Göm menyn

Publications for
FOG rapport

Reports

Stefan Jern
  Den välfungerande arbetsgruppen – version 2.0: om beteenden, tankar, processer och strukturer som leder till god gruppfunktion
  FOG rapport, 74, 2016.


  Fulltext PDF

Ingrid Hylander and Elisabeth Ahlstrand
  Föreställningar om elevhälsans ledning och organisering
  FOG rapport, 73, 2013.


  Fulltext PDF

Tomas Jungert
  The meaning of support from co-workers and managers in teams when working
  FOG rapport, 72, 2012.


  Fulltext PDF

Ingrid Hylander
  Elevhälsans professioner: egna och andras föreställningar
  FOG rapport, 70, 2011.


  Fulltext PDF

Charlotta Einarsson
  Ett ärende blir till: föreställningar om hur problem hanteras inom elevhälsan
  FOG rapport, 71, 2011.


  Fulltext PDF

Ingrid Hylander
  Samverkan: professionellas föreställningar på elevhälsoarenan
  FOG rapport, 69, 2011.


  Fulltext PDF

Karin Forslund Frykedal and Eva Hammar Chiriac
  Att göra det okända känt: Om bedömning av kunskaper och färdigheter vid arbete i grupp
  FOG rapport, 68, 2010.


  Fulltext PDF

Gunilla Guvå
  Och de tre skola bliva ett: Om elevhälsans tre spår
  FOG rapport, 67, 2010.


  Fulltext PDF

Kjell Granström, Johan Näslund and Michael Rosander
  Lekmannateorier om orsaker till oroligheter och kravaller i samband med stora demonstrationer
  FOG rapport, 63, 2009.


  Fulltext PDF

Gunilla Guvå
  Professionellas föreställningar om elevhälsans retorik och praktik
  FOG rapport, 65, 2009.


  Fulltext PDF

Kjell Granström, Gunilla Guvå, Ingrid Hylander and Michael Rosander
  Riots and Disturbances: How riots start and how order is secured
  FOG rapport, 64, 2009.


  Fulltext PDF

Marcus Samuelsson
  Vuxnas engagemang vid ungdomars tävlande: Om innebörder av vuxnas tillrop och gester vid en fotbollsträning
  FOG rapport, 66, 2009.


  Fulltext PDF

Stephan Hau
  Communication as the most important Police Strategy at the Football World Cup Final 2006
  FOG rapport, 61, 2008.


  Fulltext PDF

Gunilla Guvå
  Polisens riskbedömning och dess konsekvenser i samband med demonstrationer: en analys av salemdemonstrationer och några europeiska masshändelser
  FOG rapport, 59, 2008.


  Fulltext PDF

Karin Forslund Frykedal
  Undervisa med grupparbete som arbetsmetod
  FOG rapport, 60, 2008.


Karin Forslund Frykedal
  Undervisning med grupparbete som arbetsform
  FOG rapport, 60, 2008.


  Fulltext PDF

Kjell Granström
  Hejarramsor och dess symboliska betydelse
  FOG rapport, 58, 2007.


Kjell Granström
  Hejarramsor och dess symboliska innebörder
  FOG rapport, 58, 2007.


  Fulltext PDF

Suzanne Blomqvist
  Med förenade krafter: Arbetsmöten i human servicesektorn
  FOG rapport, 57, 2007.


  Fulltext PDF

Gunilla Guvå
  En analys av Göteborgskommitténs betänkande Göteborg 2001 (SOU 2002:122)
  FOG rapport, 54, 2005.


  Fulltext PDF

Gunilla Guvå
  Kravaller och social identitet: en forskningsöversikt
  FOG rapport, 53, 2005.


  Fulltext PDF

Gunilla Guvå
  Polisens arbete i samband med demonstrationer som övergått till kraveller
  FOG rapport, 55, 2005.


  Fulltext PDF

Kjell Granström, Gunilla Guvå, Ingrid Hylander and Michael Rosander
  Reclaim the streets: En analys av strategiska händelser i samband med olovliga gatumanifestationer
  FOG rapport, 52, 2005.


