Göm menyn

Publications for
Linköping University Interdisciplinary Studies

Books

Alf Westelius
  Socio-Economic Perspectives on the Conditions for Art Music in A Changing World: A Pre-Study
    Linköping University Interdisciplinary Studies, 8, Linköping University Electronic Press, 2008.


  Fulltext PDF

Nils-Göran Olve and Alf Westelius
  Tilläggstjänster för smarta kunder: Stångåstadsmodellen för ökat kvarboende
    Linköping University Interdisciplinary Studies, 7, Linköping University Electronic Press, 2007.


  Fulltext PDF

Alf Westelius
  Socioekonomiska perspektiv på konstmusikens förutsättningar i en förändrad omvärld: en förstudie
    Linköping University Interdisciplinary Studies, 4, Linköping University Electronic Press, 2006.


  Fulltext PDF

Sven Hellström
  Sjuktransporter i norra Finland 1941–1943: Humanitär hjälp och realpolitik
    Linköping University Interdisciplinary Studies, 2, Linköping University Electronic Press, 2003.


  Fulltext PDF

Lela-Rose Engler
  Language Learning over Distance: Problems of a distance course in German as a foreign language
    Linköping University Interdisciplinary Studies, 1, Linköping University Electronic Press, 2001.


  Fulltext PDF

Anthologies

Göran Graninger and Christer Knuthammar
  Makten över rummet: Tankar om den hållbara staden
  Linköping University Interdisciplinary Studies, 13, Linköping University Electronic Press, 2010.


  Fulltext PDF

Göran Graninger and Christer Knuthammar
  Klimatets krav på samhället
  Linköping University Interdisciplinary Studies, 12, Linköping University Electronic Press, 2009.


  Fulltext PDF

Göran Graninger and Christer Knuthammar
  Samhällsbyggande och integration: Frågor om assimilaton, mångfald och boende
  Linköping University Interdisciplinary Studies, 9, Linköping University Electronic Press, 2009.


  Fulltext PDF

Håkan Jönson
  Åldrande, åldersordning, ålderism
  Linköping University Interdisciplinary Studies, 10, Linköping Universisty Electronic Press, 2009.


  Fulltext PDF

Gösta Blücher and Göran Graninger
  Planering med nya förutsättningar: Ny lagstiftning, nya värderingar
  Linköping University Interdisciplinary Studies, 6, Linköping Universisty Electronic Press, 2006.


  Fulltext PDF

Roger Qvarsell
  Tema: Mat. Electronic offprint from LYCHNOS: Årsbok för idé- och lärdomshistoria
  Linköping University Interdisciplinary Studies, 5, Linköping University Electronic Press, 2006.


  Fulltext PDF

Gösta Blücher and Gösta Graninger
  Den omvända ålderspyramiden
  Linköping University Interdisciplinary Studies, 3, Linköping University Electronic Press, 2005.


  Fulltext PDF

Chapters in Books

Lotta Andersson and Julie Wilk
  Från global klimatforskning till lokal riskanalys och klimatanpassning: Exempel på hur man kan arbeta med lokalt deltagande, kombinerat med modeller i formulering av lokal sårbarhets och anpassningsplaner vid förändrat klimat
  Klimatets krav på samhället, Linköping University Electronic Press, 2010, 47-64.


  Fulltext PDF

Victoria Wibeck
  Förlamande eller fruktbar osäkerhet? Några tankar kring kommunikation av klimatosäkerheter
  Klimatets krav på samhället<em> </em>, Linköping University Electronic Press, 2010, 65-76.


  Fulltext PDF

Mats Bladh
  Klimat, eleffektivisering och retureffekter
  Klimatets krav på samhället, Linköping University Electronic Press, 2010, 13-28.


  Fulltext PDF

Sofie Storbjörk
  Klimatanpassning och den fysiska planeringens utmaningar
  Klimatets krav på samhället, Linköping University Electronic Press, 2010, 121-134.


  Fulltext PDF

Therése Persson
  Bröst och ålder: om den första behån och patetiska urringningar
  Åldrande, åldersordning, ålderism, Linköping University Electronic Press, 2009, 30-45.


