Göm menyn

Publications

Books

Gary Svensson
  Det digitala projektet: exempel på digital teknik, dess införande och förekomst vid svenska konsthögskolor mellan åren 1986 - 1996
    SIC (Linköping), 44, Linköpings universitet, 2006.


  Fulltext PDF

Maria Mattus
  De länkade orden: yttrandefriheten och den hypertextuella dialogen på Internet
    SIC (Linköping), 43, Tema Kommunikation, Univ., 2005.


  Fulltext PDF

Kjell Granström
  Dominans och underkastelse hos tonårspojkar: En studie av icke-verbala kommunikationsmönster
    SIC (Linköping), 34, Linköpings Universitet, 1992.


  Fulltext PDF

Elisabet Cedersund
  Från personligt problem till administrativt beslut: att ansöka om ekonomiskt bistånd
    SIC (Linköping), 33, Linköping University Electronic Press, 1992.


  Fulltext PDF

Gunnar Hansson
  Vem gör litteraturens historia?
    SIC (Linköping), 32, Linköping University Electronic Press, 1990.


  Fulltext PDF

Cai Svensson
  Index eller intresse?: om läsbarhet, adaptation och barns läsning
    SIC (Linköping), 27, Linköping University Electronic Press, 1989.


  Fulltext PDF

Cai Svensson
  Att ge mening åt skönlitteratur: om barns och ungdoms utveckling till läsare
    SIC (Linköping), 19, Linköping University Electronic Press, 1988.


  Fulltext PDF

Gunilla Dahlberg
  Bara att läsa rätt innantill?: Om dramaanalys i teori och praktik
    SIC (Linköping), 25, Linköping University Electronic Press, 1988.


  Fulltext PDF

Linda Jönsson
  Polisförhöret som kommunikationssituation
    SIC (Linköping), 23, Linköping University Electronic Press, 1988.


  Fulltext PDF

Per Linell and Lennart Gustavsson
  Initiativ och respons: om dialogens dynamik, dominans och koherens
    SIC (Linköping), 15, Univ., 1987.


  Fulltext PDF

Tomas Oliv
  Litteraturundervisningen på högstadiet: forskning och metoder
    SIC (Linköping), 18, Linköping University Electronic Press, 1987.


  Fulltext PDF

Bengt-Göran Martinssin
  Tradition och undervisning: Tankar om litteraturundervisning, historieskrivning och kulturell reproduktion
    SIC (Linköping), 17, Linköping University Electronic Press, 1987.


  Fulltext PDF

Lisbeth Sachs
  Alfabetisering: en fråga om kultur och tänkande
    SIC (Linköping), 12, Linköping University Electronic Press, 1986.


  Fulltext PDF

Gunnar Hansson
  Litteratur mellan människor
    SIC (Linköping), 11, Linköping University Electronic Press, 1985.


  Fulltext PDF

Lennart Nordenfelt
  Five Studies in Action Theory
    SIC (Linköping), 8, Linköping University Electronic Press, 1984.


  Fulltext PDF

Kerstin Severinson Eklundh
  The Notion of Language Game: A Natural Unit of Dialogue and Discourse
    SIC (Linköping), 5, Linköping University Electronic Press, 1983.


  Fulltext PDF

Per Linell
  Modeller och metaforer för kommunikation
    SIC (Linköping), 1, Linköping University Electronic Press, 1982.


  Fulltext PDF

Per Linell
  The Written Language Bias in Linguistics
    SIC (Linköping), 2, Linköping University Electronic Press, 1982.


  Fulltext PDF

Anthologies

Per Linell and Karin Aronsson
  Jagen och rösterna: Goffman, Viveka och samtalet : texter till Viveka Adelswärd den 17 mars 2002
  SIC (Linköping), 42, Tema K, Linköpings universitet, 2002.


  Fulltext PDF

Ullabeth Sätterlund-Larsson and Kerstin Bergqvist
  Möten: en vänbok till Roger Säljö
  SIC (Linköping), 39, Tema Kommunikation, Linköpings universitet, 1999.


