Regional energisystemoptimering, del II (Slutrapport)
  LIU-IEI-R, 08/0021, 2008.


 Responsible for this page: Peter Berkesand
Last updated: 2010-08-30