Göm menyn

Publications for
Linköping Studies in Art and Visual Communication

Books

Niclas Franzén
  Olof Sager-Nelson och hans relation till den belgiska symbolismen
    Linköping Studies in Art and Visual Communication, 13, Linköpings universitet. Avdelningen för konstvetenskap och visuell kommunikation, 2013.


Peter Nordin
  Audiens hos en konstnärsfurste: Anders Zorns iscensättande av sin konstnärsroll
    Linköping Studies in Art and Visual Communication, 12, Linköpings universitet, 2012.


Fredrik Johansson
  Den konstnärliga hanteringen av ljud
    Linköping Studies in Art and Visual Communication, 11, Linköpings universitet, 2011.


Bengt Lärkner
  Konst i kontext
    Linköping Studies in Art and Visual Communication, 7, Linköpings universitet, 2007.


Bengt Lärkner and Gary Svensson
  vår visuella vardag
    Linköping Studies in Art and Visual Communication, 6, Linköpings universitet, 2007.


Gary Svensson
  Det digitala projektet: exempel på digital teknik, dess införande och förekomst vid svenska konsthögskolor mellan åren 1986 - 1996
    SIC (Linköping), 44, Linköpings universitet, 2006.


  Fulltext PDF

Bengt Lärkner and Gary Svensson
  Det visuella fältet: studier i visuell kultur
    Linköping Studies in Art and Visual Communication, 1, Linköpings universitet, 2005.


Gary Svensson
  Konst och Teknik: symposium om nya medier Norrköping 18 oktober 2004
    Linköping Studies in Art and Visual Communication, 2, Linköpings universitet, 2005.


Anthologies

Gary Svensson and Bengt Lärkner
  Det gröna spåret
  Linköping Studies in Art and Visual Communication, 9, Linköpings universitet, 2009.


Gary Svensson
  Bildberättelser: sju texter till Bengt Lärkner
  Linköping Studies in Art and Visual Communication, 3, Linköping University Electronic Press, 2006.


  Fulltext PDF

Bengt Lärkner and Gary Svensson
  Streck i rörelse: visuell retorik i serier och tecknad film
  Linköping Studies in Art and Visual Communication, 4, Konstvetenskap och visuell kommunikation, 2006.


Conference Proceedings

Bengt Lärkner and Gary Svensson
  Framtid och identitet: Konstvetenskaplig ämneskonferens 2010
  Linköping Studies in Art and Visual Communication, 10, Linköpings universitet, 2011.


Bengt Lärkner and Gary Svensson
  Images, Science & Knowledges
  Linköping Studies in Art and Visual Communication, 8, Linköping University, 2008.


 Responsible for this page: Peter Berkesand
Last updated: 2010-08-30