Göm menyn

Publications for
HELIX working papers

Anthologies

Andreas Wallo and Henrik Kock
  Intermediärer som stöd för kompetensförsörjning: Ett kunskapsbidrag
  HELIX working papers, , Linköpings universitet, 2014.


Chapters in Books

Andreas Wallo, Henrik Kock, Erik Jakobsson, Barbro Nilsson, Fredrik Jönsson and Malin Ljungzell
  Avslutning: Konklusioner och implikationer
  Intermediärer som stöd för kompetensförsörjning: Ett kunskapsbidrag, Linköpings universitet, 2014, .


Andreas Wallo, Barbro Nilsson and Henrik Kock
  Begreppen intermediär och arbetsmarknadsintermediär
  Intermediärer som stöd för kompetensförsörjning: Ett kunskapsbidrag, Linköpings universitet, 2014, .


Henrik Kock, Andreas Wallo and Barbro Nilsson
  HR-intermediärer som stöd för kompetensförsörjning i organisationer
  Intermediärer som stöd för kompetensförsörjning: Ett kunskapsbidrag, Linköpings universitet, 2014, .


Andreas Wallo, Henrik Kock and Erik Jakobsson
  Inledning och bakgrund
  Intermediärer som stöd för kompetensförsörjning: Ett kunskapsbidrag, Linköpings universitet, 2014, .


Andreas Wallo, Barbro Nilsson, Henrik Kock and Erik Jakobsson
  Kompetensförsörjning i organisationer och regioner
  Intermediärer som stöd för kompetensförsörjning: Ett kunskapsbidrag, Linköpings universitet, 2014, .


Reports

Kerstin Ekberg, Lars Bernfort, Nadine Karlsson, Catharina Linderoth and Jan Persson
  Arbetsgivares kostnader, åtgärder och anpassningar för sjuknärvarande och sjukfrånvarande medarbetare: samband med återgång i arbete och produktion
  HELIX working papers, 2017:3, 2017.


  Fulltext PDF

Elin Wihlborg, Lisa Hansson and Mattias Örnerheim
  Implementering av patientlagstiftning: En lång resa från goda intentioner till nya förhållningssätt i vårdvardagen
  HELIX working papers, 2017:2, 2017.


  Fulltext PDF

Maria Gustavsson, Eva Bejerot and Kerstin Ekberg
  Den nya akutläkaren: arbetsvillkor, hälsa och vilja att stanna på akutmottagningar
  HELIX working papers, 2016:4, 2016.


  Fulltext PDF

Mattias Elg, Per-Erik Ellström, Henrik Kock and Malin Tillmar
  Impact Evaluation report: Helix Vinn Excellence Centre 2006 - 2015
  HELIX working papers, 2016:2, 2016.


  Fulltext PDF

Birgitta Sköld
  Samverkan och utbildningskvalitet: en litteraturöversikt om utbildningsrelaterad samverkan mellan universitet/högskola och privata/offentliga organisationer
  HELIX working papers, 2016:1, 2016.


  Fulltext PDF

Mattias Elg, Jan Lindmark, Malin Wiger and Elin Wihlborg
  Översättning av riktlinjer: Fallstudier av sjukdomsförebyggande metoders genomslag
  HELIX working papers, 2016:3, 2016.


  Fulltext PDF

Jostein Langstrand and Daniel Lundqvist
  Att leda förändring: från förhandling till realisering
  HELIX working papers, 2015:2, 2015.


  Fulltext PDF

Anna Fogelberg Eriksson and Johanna Nählinder
  Ledarskap för innovation i offentlig sektor
  HELIX working papers, 1, 2015.


  Fulltext PDF

Elisabeth Sundin
  Äldre som företagare: kommenterande beskrivning
  HELIX working papers, , 2015.


Linda Schultz and Anna Fogelberg Eriksson
  Jämställdhet - en fråga på agendan?: En kartläggning över organisationers behov, utmaningar och möjligheter
  HELIX working papers, , 2013.


  Fulltext PDF

Anna Fogelberg Eriksson
  Utvärdering av Kvalitet Jämt Linköping Fas 2
  HELIX working papers, , 2013.


Hannah Snyder
  Patient involvment in health care service: a review of the literature
  HELIX working papers, , 2012.


Johanna Nählinder
  Vi tar höjd för innovationerna.: Att förstå innovationer i kommunal sektor
  HELIX working papers, 2012:3, 2012.


  Fulltext PDF

Tomas Jungert
  Arbetsklimat och motivation i arbetsteam inom äldreomsorgen
  HELIX working papers, 11/6, 2011.


  Fulltext PDF

Elisabeth Sundin and Gunilla Rapp
  Att främja kvinnors företagande: exemplet Östergötland
  HELIX working papers, , 2011.


  Fulltext PDF

Lena Andersson
  Clashing meanings: Sensemaking and sensegivingin equivocal contexts
  HELIX working papers, 2011:1, 2011.


  Fulltext PDF

Jenny Alexandersson, Anna Wikman, Barbro Nilsson, Andreas Wallo, Henrik Kock and Cecilia Höglund
  HR-strategier för regional tillväxt och samverkan? En studie av två arbetsmarknadsintermediärer
  HELIX working papers, 11/4, 2011.


  Fulltext PDF

Johanna Nählinder
  Mellan proktoskop och kjolklämma: eller varför kommer offentligt anställda tjänsteproducenter med idéer till varor som ska produceras av privata företag?
  HELIX working papers, 2011:3, 2011.


  Fulltext PDF

Christian Ståhl, Ulrika Müssener and Tommy Svensson
  Sjukskrivningssystemet och dess aktörer: Efter införandet av rehabiliteringskedjan
  HELIX working papers, 7, 2011.