  Fulltext PDF

Karin Lövgren
  Fyrtiotalist, 50-plussare, mappie: Om ålderskategori-seringar i reklam och populärpress
  Åldrande, åldersordning, ålderism, Linköping University Electronic Press, 2009, 121-137.


  Fulltext PDF

Jan-Erik Hagberg and Åsa Larsson
  Gamla människors teknikrum
  Åldrande, åldersordning, ålderism, Linköping University Electronic Press, 2009, 157-175.


  Fulltext PDF

Mirjaliisa Lukkarinen Kvist
  ”Gift er så att barnet får en laglig far!”: Om familjegenerationer och strategier i transnationella relationer
  Åldrande, åldersordning, ålderism, Linköping University Electronic Press, 2009, 79-95.


  Fulltext PDF

Catharina Nord
  I ett annat perspektiv
  Åldrande, ÅLdersordning, Ålderism, Linköping University Electronic Press, 2009, 238-242.


  Fulltext PDF

AnnaLena Hållner
  I trilogins centrum: analys av fiktionens verktyg i gestaltandet av levnadslopp
  Åldrande, åldersordning, ålderism, Linköping University Electronic Press, 2009, 63-78.


  Fulltext PDF

Håkan Jönson
  Inledning
  Åldrande, åldersordning, ålderism, Linköping University Electronic Press, 2009, 7-17.


  Fulltext PDF

Anna Olaison and Elisabet Cedersund
  Kommunikation i livet på äldre dagar: Om användningen av samtalsanalys i forskning om äldreomsorgens vardag
  Åldrande, åldersordning, ålderism, Linköping University Electronic Press, 2009, 176-190.


  Fulltext PDF

Aleksandra Ålund
  Kvinnor som nav i föreningsarbete: Socialt aktörskap i det multietniska Stockholm
  Samhällsbyggande och integration: Frågor om assimilation, mångfald och boende, Linköping University Electronic Press, 2009, 11-25.


Lena Levin
  Massmedial kategorisering av äldre i arbetslivet: Den som blir arbetslös vid 50 års ålder får räkna med att gå arbetslös fram till pensionen
  Åldrande, åldersordning, ålderism, Linköping University Electronic Press, 2009, 105-120.


  Fulltext PDF

Marianne Abramsson
  Mellanboendeformer för äldre: av intresse såväl för de äldre som för bostadsföretagen
  Åldrande, åldersordning, ålderism, Linköping University Electronic Press, 2009, 138-156.


  Fulltext PDF

Lars Andersson
  Måste vi utplåna den fjärde åldern?
  Åldrande, åldersordning, ålderism, Linköping University Electronic Press, 2009, 210-221.


  Fulltext PDF

Annika Taghizadeh Larsson
  "Om man blir sjuk då tror jag att man känner sig gammal.": Funktionsnedsättningars och sjukdomars betydelse för upplevd ålder
  Åldrande, åldersordning, ålderism, Linköping University Electronic Press, 2009, 46-62.


  Fulltext PDF

Magnus Dahlstedt
  "Skriv historia med oss": Ungdomar, urbana konfliktlinjer och kampen om förorten
  Samhällsbyggande och integration: Frågor om assimilation, mångfald och boende, Linköping University Electronic Press, 2009, 87-117.


  Fulltext PDF

Janicke Andersson
  Tänk på döden
  Åldrande, åldersordning, ålderism, Linköping University Electronic Press, 2009, 222-237.


  Fulltext PDF

Magnus Nilsson and Håkan Jönson
  Äldre i massmedierna: Osynliga eller förknippade med problem
  Åldrande, åldersordning, ålderism, Linköping University Electronic Press, 2009, 96-104.


  Fulltext PDF

Håkan Jönson
  Äldreomsorgen, ålderismen och de nästan döda
  Åldrande, åldersordning, ålderism, Linköping University Electronic Press, 2009, 191-209.


  Fulltext PDF

Anna-Liisa Närvänen
  Ålder, livslopp, åldersordning
  Åldrande, åldersordning, ålderism, Linköpings University Electronic Press, 2009, 18-29.


