Göm menyn

Publications for
LiU-PEK-R / Linköpings universitet, Institutionen för beteendevetenskap och lärande

Books

Gunilla Jedeskog
  "Maila mig sen!": lärarintentioner och förändrade gränser för elevers arbete
    LiU-PEK-R / Linköpings universitet, Institutionen för beteendevetenskap och lärande, 226, Linköping University Electronic Press, 2002.


  Fulltext PDF

Chapters in Books

Robert Thornberg
  Lärarens fostrande roll i den värdepedagogiska praktiken
  Etiska lärare - moraliska barn: Forskning kring värdefrågor i skolans praktik. Värdepedagogiska texter II, Linköping University Electronic Press, 2004, 76-106.


Ph.D. Theses

Margareta Lindkvist  Individualisering: Att kliva ur och vara i gemenskap
  2003.


  Fulltext PDF

Licentiate Theses

Christel Öfverström
  Upplevelse, inlevelse och reflektion: En teoretisk analys och en empirisk undersökning av hur lärare tänker när de använder drama som metod
  2006.


  Fulltext PDF

Bengt Tjellander
  Hur jag blev lärares lärare: Den förändrade lärarrollen - den forskande pedagogiska processhjälparen och vetandeskapandet : En didaktikfilosofisk betraktelse
  2004.


  Fulltext PDF

Jens Pedersen
  Vägar till värderingar och värden: skolans sociala fostran i läroplanstexter och pedagogisk praktik
  2004.


Susanne Köpsén
  Om fackligt lärande: En etnografisk studie av en fackföreningsstyrelses arbete
  2003.


  Fulltext PDF

Martin Lundberg
  Om överläggande samtal och hållbar utveckling: en studie av deliberativ demokrati
  2003.


  Fulltext PDF

Lillemor Wallgren
  Skilda världar: företagsdoktoranders upplevelser av forskarutbildning
  2003.


  Fulltext PDF

Ingegerd Zetterholm-Ankarst
  Föräldramakt på riktigt eller på låtsas?: lokala styrelser med föräldramajoritet i grundskolan
  2002.


  Fulltext PDF

Lennart Fahlén
  Skolutveckling och styrningsfilosofi: om olika förändringsperspektiv i fyra kommuners IT-satsningar
  2002.


  Fulltext PDF

Evald Aspengren
  "Så tänker jag om tro och liv i andra länder": Barns tankar om andra kulturer i ett didaktiskt perspektiv. En studie av 200 uppsatser, skrivna av grundskoleelever på temat tro och liv i andra länder.
  2002.


  Fulltext PDF

Maria Bjerneby Häll
  Varför undervisning i matematik?: argument för matematik i grundskolan - i läroplaner, läroplansdebatt och hos blivande lärare
  2002.


Ann-Sofie Bergeling
  ”DU OCH JAG, FRÖKEN!”: pedagogiska möten mellan barn och vuxna på fyra daghem
  2001.


  Fulltext PDF

Eva Riesbeck
  Interaktion och problemlösning: att kommunicera om och med matematik
  2000.


  Fulltext PDF

Tatiana Jak Peterson
  Utbildningens betydelse för lärande: förskollärarstuderandes tankar om sitt eget lärande
  2000.


  Fulltext PDF

Reports

Joakim Samuelsson
  Lärarstudenters erfarenheter av matematikundervisning: vad händer med elever när de inte förstår?
  LiU-PEK-R / Linköpings universitet, Institutionen för beteendevetenskap och lärande, 244, 2005.


  Fulltext PDF

Susanna Matwejeff
  Svenskfödda adopterades sökprocess
  FiF-avhandling - Filosofiska fakulteten – Linköpings universitet, 81, 2005.


  Fulltext PDF

Gunnel Colnerud and Solveig Hägglund
  Etiska lärare - moraliska barn: Forskning kring värdefrågor i skolans praktik. Värdepedagogiska texter II
  LiU-PEK-R / Linköpings universitet, Institutionen för beteendevetenskap och lärande, 242, 2004.


  Fulltext PDF

Robert Thornberg
  Grupprocesser och social påverkan: Socialpsykologi med fokus på skolan
  LiU-PEK-R / Linköpings universitet, Institutionen för beteendevetenskap och lärande (2000-2006), 237, 2004.


Ingrid Westlund
  Läxberättelser: läxor som tid och uppgift
  LiU-PEK-R / Linköpings universitet, Institutionen för beteendevetenskap och lärande, 240, 2004.


  Fulltext PDF

Gunnel Colnerud, Helene Elvstrand, Maria Olsson, Andrzej Szklarski and Robert Thornberg
  Skolans moraliska och demokratiska praktik: Värdepedagogiska texter I
  LiU-PEK-R / Linköpings universitet, Institutionen för beteendevetenskap och lärande (2000-2006), 238, 2004.


  Fulltext PDF

Per Hartman
  Att bilda med bild: en studie av de praktisk-estetiska studiecirklarnas utveckling
  LiU-PEK-R / Linköpings universitet, Institutionen för beteendevetenskap och lärande, 233, 2003.


  Fulltext PDF

Ingrid Westlund
  Gränslöst arbete - inom vissa gränser: lärares och rektorers uppfattning om arbete utan timplan i grundskolan
  LiU-PEK-R / Linköpings universitet, Institutionen för beteendevetenskap och lärande, 230, 2003.


  Fulltext PDF

Fredrik Alm
  Skolämnen och alternativen: Schemat som indikator på vad som händer i skolor utan timplan
  LiU-PEK-R / Linköpings universitet, Institutionen för beteendevetenskap och lärande, 236, 2003.


  Fulltext PDF

Lennart Fahlén
  "IT - valla för god skolutveckling?": En studie av fyra kommuner som inte medverkade i KK-stiftelsens stora kommun- och länsbaserade skolutvecklingsprojekt
  LiU-PEK-R / Linköpings universitet, Institutionen för beteendevetenskap och lärande, 224, 2002.


  Fulltext PDF

Maud Järemo
  Påfrestande situationer och bemästrandets konst: en fenomenologisk studie av sjuksköterskor i äldrevården
  FiF-avhandling - Filosofiska fakulteten – Linköpings universitet, 36, 2000.


  Fulltext PDF

 Responsible for this page: Peter Berkesand
Last updated: 2010-08-30