Göm menyn

Publications for
Working papers on childhood and the study of children

Conference Proceedings

Jean S. La Fontaine and Helle Rydstrøm
  The Invisibility of Children. Papers presented at an international conference on anthropology and children, May, 1997
  Working papers on childhood and the study of children, 1998:6, Linköping University Electronic Press, 1998.


  Fulltext PDF

Bengt Sandin
  Children, Health and The Body: Papers from a conference held at the Department of Child Studies 26 April 1996
  Working papers on childhood and the study of children, 1996:12, Linköping University Electronic Press, 1996.


  Fulltext PDF

Gunilla Petersson, Maria Sundkvist, Gena Weiner and Ingrid Soderlind
  Papers presented at the European Social Science History Conference May, 1996
  Working papers on childhood and the study of children, 1996:11, Linköping University Electronic Press, 1996.


  Fulltext PDF

Licentiate Theses

Margareta Bergström
  Den svårfångade delaktigheten i skolan: Ett ungdomsperspektiv på hinder och möjligheter
  2005.


  Fulltext PDF

Camilla Rindstedt
  Growing up in a bilingual Quichua Community: Play, language and socializing practices
  2000.


  Fulltext PDF

Reports

Karin Zetterqvist Nelson
  Daughters, Sons, and Homosexual Parents: A study of adolescent and young adult narratives on growing up in gay and lesbian families
  Working papers on childhood and the study of children, 2005:1, 2005.


  Fulltext PDF

Katarina Eriksson (Barajas) and Anna Sparrman
  Hej och välkomna till barnens sagotimme: Barn leker barnkultur på fritids
  Working papers on childhood and the study of children, 2, 2002.


  Fulltext PDF

Margareta Bergström and Inger Holm
  Rum för delaktighet: En studie av en skolas möjligheter att skapa förutsättningar för ungdomars delaktighet
  Working papers on childhood and the study of children, 2002:1, 2002.


  Fulltext PDF

Gunilla Halldén, Eva-Lena Dahl, Anne- Li Lindgren, Maj Asplund Carlsson, Jan-Erik Johansson, Eva Johansson, Ingrid Pramling Samuelsson, Maria Simonsson, Birgitta Lidholt and Sven Persson
  Omsorgsbegreppet i förskolan. Olika infallsvinklar på ett begrepp och dess relation till en verksamhet: Rapport från nätverk för barnomsorgsforskning, Göteborg 20-21 novemberg 2000
  Working papers on childhood and the study of children, 2001:1, 2001.


  Fulltext PDF

Karin Zetterkvist-Nelson
  Hon kan om hon vill och han om han får stöd: Ett genusperspektiv på lärares sätt att prata om elever med diagnosen dyslexi eller lässpecifika läs- och skrivsvårigheter
  Working papers on childhood and the study of children, 2000:1, 2000.


  Fulltext PDF

Kerstin Andersson
  Inflytande och delaktighet: elevperspektiv på skolans demokrati
  Working papers on childhood and the study of children, 2000:3, 2000.


  Fulltext PDF

Tua Dackman
  "Med hänsyn till barnens bästa": Vårdnaden om barn efter skiljsmässa i svensk lagstiftning 1900-1976 samt i Linköpings Rådhusrätt 1921-1953
  Working papers on childhood and the study of children, 1999:1, 1999.


  Fulltext PDF

Katarina Ayton
  Activities and the exploration of meaning by children in a grade one classroom
  Working papers on childhood and the study of children, 1998:1, 1998.


  Fulltext PDF

Karin Zetterqvist Nelson
  Barn och dyslexi: barns förhållningssätt till diagnosen dyslexi/läs- och skrivsvårigheter (Reviderad version)
  Working papers on childhood and the study of children, 1998:5, 1998.


  Fulltext PDF

Maria Sundkvist
  Manliga gymnasisters fritidsaktiviteter: en studie av ett gymnasieförbund 1864-1996. Rapport II. Gymnasieföreningar som social
  Working papers on childhood and the study of children, 1998:4, 1998.


  Fulltext PDF

Gisela Eckert
  Notions of Children and Childhood Parents Talking about Children's TV-habits
  Working papers on childhood and the study of children, 1998:3, 1998.


  Fulltext PDF

Karin Zetterqvist Nelson
  Vad är identitet?: en begreppsdiskussion i anslutning till ett projekt om barns sätt att prata om diagnosen dyslexi
  Working papers on childhood and the study of children, 1998:2, 1998.


  Fulltext PDF

Gunilla Halldén
  Research Projects at the Department of Child Studies
  Working papers on childhood and the study of children, 1997:1, 1997.