  Fulltext PDF

Kjell Granström, Gunilla Guvå, Ingrid Hylander and Michael Rosander
  Salemmanifestationerna 2004: Ett samspel med flera geografiska och ideologiska fokus
  FOG rapport, 56, 2005.


  Fulltext PDF

Suzanne Blomqvist
  "Ju mer vi är tillsammans ?": Mångprofessionellt teamarbete i vården
  FOG rapport, 50, 2004.


  Fulltext PDF

Ingrid Hylander
  Massrörelser,massaktioner och social identitet.
  FOG rapport, 51, 2004.


  Fulltext PDF

Stefan Jern and Anders Hempel
  Gruppdagbok i forskning och praktik: en metod för gruppstudier
  FOG rapport, 49, 2002.


  Fulltext PDF

Eva Hammar Chiriac
  Steiners teori om grupprocess och produktivitet
  FOG rapport, 48, 1999.


  Fulltext PDF

Kjell Granström
  Uvärdering och kvalitetsgranskning av skolans vardagsarbete: Verksamheten sedd ur ett lärarperspektiv
  FOG rapport, , 1999.


Gunilla Guvå and Ingrid Hylander
  Att tillägna sig grounded theory
  FOG rapport, 1998:43, 1998.


  Fulltext PDF

Ingrid Hylander
  Fokusgrupper som kvalitativ datainsamlingsmetod
  FOG rapport, , 1998.


  Fulltext PDF

Johan Näslund and Kjell Granström
  Professionell utveckling hos lärare genom handledning
  FOG rapport, 40, 1998.


Kjell Granström
   Stora och små undervisningsgrupper : Forskning om klasstorlekens betydelse för elevers och lärares arbetssituation
  FOG rapport, 37, 1998.


Kjell Granström
  Strategier och organisation för utvärdering inom skolan : Hur man i tre kommuner försöker förstå skolans arbete och villkor
  FOG rapport, 39, 1998.


Kjell Granström and Charlotta Einarsson
  Utmaningar och provokationer i lärares vardagsarbete.
  FOG rapport, , 1998.


Kjell Granström
  Pupils' perceived performances and satisfaction as a function of frame factors in the classroom.
  FOG rapport, 35, 1997.


Charlotta Einarsson
  Konflikter mellan grupper: teorier om intergruppskonflikter
  FOG rapport, 33, 1996.


  Fulltext PDF

Johan Näslund
  Kurt Lewins socialpsykologi och dynamisk gruppsykologi: En jämförelse och diskussion om ledarens betydelse för förändring av en grupps arbete
  FOG rapport, 31, 1996.


  Fulltext PDF

Kjell Granström
   Utvärdering och kvalitetsgranskning av skolans vardagsarbete : Verksamheten sedd ur ett lärarperspektiv
  FOG rapport, 32, 1996.


Kjell Granström and Michael Rosander
   Groupthink och motståndsarbete: Ett bidrag till motståndsarbetets epistemologi
  FOG rapport, 30, 1995.


Johan Näslund
  Handledning för yrkesverksamma: definitioner och centrala aspekter
  FOG rapport, 26, 1995.


  Fulltext PDF

Ingrid Hylander
  Handledning och konsultation: jämförelse mellan två professionella psykologiska processer
  FOG rapport, 23, 1995.


  Fulltext PDF

Kjell Granström
  Private communication between students in the classroom in relation to different classroom features
  FOG rapport, 27, 1995.


Kjell Granström and Dan Stiwne
   A bipolar model on groupthink : An expansion of Janis' concept groupthink.
  FOG rapport, 16, 1994.


Kjell Granström
  Katedern. En möbel laddad med många symboliska betydelser
  FOG rapport, 1994:18, 1994.


Kjell Granström
   Demokrati och storgruppsdynamik: Analys av grupprocesser och beslutsfattande i en extrainkallad kongress
  FOG rapport, 20, 1993.


Kjell Granström
   Mental models and teacher ethics in group decisions
  FOG rapport, 6, 1992.


 Responsible for this page: Peter Berkesand
Last updated: 2010-08-30