  Fulltext PDF

Anna Fogelberg Eriksson
  Utvärdering av Kvalitet Jämt Linköping - Systematisk jämställdhetsintegrering i Linköpings kommun
  HELIX working papers, 2011:2, 2011.


  Fulltext PDF

Sven-Inge Arnell, Andreas Bolling and Leif Jonsson
  Att lämna chefsjobb: Vad kan hända?
  HELIX working papers, 2010:7, 2010.


  Fulltext PDF

Emma Ingefjord and Hanna Letterblad
  Chefens roll i ett innovativt klimat: En studie om enhetschefens hantering av innovativt klimat i äldreomsorgen
  HELIX working papers, 2010:1, 2010.


  Fulltext PDF

Andreas Bolling and Leif Jonsson
  Chefers rörlighet i organisationer
  HELIX working papers, 2010:3, 2010.


  Fulltext PDF

Magnus Klofsten
  Generella framgångsfaktorer i kluster: En studie av entreprenörskap och innovation
  HELIX working papers, 2010:2, 2010.


  Fulltext PDF

Linda Schultz and Anna Fogelberg Eriksson
  Genusaspekter i Helix forskningsprojekt
  HELIX working papers, 2010:6, 2010.


  Fulltext PDF

Mikael Brännmark
  Implementering av Lean i medelstora företag: En lärande utvärdering om hållbar utveckling
  HELIX working papers, 2010:4, 2010.


  Fulltext PDF

Elisabeth Sundin and Malin Tillmar
  Uppföljning av "Eget val" i hemtjänsten i Linköpings kommun: Utförarperspektiv
  HELIX working papers, , 2010.


  Fulltext PDF

Staffan Nilsson, Anna Persson and Kerstin Ekberg
  Arbetsförmåga och anställningsbarhet efter långvarig sjukskrivning
  HELIX working papers, , 2009.


Cecilia Höglund, Lisa Östman, Andreas Wallo, Henrik Kock and Peter Nilsson
  Effekter av ledarutveckling för individ och organisation
  HELIX working papers, 2009:8, 2009.


  Fulltext PDF

Peter Svensson
  Establishing triple helix relationships: The case of PEA
  HELIX working papers, 2009:2, 2009.


  Fulltext PDF

Hanna Karlström, Helena Schyldt, Andreas Wallo, Henrik Kock and Barbro Nilsson
  Kompetensöverföring i småföretag: En övervägande informell process
  HELIX working papers, 2009:6, 2009.


  Fulltext PDF

Christian Ståhl and Gunilla Rapp
  Mellan sjukförsäkring och arbetsmarknad: Handläggares upplevelser och hantering av regelförändringar i sjukförsäkringen
  HELIX working papers, 2008:5, 2009.


  Fulltext PDF

Anna Kapteijn
  Mentorskap och dess effekter: en litteraturstudie
  HELIX working papers, 2009:4, 2009.


  Fulltext PDF

Maria Gustavsson
  Organisering och rörlighetsmönster vid omställningsarbete i ett verkstadsindustriföretag
  HELIX working papers, 2009:3, 2009.


  Fulltext PDF

John Boman and Margareta Bredmar
  Rörlighet, hälsa och inlåsning i arbetslivet
  HELIX working papers, 2009:1, 2009.


  Fulltext PDF

Göran Brulin
  Gemensam kunskapsbildning för regional tillväxtoch hållbar utveckling
  HELIX working papers, 2008:7, 2008.


  Fulltext PDF

Johanna Nählinder
  Innovationer i offentlig sektor: En litteraturöversikt
  HELIX working papers, 2008:2, 2008.


  Fulltext PDF

Johanna Nählinder
  Innovativt klimat 2006: Om organisationsklimat och innovativt beteende i PIMM
  HELIX working papers, 2008:1, 2008.


  Fulltext PDF

Jostein Pettersen
  Lean Production. Universallösning eller modefluga?: En kritisk granskning av Lean-konceptets innehåll och retorik
  HELIX working papers, 08/6, 2008.


  Fulltext PDF

Maria Gustavsson, Anna Fogelberg Eriksson, Daniel Lundqvist, Peter Nilsson and Kerstin Ekberg
  Lokalt ledarskap i en global organisation - kvinnors och mäns möjligheter att bli chefer och utöva ledarskap inom ett verkstadsindustriföretag
  HELIX working papers, 2008:1, 2008.


  Fulltext PDF

Charlotte Norrman and Magnus Klofsten
  Stöd till innovativa företag: Utvärdering av ett policyinitiativ
  HELIX working papers, 2008:10, 2008.


  Fulltext PDF

Christian Kowalkowski
  The service business of ITT Water & Wastewater - a case study
  HELIX working papers, 4, 2008.


Elisabeth Borg and Jenny Johansson
  Tid att Vara Lean?: En fallstudie av införandet av Lean i Vara kommun
  HELIX working papers, , 2008.


  Fulltext PDF

Erik Lundmark and Åsa Waern
  What is mobile in entrepreneurship?
  HELIX working papers, 2008:9, 2008.


  Fulltext PDF

Erica Byström
  Uppföljning av Vårdnära service (VNS). En pilotstudie i Landstinget Östergötland.
  HELIX working papers, 2007:4, 2007.


  Fulltext PDF

Christian Kowalkowski and Per-Olof Brehmer
  Cost efficiency: How to improve the efficiency and the effectiveness of the service production process
  HELIX working papers, 4, 2006.


 Responsible for this page: Peter Berkesand
Last updated: 2010-08-30