  Fulltext PDF

Lena Johannesson
  Om skolplanschsamlingen och skolmuseet i Gamla Linköping: en antologi i samarbete med Konsthistoriska Klubben, Gamla Linköping och Linköpings universitet
  SIC (Linköping), 38, Tema kommunikation, Univ., 1996.


  Fulltext PDF

Lena Johannesson and Birgitta Qvarsell
  Den olydiga boken: om lättläst-bokens kommunikativa rum
  SIC (Linköping), 37, Linköping University Electronic Press, 1995.


  Fulltext PDF

Jan-Erik Lundström and Berit Sahlström
  Talspråk, skriftspråk, bildspråk: en antologi
  SIC (Linköping), 35, Linköping University Electronic Press, 1992.


  Fulltext PDF

Ingemar Lind, Peter Seipel, Svante Beckman, Birgitta Qvarsell and Bo Dahlbom
  Rabalder i människans provins: Fem forskare om dataåldern
  SIC (Linköping), 16, Linköping University Electronic Press, 1987.


  Fulltext PDF

Gunnar Hansson
  Litteratur som kommunikation: Förståelser, tolkningar, värderingar
  SIC (Linköping), 7, Linköping University Electronic Press, 1983.


  Fulltext PDF

Håkan Hult and Lennart Gustavsson
  Text och bild i läromedel: Sju analyser av svenska som andraspråk
  SIC (Linköping), 4, Linköping University Electronic Press, 1983.


  Fulltext PDF

Chapters in Books

Maria Mattus
  Freedom of Speech on the Internet?: A Media Discourse in Swedish Newspapers
  De länkade orden: yttrandefriheten och den hypertextuella dialogen på Internet, Tema kommunikation, 2005, 1-27.


Cecilia Wadensjö
  Att medskapa Jeltsin: tankar kring en radiointervju
  Jagen och rösterna :: Goffman, Viveka och samtalet : texter till Viveka Adelswärd den 17 mars 2002 = Selves and voices : Goffman, Viveka and dialogue, Tema K, Linköpings universitet, 2002, 115-125.


Per Linell and Natascha Korolija
  Berättandets sammanhang: samtal på ett dagcenter för äldre
  Jagen och rösterna: Goffman, Viveka och samtalet : texter till Viveka Adelswärd den 17 mars 2002 = Selves and voices : Goffman, Viveka and dialogue, Linköping University Electronic Press, 2002, 151-162.


Martin Kylhammar
  Kunskapens väsen: Kunskap och kunskapsbärare i det postindustriella samhället.
  Jagen och rösterna : Goffman, Viveka och samtalet : texter till Viveka Adelswärd den 17 mars 2002, Tema kommunikation, 2002, 303-317.


Christian Svensson Limsjö and Viveka Adelsvärd
  Berättelsen om Estonia. Svenska passagerare och estniska besättningsmän
  Möten : en vänbok till Roger Säljö, Tema Kommunikation, Linköpings universitet, 1999, 443-460.


Ingemar Grandin and Erik Olsson
  Bofasthetens bojor. Funderingar utifrån en professor i rörelser
  Möten - en vänbok till Roger Säljö, Tema Kommunikation, 1999, 275-295.


Ann-Carita Evaldsson
  "Eee el enchufe, enchufate, enchufate!" Skämt om språk i multietniska kamratgrupper
  Möten : en vänbok till Roger Säljö, Tema K, Linköpings universitet, 1999, 241-266.


Yvonne Waern
  Ingen regel utan undantag. Debatter kring princip och praktik
  Möten : en vänbok till Roger Säljö, Tema Kommunikation, Linköpings universitet, 1999, 485-509.


Per Linell
  Är kommunikationsvetenskapen ett ämne?
  Möten : en vänbok till Roger Säljö, Tema K, Linköpings universitet, 1999, 355-374.


