Göm menyn

Publications for
IHS Rapport

Anthologies

Per Nilsen
  Strategies for health: An anthology
  IHS Rapport, 2007:1, Linköping University Electronic Press, 2007.


  Fulltext PDF

Chapters in Books

Hanna Arneson
  Empowerment and health enhancement in working life: framing the concept, reviewing the evidence
  Strategies for health: An anthology, Linköping University Electronic Press, 2007, 59-70.


  Fulltext PDF

Per Nilsen
  From "acts of God" to safety promotion: A brief history of injury research
  Strategies for health: An anthology, Linköpings universitet, 2007, -83.


Per Nilsen
  The theory of community-based health and safety programmes: A critical examination
  Strategies for health: An anthology, Linköpings universitet, 2007, 28-45.


Kerstin Ekberg
  Workplace health: influences and interventions
  Strategies for health: An anthology, Linköping University Electronic Press, 2007, 46-58.


  Fulltext PDF

Conference Articles

Tuan D Pham and Mayumi Oyama-Higa
  Photoplethysmography technology and its feature visualization for cognitive stimulation assessment
  2015 IEEE International Conference on Industrial Technology, 2015.


Reports

Ida Seing
  Avstämningsmötet: en arena för förhandling omarbetsförmåga och rehabiliteringsansvar
  IHS Rapport, 2011:1, 2011.


  Fulltext PDF

Lena Bengtsson Malmeblad, Elinor Edvardsson Stiwne and Kerstin Ekberg
  Avstämningsmötet. En utredningsmetod?
  IHS Rapport, 2007:4, 2007.


  Fulltext PDF

Maria Gustavsson, Josefin Barajas and Kerstin Ekberg
  Kompetensförsörjning och rehabilitering - rörlighetens två stuprör: En studie om rörlighet inom och mellan organisationer
  IHS Rapport, 2007:5, 2007.


  Fulltext PDF

Åsa Tjulin, Elinor Edvardsson Stiwne and Kerstin Ekberg
  Rehabilitering i Kommunen. En utvärdering av ReKom-projektet i Norrköpings kommun
  IHS Rapport, 2007:6, 2007.


Christian Ståhl
  Resursteam som samverkansform: Ett personalperspektiv
  IHS Rapport, 2007:3, 2007.


  Fulltext PDF

Kerstin Ekberg and Ulla Sebrant
  Återgång i arbetet: Rehabiliteringsprocessen i teori och praktik
  IHS Rapport, 2007:2, 2007.


  Fulltext PDF

Per-Anders Tengland
  Begreppet arbetsförmåga
  IHS Rapport, 2006:1, 2006.


  Fulltext PDF

Josefin Barajas, Maria Gustavsson and Kerstin Ekberg
  Hälsofrämjande arbetsplats: att skapa möjligheter för lärande och hälsa
  IHS Rapport, 2006:2, 2006.


  Fulltext PDF

Ulla Sebrant
  Utveckling av samarbete i arbetsgivarringar: Sammanställning och diskussion av intervjuresultat från arbetsgivarringar och externa aktörer i Norrköping och Boxholm
  IHS Rapport, 2006:3, 2006.


  Fulltext PDF

Lena Strindlund and Kerstin Ekberg
  Långtidssjukskrivna inom Landstinget i Östergötland 2002: Diagnoser, arbetsförhållanden och rehabiliteringsbehov
  IHS Rapport, 2004:1, 2004.


  Fulltext PDF

Inga-Lill Engkvist, Jörgen Eklund, Mats Björkman and Mats Eklund
  Utmaningar inom återvinningsbranschen: En förstudie av problem- och utvecklingsområden vid återvinningscentraler och relaterade verksamheter
  IHS Rapport, 2004:2, 2004.


  Fulltext PDF

 Responsible for this page: Peter Berkesand
Last updated: 2010-08-30