  Fulltext PDF

Louise Nilsson
  En grön och gudomlig dryck: Receptionen av asiatiskt te i svensk konsumtionskultur och populär hälsodiskurs
  Lychnos : årsbok för idé- och lärdomshistoria: Tema: Mat, Linköping University Electronic Press, 2006, 273-294.


  Fulltext PDF

Gunnar Broberg
  Mat och levnadskonst: Arkiater Linné ger goda råd
  Lychnos : årsbok för idé- och lärdomshistoria: Tema: Mat, Linköping Universisty Electronic Press, 2006, 151-174.


  Fulltext PDF

Gustav Holmberg
  Vetenskap och livsmedelsindustri. Svenska institutet för konserveringsforskning
  Lychnos : årsbok för idé- och lärdomshistoria: Tema: Mat, Linköping Universisty Electronic Press, 2006, 199-218.


  Fulltext PDF

Roger Qvarsell
  Inledning: Tema: Mat
  Lychnos : årsbok för idé- och lärdomshistoria. 2005, Linköping University Electronic Press, 2005, 143-149.


  Fulltext PDF

Roger Qvarsell
  Maten och vetenskapen. Näringslära, kostvanestudier och socialpolitik ca 1880-1960
  Lychnos : årsbok för idé- och lärdomshistoria: Tema: Mat, Linköping University Electronic Press, 2005, 219-244.


  Fulltext PDF

Motzi Eklöf
  Vegetarisk (rå)kost och det reformerade livet: Maximilian Bircher - Benner och de svenska hälsokoströrelserna
  Lychnos : årsbok för idé- och lärdomshistoria: Tema: Mat, Linköping University Electronic Press, 2005, 245-272.


  Fulltext PDF

Reports

Sara Gustafsson (fd Emilsson) and Anna-Carin Ramsten
  Forskningssamverkan i politik och praktik: En översikt av initiativ och metoder för utvärdering av forskningskvalitet och genomslag
  Linköping University Interdisciplinary Studies, 2015:19, 2015.


  Fulltext PDF

Anna-Carin Ramsten and Folke Snickars
  Lärosätenas organisering av samverkan och modeller för resursfördelning
  Linköping University Interdisciplinary Studies, 20, 2015.


  Fulltext PDF

Simon Knell, Bodil Axelsson, Lill Eilertsen, Eleni Myrivili, Ilaria Porciani, Andrew Sawyer and Sheila Watson
  Crossing Borders: Connecting European Identities in Museums and Online
  Linköping University Interdisciplinary Studies, 14, 2012.


  Fulltext PDF

Lill Eilertsen and Arne Bugge Amundsen
  Museum Policies in Europe 1990 – 2010: Negotiating Professional and Political Utopia
  Linköping University Interdisciplinary Studies, 15, 2012.


  Fulltext PDF

Peter Aronsson, Simon Knell, Arne Bugge Amundsen, Bodil Axelsson, Felicity Bodenstein, Alexandra Bounia, Jocelyn Dodd, Lill Eilertsen, Constantin Iordachi, Ceri Jones, Kristin Kuutma, Ilaria Porciania, Dominique Poulot, Andrew Sawyer, Sheila Watson and Weiser Elizabeth
  National Museums Making History in A Diverse Europe
  Linköping University Interdisciplinary Studies, 18, 2012.


  Fulltext PDF

Jocelyn Dodd, Ceri Jones, Andy Sawyer and Marie-Anna Tseliou
  Voices from the Museum: Qualitative Research Conducted in Europe's National Museums
  Linköping University Interdisciplinary Studies, 17, 2012.


  Fulltext PDF

Alexandra Bounia, Alexandra Nikiforidou, Niki Nikonanou and Albert Dicran Matossian
  Voices from the Museum: Survey Research in Europe's National Museums
  Linköping University Interdisciplinary Studies, 16, 2012.


  Fulltext PDF

Åsa Aretun
  Ungdomars utsatthet i bostadsområden: Trygghetsprinciper för fysisk planering
  Linköping University Interdisciplinary Studies, 11, 2009.


  Fulltext PDF

 Responsible for this page: Peter Berkesand
Last updated: 2010-08-30