Svante Beckman
  Datorer i världshistorisk belysning
  Rabalder i människans provins: Fem forskare om dataålderna, Linköpings universitet, 1987, 33-70.


Conference Proceedings

Solfrid Söderlind, Angela Sjölander-Hovorka and Lena Johannesson
  Fotobilden: historien i nuet - nuet i historien : en symposiedokumentation
  SIC (Linköping), 30, Linköping University Electronic Press, 1989.


  Fulltext PDF

Per-Anders Forstorp
  On communication 5 / Om kommunikation 5: Discourse in professional and everyday culture : selected papers from a seminar arranged by the Department of Communication Studies, on 30-31 May, 1988
  SIC (Linköping), 28, Linköping University Electronic Press, 1989.


  Fulltext PDF

Claire Forchheimer
  Knowledge and communication in the computer age: Proceedings from a symposium, November 2-3, 1987, Linköping, Sweden
  SIC (Linköping), 22, Linköping University Electronic Press, 1988.


  Fulltext PDF

Bengt-Göran Martinsson
  On Communication. 4 / Om kommunikation. 4: Selected papers from a seminar arranged by the Department of Communication Studies, on 3-4 June, 1986
  SIC (Linköping), 13, Linköping University Electronic Press, 1987.


  Fulltext PDF

Per Linell, Viveka Adelswärd, Torbjörn Nilsson and Per A. Pettersson
  Svenskans beskrivning, 16. Volym 1: Förhandlingar vid sammankomst för att dryfta frågor rörande svenskans beskrivning, Linköping den 22-23 oktober 1987
  SIC (Linköping), 21a, Linköping University Electronic Press, 1987.


  Fulltext PDF

Per Linell, Viveka Adelswärd, Torbjörn Nilsson and Per A. Pettersson
  Svenskans beskrivning, 16. Volym 2: Förhandlingar vid sammankomst för att dryfta frågor rörande svenskans beskrivning, Linköping den 22-23 oktober 1987
  SIC (Linköping), 21b, Linköping University Electronic Press, 1987.


  Fulltext PDF

Lennart Gustavsson
  Om kommunikation, 3: Selected papers from a seminar arranged by the Department of Communication Studies on 24-25 May, 1984
  SIC (Linköping), 10, Linköping University Electronic Press, 1985.


  Fulltext PDF

Kjell Granström
  Om Kommunikation. 2: Ett urval föredrag från Tema K:s symposium den 26-27 maj 1983
  SIC (Linköping), 6, Linköping University Electronic Press, 1983.


  Fulltext PDF

Cai Svensson
  Om koummunikation. 1: Ett urval föredrag från tema-K:s symposium den 25-26 maj 1982
  SIC (Linköping), 3, Tema kommunikation, 1982.


  Fulltext PDF

Ph.D. Theses

Erik Fredin  Dialogen i socialt arbete: en studie av socialbyråsamtal i ljuset av modern dialogteori
  1993.


  Fulltext PDF

Licentiate Theses

Michael Peolsson
  Att beskriva kronisk smärta: en lärprocess
  2000.


  Fulltext PDF

Jan Wyndhamn
  Tankeform och problemmiljö: skolan som kontext för tänkande i elementär matematik
  1988.


  Fulltext PDF

Reports

Kjell Granström
  Arbete och kommunikation i arbetslag och arbetsenheter
  SIC (Linköping), 31, 1990.


  Fulltext PDF

Cai Svensson
  Barns och ungdomars läsning: Problemöversikt och förslag till forskning
  SIC (Linköping), 29, 1989.


  Fulltext PDF

Margareta Grogarn
  Knagglig läsning
  SIC (Linköping), 24, 1988.


  Fulltext PDF

Piroska Klintbjer, Åsa Nilsonne and Greta Ågren
  On the development of the child's ability to identify affective state from the prosodic features of adult speech
  SIC (Linköping), 9, 1984.


  Fulltext PDF

 Responsible for this page: Peter Berkesand
Last updated: 2010-08-30