  Fulltext PDF

Anne-Li Lindgren
  "Att ha barn med är en god sak": Skolradion och kampen om barn i svensk rundradio under trettiotalet
  Working papers on childhood and the study of children, 1996:5, 1996.


  Fulltext PDF

Pia Trooien
  Barnet i antropologin
  Working papers on childhood and the study of children, 1996:9, 1996.


  Fulltext PDF

Karin Bankeström and Inger Hulterstam
  Behandling av barn med uttalssvårigheter: en jämförelse mellan två logopediska terapimetoder
  Working papers on childhood and the study of children, 1996:13, 1996.


  Fulltext PDF

Per Bolin Hort
  Bringing in the Inspector: the Framing and Enforcement of the Early Factory legislation in Britain, 1825-1900
  Working papers on childhood and the study of children, 1996:14, 1996.


  Fulltext PDF

Judith Areschoug
  "De hvilka på grund af bristande fattningsgåfva icke kunna i folkskola tillgodogöra sig den undervisning som där meddelas": Avskiljanden av barn till särklasser och sinnesslöanstalter i Norrköping 1879-1920
  Working papers on childhood and the study of children, 1996:3, 1996.


  Fulltext PDF

Lena Svalfors
  Från sedlig fostran och disciplinering till social status och individuell utveckling.: samhällets syn på barn och ungdom speglat genom författningar om skolan 1905-1965
  Working papers on childhood and the study of children, 1996:4, 1996.


  Fulltext PDF

Helle Rydström
  Gender/Sex og Habitus i Viet Nam
  Working papers on childhood and the study of children, 1996:16, 1996.


  Fulltext PDF

Cecilia Lindgren
  "Han slösar all sin kärlek på gossen": Adoptionsärenden behandlade vid Stockholms rådshusrätt 1925
  Working papers on childhood and the study of children, 1996:2, 1996.


  Fulltext PDF

Gunilla Petersson and Maria Sundkvist
  Jag är Lyrist - gymnasieföreningar som social praktik: Rapport 1.En studie av gymnasisters syn på utbildning, fritid, och framtid
  Working papers on childhood and the study of children, , 1996.


  Fulltext PDF

Jakob Cromdal
  Pragmatic skills and awareness in bilinguals: Children¿s directives in school contexts
  Working papers on childhood and the study of children, 1996:10, 1996.


  Fulltext PDF

Bengt Sandin
  Projektbeskrivningar vid Tema Barn
  Working papers on childhood and the study of children, 1996:7, 1996.


  Fulltext PDF

Ann-Christin Cederborg
  Sexuella övergrepp mot barn: Analys av polisförhör med barn som misstänks varit utsatta för sexuella övergrepp som genomgång av deras domstolsprotokoll. En beskrivning av och en delrapport från ett projekt
  Working papers on childhood and the study of children, 1996:8, 1996.


  Fulltext PDF

Åsa Åslund
  Vårdnad och fostran till Barnets bästa: en studie om förändringen i svensk lagstiftning under 1900-talet rörande vårdnanden om barnet
  Working papers on childhood and the study of children, 1996:15, 1996.


  Fulltext PDF

Bengt Sandin
  Great Power, Death, Childhood, and Culture: The relationship between the state-building, children and cultural change in Sweden in the latter half of the seventeenth century
  Working papers on childhood and the study of children, 1995:3, 1995.


  Fulltext PDF

Don Kulick
  Little wooden coffins: the disposal of foetal material in Swedish hospitals and its significance for abortion imagery and abortion rights
  Working papers on childhood and the study of children, 1995:6, 1995.


  Fulltext PDF

Bengt Sandin
  Split Visions, Changing Childhoods and the Welfare state in Sweden: Reflections on the Century of the Child
  Working papers on childhood and the study of children, 1995:4, 1995.


  Fulltext PDF

Bengt Sandin
  The Century of the Child: On the Changed Meaning of Childhood in the Twentieth Century
  Working papers on childhood and the study of children, 1995:2, 1995.


  Fulltext PDF

Bengt Sandin
  The Creation of the Modern Child: Educational, Social Change, and the Discovery of Normality in Urban Sweden 1850-1910
  Working papers on childhood and the study of children, 1995:5, 1995.


  Fulltext PDF

Bengt Sandin
  The Presently Weak Authority of the Schools: Child Labour Legislation, Compulsory Education and Family Strategies in Sweden in the 1860s and 1870s
  Working papers on childhood and the study of children, 1995:1, 1995.


  Fulltext PDF

 Responsible for this page: Peter Berkesand
Last updated: 2010-08-30