Göm menyn

Publications for
CSPR Report (Centrum för klimatpolitisk forskning)

Books

Julie Wilk, Mattias Hjerpe, Anna Jonsson, Karin Andre, Erik Glaas, Jan Ketil Rød, Tomasz Opach and Tina S. Neset
  A Guidebook for Integrated Assessment and Management of Vulnerability to Climate Change
    CSPR Report (Centrum för klimatpolitisk forskning), 13:01, Linköping University Press, 2013.


Chapters in Books

Anna Jonsson, Eva Lövbrand and Lotta Andersson
  Participatory Research in Theory and Practice: Why, How and When?
  Climate Science and Policy Research: Conceptual and Methodological Challenges, Centre for Climate Science and Policy Research, 2009, 1-60.


Reports

Sofie Storbjörk, Karolina Isaksson, Mattias Hjerpe, Hans Antonson and Robert Hrelja
  Kommunerna och klimatomställningen: Lärdomar om klimatfrågans integrering i lokal policy och planering. En slutrapport från forskningsprojektet CLIPP
  CSPR Report (Centrum för klimatpolitisk forskning), 2017:1, 2017.


  Fulltext PDF

Prabhat Upadhyaya, Mathias Friman (Fridahl) and Björn-Ola Linnér
  Financing Nationally Appropriate Mitigation Actions (NAMAs): A phased approach
  CSPR Report (Centrum för klimatpolitisk forskning), 2012:1, 2012.


  Fulltext PDF

Anna C. Jonsson, Erik Glaas, Karin André and Louise Simonsson
  Verktygslåda för klimatanpassningsprocesser: Från sårbarhetsbedömning till sårbarhetshantering
  CSPR Report (Centrum för klimatpolitisk forskning), 11:01, 2011.


  Fulltext PDF

Eva Lövbrand, Björn-Ola Linnér and Madelene Ostwald
  Climate Science and Policy Research Conceptual and Methodological Challanges
  CSPR Report (Centrum för klimatpolitisk forskning), 09:03, 2009.


  Fulltext PDF

Carl Dalhammar and Victoria Wibeck
  Miljömålsarbete - Styrning och uppföljning: En rapport från forskningsprogrammet ENGO
  CSPR Report (Centrum för klimatpolitisk forskning), 09:02, 2009.


  Fulltext PDF

Erik Glaas, Mathias Friman (Fridahl), Julie Wilk and Mattias Hjerpe
  Scientific Knowledge and knowledge production: How do different traditions inform climate science and policy research?
  CSPR Report (Centrum för klimatpolitisk forskning), 09:03, 2009.


Tina Neset, Jimmy Johansson and Björn-Ola Linnér
  State of Climate Visualization
  CSPR Report (Centrum för klimatpolitisk forskning), 09:04, 2009.


  Fulltext PDF

Mattias Hjerpe and Björn-Ola Linnér
  Synergier mellan världshandels-och klimatpolitik: Exemplet ökad användning av biodrivmedel
  CSPR Report (Centrum för klimatpolitisk forskning), 09:01, 2009.


  Fulltext PDF

Eskil Matsson
  Policy and monitoring aspects on avoided deforestation: Towards a post 2012 climate regime
  CSPR Report, 08:01, 2008.


  Fulltext PDF

Mattias Hjerpe, Björn-Ola Linnér, Louise Simonsson, Markus Wråke and Lars Zetterberg
  The function of side events at the Conference of the Parties to The United Nations Framework Convention on Climate Change
  CSPR Report (Centrum för klimatpolitisk forskning), 08:2, 2008.


  Fulltext PDF

Mathias Friman (Fridahl)
  Historical Responsibility in the UNFCCC
  CSPR Report (Centrum för klimatpolitisk forskning), 07:01, 2007.


  Fulltext PDF

Mikael Román
  What Order in Progress?: Brazilian Energy Policies and Climate Change in the Beginning of the 21st Century
  CSPR Report, 07:02, 2007.


  Fulltext PDF

Sofie Storbjörk
  Klimatanpassning i Sverige: Drivkrafter och utmaningar för riskhantering och fysisk planering
  CSPR Report (Centrum för klimatpolitisk forskning), 06:02, 2006.


  Fulltext PDF

Myanna Lahsen and Gunilla Öberg
  The role of unstated mistrust and disparities in scientific capacity: Examples from Brazil
  CSPR Report, 06:01, 2006.


  Fulltext PDF

Anna Larsson
  Indikatorer för miljö- och hållbarhetsmål: Om konsten att mäta ochutvärdera måluppfyllelse
  CSPR Report, 05:01, 2005.


  Fulltext PDF

Madelaine Johansson, Victoria Wibeck and Gunilla Öberg
  Vem äger frågan?: Förutsättningar för kommunikation i svenskt miljömålsarbet
  CSPR Report (Centrum för klimatpolitisk forskning), 05:02, 2005.


  Fulltext PDF

 Responsible for this page: Peter Berkesand
Last updated: 2010-08-30